Cuma, Ocak 28, 2011

ÖZNE Dergisinin Güz 2011 Sayısı için (15. Kitap) dosya konusu ve bazı alt başlıklar


TÜRKİYE’DE SİYASET VE SİYASET FELSEFESİ


Türkiye’de Siyasal Durum: siyaset teorisi ve toplumsal tarih
Geçmiş ve gelecek perspektiflerinden siyaset
Siyaset ve medeniyet/kültür ilişkisi
Türkiye’de siyasi düşünce ve felsefe
Türkiye’de siyasal paradigmalar ve felsefi temelleri
Siyaset, dil, retorik ve iletişim
Siyasal söylemlerde halk/millet/kamu tahayyülleri
İdeolojiler ve siyaset
Kitle ve siyaset
Din, dini gruplar ve siyaset
Modernleşme sürecinde siyaset
Türkiye’de iktidar ve muhalefet
Realite ve idealite olarak Türkiye
Gelenek-modernlik geriliminde siyaset
Türkiye’de siyaset ve ütopyacı düşünce
Siyaset ve değerler
Siyaset ve hakikat
Siyaset ve hukuk
Türk siyasetinde Batı-merkezcilik ve eleştirisi


Yazı göndermek için son tarih: 15 Temmuz 2011

Bu sayının editörü: Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan(Muğla Üniversitesi-Felsefe Bölümü)
gundogan@mu.edu.tr

Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa Günay(Çukurova Üniv.)

İletişim:
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü
01330 Balcalı/Adana

e-posta:
mgunay@cu.edu.tr
oznefelsefesanat@yahoo.com

Web adresi: http://oznefelsefesanat.blogspot.com

Özne hakemli bir yayındır. Yılda iki kez çıkar.