Salı, Temmuz 30, 2019

ÖZNE Dergisi Anarşizm Sayısı Yazı Çağrısı


ÖZNE Dergisi Bahar 2020 Sayısı (32. Kitap) Yazı Çağrısı

Anarşizm

Editör: Ali Osman Gündoğan-Kemal Bakır

Gerekçe ve amaç: Kökenleri ilkçağ felsefesine kadar uzanmakla birlikte, anarşist düşünce geleneği modern çağda, özellikle 19. yüzyıldan itibaren etkili olmuş ve düşünce dünyasında belirginlik kazanmıştır denilebilir. Anarşist düşünürlerin gerek liberalizme gerekse sosyalizme yönelik eleştirileri oldukça etkili olmuştur. Yalnızca bir düşünce hareketi olmakla kalmayıp sosyal-politik hareket olarak da ortaya çıkan anarşizm, varlığını, etkisini ve önemi sürdürmektedir.

Bu nedenle Özne dergisi olarak, Bahar 2020 sayısında çeşitli yönleriyle Anarşist düşünce geleneğini, bu düşünce hareketinin/geleneğin önemli filozoflarını ele almayı uygun bulduk. Anarşizmin felsefeden siyasete, bilim ve teknolojiden sanata kadar etkilerini ve günümüzde taşıdığı anlamı ve işlevi irdelemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca ülkemizde anarşist düşüncenin yerini, sorunlarını ve olanaklarını da ele almayı umuyoruz.

Bazı Alt Başlıklar

Anarşist Düşüncenin Kökenleri

Düşünce Tarihinde Anarşizm

Anarşizm ve Sanat, Edebiyat

Sanat Eserlerinde Anarşizmin Yansımaları

Anarşizm ve Etik

Anarşizm ve Siyaset felsefesi

Anarşizm ve Politik Hareketler

Anarşizm, Din ve Teoloji

Anarşizm ve Bilim-Teknoloji Tartışmaları

Anarşizm ve ütopya-distopya

Anarşizm, Kültür ve Uygarlık

Anarşizm, Bireycilik-Toplumculuk Tartışması

Anarşizm ve Liberalizm Eleştirileri

Anarşizm ve Sosyalizm Eleştirileri

Anarşizm ve Modernizm- Postmodernizm Eleştirisi

Anarşizm ve Postyapısalcılık

Anarşizm ve Eğitim

21. Yüzyılda Anarşizm

Türkiye’de Anarşizm


Yazı Göndermek için son tarih: 31 Ocak 2020

Yazı göndermek için adres: gundogan@mu.edu.tr,


Yazım Kuralları

Metin: Times New Roman 11 Punto

Ana Başlık: Times New Roman, 14 Punto, Bold

Alt Başlıklar: Times New Roman 12 Punto, Bold


Yazılar MS Word programında Times New Roman 11 Punto ile yazılmış olarak gönderilmelidir. Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ve belirlenen yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Yazıların tek aralıklı olarak 10 sayfadan uzun olmaması gerekir. Kaynaklara göndermeler ‘metin içi gösterme’ sistemi (APA biçemi) adlandıran yöntem göz önüne alınarak yapılmalıdır. Uygun şekilde yazılan makaleler, 300 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe-İngilizce özetleri ve yazarın / yazarların kısa biyografileriyle birlikte gönderilmelidir. Özetin hemen sonunda anahtar kelimeler yer almalıdır.