Salı, Temmuz 21, 2015

Güz 2015 sayısı için yazı çağrısı: Tarihe Felsefeyle Bakmak...

ÖZNE Dergisi Güz 2015 -23. Sayı için yazı duyurusu:

21.Yüzyılın kavşağında
TARİHİ FELSEFEYLE DÜŞÜNMEK

Editör: Prof. Dr. Doğan Özlem


Konuya ilişkin bazı öneriler:
- Tarihsellik ve trajik
- Geçmiş, gelecek ikileminde tarih
- Özgürleşme ve belirlenim: Arayış ve umut/suzluk bağlamında tarih
-  Tarih ve tarihselliğin nihilistik ve aksiyolojik yorumları
- Tarih bilinci, tarihsellik ve tarihsizlik
- Epistemik ve etik yönelimler açısından tarih
-İnsanlık idesi ve barış ideali olarak tarih
 -Tarihin teolojik düşünüşünün yapısökümü
- Ontoloji ve tarih
- Kutsallık ve Sekülerlik arasında tarih
- Parçalanmış kimlikler arasında insan ve tarih
- Anlama ve açıklama geriliminde tarih-
- Anlama, yorumlama, nesnellik ve tarih
- Zorunluluk ve özgürlük geriliminde tarih ve diyalektik
- İnsancıllık-sonrası insan ve tarih
- Akıl, akıl-dışı ve tarih


Yazı teslimi için son tarih: 10 Eylül 2015

e-posta: f.mustafagunay@gmail.com

Çarşamba, Temmuz 15, 2015

Özne Dergisinin yer aldığı internet kitapçıları

ÖZNE Dergisinin satın alınabileceği bazı internet kitapçıları:
Özne Dergisi 22. Sayı: Nermi Uygur

Özne'nin 22. kitabı  Nermi Uygur sayısı olarak çıktı. Derginin bu sayısında yer alan yazı ve yazarlar şunlardır:


Felsefenin Anadilinde Üretilmesi /Mehmet Akkaya
Nermi Uygur/ Süreyya Berfe
Kaotik Evren Tasarımı ile Nermi Uygur’un Felsefe Anlayışı
Arasındaki Örtüşmeler/ Yunus Emre Çekici
Hep ‘Ayık’ Yaşamak İstedi/ Betül Çotuksöken
 Nermi Uygur’un Felsefi Söyleminin Temel Konuları/ Betül Çotuksöken
Çağdaş Ortamda Teknik –Bir Okuma-Anlama Denemesi /Yusuf Çotuksöken
Yazmanın Bedeli/Tan Doğan
Nermi Uygur Düşüncesinde Başka-Sevgisi/ H. Haluk Erdem
Kültür Kuramında Çokkültürlü Çok Dilli Eğitim/Atalay Girginer
Nermi Uygur’un Felsefe Anlayışı ve Türk Felsefesine Bakışı /Mustafa Günay
Nermi Uygur’da Kültür Kavramı/ Güncel Önkal
Felsefenin Hukukçulara Çağrısı/ Mehmet Akif Tutumlu
Felsefenin Değerler Eğitimindeki Rolü/Rabia Soyucak
Thomas Hobbes, Leviathan ve Barışçıl Bir Toplum Perspektifi/Doğan Göçmen
Bir Siyaset Filozofu Olarak Immanuel Kant/ Berfin Kart
Birlikte Yaşamanın Normatif Temelleri/ Özlem Duva
Yeraltı’nın Yeryüzüne Söyledikleri/Ali Gürbüz
 Metro Öyküleri/ M. Şehmus Güzel 
Felsefe ve Edebiyat Kitabı Üzerine/Yakup Ruhi