Salı, Ağustos 22, 2023

Özne | 38. Kitap CUMHURİYETİN FELSEFESİ çıktı...

Cumhuriyet'in Felsefesi | Afşar Timuçin Cumhuriyet Kavramının Anadolu'da / Türkiye'de Düşünsel Kökleri | Onur Bilge Kula Cumhuriyetimizin Felsefi Kökenleri | Yakup Kepenek Cumhuriyet Kavrayışı ve Çağdaş Uygarlığın Temel Kavramları | Ali Timuçin Hukukun Üstünlüğü ve Özgürlüğün Uylaşımsallığı Bağlamında Cumhuriyetçilik | Murat Bayram Cumhuriyetimizin Tinsel Bir Düşünüm Ve Dönüşüm Kaynağı Olarak Sapere Aude! | Fatih Yıldız Atatürk'ün Düşüncesinde Özgürlük | Ayşe Çiğdem Kocaman Cumhuriyetin Birinci Yüzyılının Son Çeyreğinde Felsefe Eğitiminde Neler Oldu? | Betül Çotuksöken Baha Tevfik ve "Yeni Ahlak" ı | Cemzade Kader Düşgün Cumhuriyet Döneminde Felsefenin Gelişimi | H. Haluk Erdem Cumhuriyet Döneminde İlk Kuşak Felsefeciler | Mustafa Günay - Sevgican Akça Fişenk Macit Gökberk: Devrimin Felsefesi ya da Felsefesini Arayan Devrim | Hatice Nur Beyaz Erkızan Mengüşoğlu'nun Felsefi Antropolojik Güzergâhı | Mehmet Fatih Işık Hilmi Ziya Ülken'in Düşüncesinde İnsan Anlayışı | Sevgican Akça Fişenk Bir Cumhuriyet Felsefesi İncelemesi: Shayegan ve Uygur | Sinem Özdemir Bilgi, İnanma, İnsan Filozofu Uluğ Nutku: A Priori, Kurmaca ve Anlama Sorunu | Adnan Gümüş Cumhuriyet Döneminde Hermeneutik Gelenek | Sait Vesek Erken Cumhuriyet Döneminde Modern Devlet, Laiklik ve Kadına Bakışın Sosyoloji Ders Kitaplarına Yansımaları | Çiğdem Özbay Gecikmiş Modernleşmenin İmgesi: Türk Sinemasının 100 Yılı | Volkan Koyutürk Öğrenmeye Değer Olana Dair: Eğitim ve Değerler | Pelin Özdemir Taşdelen Kitap İnceleme Türkiye'de Felsefenin Gerçekliği ve Eleştirisi | Tanju Toka Cumhuriyet Döneminde Felsefe | Aziz Şeker Soruşturma Cumhuriyetin 100. Yılında Felsefe ve Güncel Konular: Oğuz Adanır, Hasan Aydın, Betül Çotuksöken, İsmail Demirdöven, Doğan Göçmen, Yasemin Işıktaç, Yavuz Kılıç, Örsan Öymen, Afşar Timuçin Dosya Dışı Martin Heidegger'in Savaş Sonrası Felsefesi | Doğan Göçmen Murray Bookchin'de Doğa-Toplum Dikotomisine Karşı Sosyal Ekoloji | Demet Altun Sözcükler Bize Ne Anlatır? | Hasan Gençcan