Pazar, Kasım 20, 2005

Dünya Felsefe Günü'nün Ardından

FELSEFE’Yİ SEVMEK, ANLAMAK, ANLATMAK !


SİBEL ÖZTÜRK GÜNTÖRE.

Dünya Felsefe Günü kutlanıyor her yıl Kasım ayının üçüncü Perşembe günü. Ülkemizde de bir takım etkinliklerle kutlanmakta.Bu etkinliklerin sadece felsefe ile ilgilenen insanlar arasındaki bir kutlama olması ile yetinmemek gerekir. Felsefenin önemi, felsefe eğitiminin önemi her koşulda, her vesile ile ifade edilebilmeli, anlatılmalı.

Felsefe çok ciddi bir uğraş, bir edim, bir eğitim elbette. Bir bilinç elde etmek, duyarlılık kazanmak, dünyaya , yaşama karşı gözümüzü açabilmek, yaşamı kavrayabilmek ve bir birey olabilmek için çok önemli bir eğitim süreci felsefe.

İnsanın doğasında bulunan en önemli belirleyici olan özelliğinin daha da zenginleşmesi, açımlanması ve yaşam içinde gerçekleşmesi ( düşünme gücü, yetisi ve bu yetisiyle insan olabilmesi.) için “ felsefe” eğitimine gereken önemin verilmesi adeta bir koşul.

Bir takım yanlış yorumlarla, önyargılarla felsefeden uzak tutulan, anlamsız bir geri çekilme ve ürkütme ile, hatta sevimsiz hale getirilerek ya da zorluğu sürekli belirgin kılınarak, felsefe okumalarına , felsefe eğitimine uzak kalmak ya da uzak düşürülmek, bir başarı değil, büyük başarısızlıktır, insan adına, insanlık adına.

Bu dünyayı ve yaşamı anlamlandıran, belirli ilkelerle yaşama kolaylığı sağlayan insanlık, gelişimini tarihindeki düşünen , sorgulayan, eleştiren insanlara borçludur. Bugün dün üzerinde yürürken bu düşüncelerin, ilkelerin ve söylenmişlerin hakkını vermek ya da hesaplaşmak ödevindeyiz. İnsan değerleri olan bir varlık. Bu değerleriyle insan oluyor. Bu değerlerinin içini dışını görebilmek ve var olabilmesinin koşullarını belirlemek de “bir bilinç” ile oluyor. Bu bilinç “felsefe” ile tanışmakla, onun üzerinde çalışmakla mümkün.

Bu gibi özel günlerde hiç olmazsa sadece felsefe eğitimi almış ya da bu alanda akademik anlamda uğraşanların sınırlı katılımlarıyla değil de, daha büyük bir çoğunluğun dikkatini çekmek için yapılacak çalışmalara daha çok gereksinim olduğunun altını kalınca çizmek gerektiğine duyduğuz inanç ile , ülkemizin çok değerli felsefecileri olduğunu, felsefe öğretmenleri olduğunu, mutlulukla - kıvançla ifade edebilmekteyiz. Daha çok insana ulaşmak için, felsefeye davet eden , felsefeyi sevdiren çalışmaların yapılmasını dilemekteyiz.

Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli düşünürlerin, felsefecilerin , yazarların yapıtlarını daha çok duyurmak , onlarla kurulacak iletişimi daha etkin hale getirmek biz felsefe severlerin bir ödevidir diye düşünmekteyiz.

Cumhuriyet ile birlikte başlayan felsefe çalışmaları ve Türkçe – dil – çalışmaları ile bugün bir çok felsefe metnini kendi dilimizde okuyabiliyor, bunlar üzerinde çalışabiliyor ve kendi dilimiz içinde felsefe yapabilmeyi başarıyoruz. Tüm bu başarıların ardında , tarihimizde yer alan büyük Türk düşünürleri, felsefe emekçileri var. Takiyettin Mengüşoğlu, Macit Gökberk, Nermi Uygur, Bedia Akarsu, İsmail Tunalı, İona Kuçuradi, Necla Arat, Doğan Özlem, Betül Çotuksöken, Ahmet İnam, Uluğ Nutku v.s.. bu değerli isimler yapıtlarıyla, verdikleri derslerle, yetiştirdikleri öğrencileri ile hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde önemli çalışmalar yapmış ve hala yapmakta olan önemli isimlerden bazılarıdır. Türk felsefe dünyası içinde adını anmadığımız nice değer de kendi olanakları dahilinde “felsefe bilincini” yerleştirmek, bu alanda iyi niyetle bir adım atmak için çalışmaktadırlar. Aslan Kaynardağ beyefendinin çalışmaları, Vehbi Hacıkadiroğlu’nun çalışmaları, felsefe ilgililerinin, meraklılarının çok yakından tanıdığı isimlerdir. Hepimiz bu değerli isimlere çok şey borçluyuz. Onların öğrencileri ülkemizin dört bir köşesinde yeni nesil felsefecileri yetiştirmek üzere büyük bir özveri ile çalışmaktadırlar. Yaptıkları akademik çalışmaların ötesinde, günlük dil içindeki bir takım çalışmalarla, yazılarla da, “felsefe” ye dikkat çekmek isteyen, felsefe eğitiminin önemini vurgulayan bir çok isim ile birlikte bu yıl da “Dünya Felsefe Günü” nü geleceğe daha da umutla ve bilinçle bakarak kutluyoruz.

Felsefeyi sevmek, anlamak ve anlatmak, bunun eğitimini almış, bu eğitimin önemini kavramış, bu bilince ermişler için hem bir görev – sorumluluk hem de bir vefa borcudur.

17 kasım 2005. / İstanbul

Cuma, Ağustos 12, 2005

Felsefe-Edebiyat İlişkileri

ÖZNE'nin gelecek sayısında dosya konusu:
"Felsefe ve edebiyat ilişkileri" olacaktır.
Konuyla ilgili yazılarınızı ve ayrıca farklı konulardaki çalışmalarınızı bekliyoruz.
Eleştiri, yorum ve önerilerinizi de...

Felsefe Defteri İlletişim Grubu


Sevgili ÖZNE okurları ve yazarları
artık birbiriyle iletişim kurabilecek.
FELSEFE DEFTERİ adlı yahoo grubumuza üye olarak bu iletişim olanağını kullanabilirsiniz.

Perşembe, Haziran 09, 2005

Yeni Sayı


ÖZNE’NİN İÇİNDEKİLER (5. Sayı, 2005-1), ÇIKTI...

Dosya Konusu:TÜRKİYE’DE FELSEFE/FELSEFEDE TÜRKİYE

Anadolu’da Felsefenin Doğuş Süreci Üzerine/Sara Çelik

Cumhuriyet ve Felsefe/Mustafa Günay

Türkiye’de Felsefe/Kemal Bahadır

Türkiye’de Felsefe Konusunda Betül Çotuksöken ile Söyleşi/M. Günay

Arslan Kaynardağ’ın Tanıklığında
Türkiye’de Felsefenin Serüveni/Mustafa Günay

Bir Felsefe Geleneği Kurucusu Olarak
Takiyettin Mengüşoğlu/Tüten Anğ

Kuçuradi’nin Değerler Etiği/İsmail Demirdöven

Uluğ Nutku’da Bilgi-Değer Bağlamında İnsan Sorunu/Ezka Su

B. Çotuksöken ve Türkiye’de Felsefi Bakışın Yaygınlaştırılması/H. Haluk Erdem

Sayın Nermi Uygur’un Öğrencisi Olmak/Sibel Öztürk Güntöre

N. Uygur’un “Dil-Kültür ve Eğitim” Adlı Denemesi Üzerine İnceleme/Mesut Yıldız

Felsefe Dünyamızın Değerli İsmi: Bedia Akarsu/Sibel Öztürk Güntöre

Doğan Özlem: Tarihe Eşlik Eden Anlama ve Yorum/Kubilay Hoşgör

Kadir Çüçen İle Söyleşi/H. Haluk Erdem

Dil Felsefesi ve Dişil Dil/Salime Tarihçi

Yorumlarla E.M. Cioran’ın Bazı Aforizmaları/William F. Vallicella, Çev:S. Erol Er

Disiplinlerarası Göçükte İki Düşünür: Deleuze-Guattari/Sadık Erol Er

Simulasyon Evreni Üzerine/Emel Yuvayapan

‘Çaresiz Stratejiler’ Üzerine/Rana İğneci

Dünyanın Durumu ve Kitle İletişim Araçlarının Önemi/Gözde Dedeoğlu

Küçük Sihirli Bir Öpücük/Rengin Bingöl

Hayata Dair/Melih Ergen

Kentlerimizdeki Yaşam Biçiminin
Düşünsel ve Toplumsal Temelleri/Abdullah Şevki

Bir Sanat Yapıtı Yaratımında Etik/Mahmut Özturan

Muğla’da Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

“Ulysses”: Dünyanın Yeniden Yaratılışı Hakkında Bir Mit/Ata Devrim

Saklı Kentin Ozanı: Enver Gökçe/Ali Ekber Ataş

Felsefe Söyleşileri 5: Siyaset Felsefesi

İletişim: oznefelsefesanat@yahoo.com, mgunay@cu.edu.tr