Perşembe, Aralık 15, 2011

Özne Güz 2011 sayısı


Özne 15. Kitap, Güz-2011

Felsefenin Aynasında Siyaset

BU SAYININ EDİTÖRÜ: Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan (Muğla Üniv.)

İçindekiler


Evrenselcilik-Tekilcilik Tartışması Bağlamında
Kimlik ve Özgürlük/Doğan Özlem…
Hak ve Adalet/Ali Osman Gündoğan………………
Demokrat İnsanın Kimliği/Neliği/Hatice Nur Erkızan……………
Kültür, Çokkültürlülük ve İnsan Hakları/H. Haluk Erdem-Mustafa Günay……………
Siyasetin Hermeneutiği/Mehmet Ulukütük....................
Türkiye’de Sol Düşüncenin Med-Cezirleri/Mehmet Emin Balcı......................
Türk Dünyasında Bütüncül Karakterde Bir Türk Kimliğinin İnşası
Açısından İbn Haldun’un Önemi/Ebulfez Suleymanov............................
Siyaset Felsefesi Konusunda Sorular ve Yanıtlar/Oğuz Adanır……………
Spinoza’da Özgürlük Sorunu/Nurgül Karabağ Erdem……………………….
Hegel’s View On The Role Of ‘National Spirit’ In ‘History’/Hamdi Bravo………………..
Yapısöküm İlkeleri ve Yazı Sorunu/Şevki Işıklı………………………
Hemingway’in Savaşa Bakışı: İstanbul’da Kurtuluş Savaşı/Serpil Tunçer ........
Mantık Terminolojisinde Semantik Revizyon Sorunu/Hülya Altunya................
Medyanın Felsefesi Yok/Çetin Yiğenoğlu…………………
Sanat ve Siyaset Üzerine Sorunsallaştırmalar/İhsan Çetin……………
Deleuze Düşüncesinin Haritalandırılması/Sadık Erol Er............…
Kadın/Woman 2000, “Felsefe, Feminizm ve Ötesi”/Nurten Öztanrıkulu Özel…………

Özel Bölüm: İlk ve Ortaöğretimde Felsefe
Düşünme Eğitiminin Güncel Durumu ve Sorunları/ Betül Çotuksöken…………..….
Türkiye’de Çocuklar İçin Felsefe Kitapları/H. Haluk Erdem…………………..
Felsefe Eğitimi ve Öğretimi Üzerine/Mustafa Günay…………………………………….
Felsefe Programı Üzerine/Yaşar Küpeli…………………………………………………….
Lise Öğrencilerinin Felsefe Dersine Yönelik Tutumları/Cennet Engin Demir-Nilüfer Zincirci…….
Çocuklarla felsefe nasıl yapılabilir ya da yazın yoluyla çocuklara felsefe nasıl öğretilir?/Belgin Önal…
Felsefe Eğitimi Üzerine/Belgin Önal
Çocuk ve Felsefe/Tan Doğan......................


İLETİŞİM
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü 01330
Balcalı/Adana


e-posta:
mgunay@cu.edu.tr
f.mustafagunay@gmail.com
oznefelsefesanat@yahoo.com

Web adresi:
http://oznefelsefesanat.blogspot.com/Cuma, Aralık 09, 2011

2012-2013: Gelecek SayılarÖZNE DERGİSİ 2012-2013
Gelecek Sayılar:

17. Sayı, Güz 2012
ROUSSEAU
Editör: H. Haluk Erdem-Mustafa Günay
Yazı göndermek için son tarih: 15 Haziran 2012
e-posta:
hasanhalukerdem@yahoo.com.tr18. Sayı, Bahar 2013
FELSEFE ve FEMİNİZM
Editör: Hatice Nur Erkızan
Yazı göndermek için son tarih: 15 Ağustos 2012
e-posta:
hnerkizan@yahoo.com19. Sayı, Güz 2013
CAMUS
Editör: İsmail Demirdöven
Yazı göndermek için son tarih: 15 Kasım 2012Özne iletişim:
http://oznefelsefesanat.blogspot.com

f.mustafagunay@gmail.com
mgunay@cu.edu.tr