Perşembe, Temmuz 05, 2007Özne: 8. sayı dosya konusu:
Türkiye’yi Düşünmek…

Gelenek, modernizm, post-modernizm bağlamında Türkiye

Geçmiş-Bugün ve Gelecek Bağlamında
Türkiye’yi Düşlemek (Türkiye Ütopyaları)

Türkiye’de Kavram Kaosu ve Eleştirel Aklın Serüveni

Sosyal Bilimlerin Aynasında Türkiye

Aydınlanma Felsefesi ve Aydınlanma Deneyimi ve Eleştirisi

Yeni Bir Türkiye Ardındaki Düşünürler: Gökalp, Günyol ve diğerleri

Türkiye’nin Tinini Felsefe ile Okumak

Avrupa Karşısında Türkiye

Tarih Felsefesi Bağlamında Türkiye

Değerler Sorunu ve Türkiye

Akademi’nin Türkiye’nin Sosyal-Kültürel Dönüşümünde Rolü


Yazıların son teslim tarihi: 30 Eylül 2007

İletişim:
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü
01330 Balcalı/Adana
e-posta:
mgunay@cu.edu.tr
oznefelsefesanat@yahoo.com
Web adresi:
http://oznefelsefesanat.blogspot.com

Özne hakemli bir yayındır.