Salı, Ekim 23, 2012

Anadolu'da Felsefeye Yolculuk


 
 
ANADOLU’DA FELSEFEYE YOLCULUK
BASIN BİLDİRİSİ
 
 
25OO yıl önce Anadolu’nun Batı Ege kıyı şehirleri başta olmak üzere, felsefi düşüncenin doğuşuna tanık oluruz. Felsefenin Anadolu topraklarında yeşermesi ve zaman içinde başka kültürlerin toprağında da gelişmesi söz konusudur. Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde doğmuş, yaşamış ve felsefe yapmış olan nice filozoflar vardır. Ülkemizde felsefi düşünce geleneğinin geleceği açısından, geçmişe bakmanın gerekli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak, çeşitli Anadolu şehirlerinde yaşamış olan filozoflardan kimilerini bir dizi etkinlik düzenleyerek gündeme getirmek istedik. Böylece düşünceleriyle insanlık kültürüne değerli katkılarda bulunmuş ve silinmez izler bırakmış bu filozofların yeniden hatırlanması, düşüncelerinin çeşitli yönleriyle tartışılması, hem felsefenin kendi insanımızla daha da yakınlaşmasını sağlayabilecek ve hem de kültür tarihimizde felsefenin serüvenini ortaya çıkarılabilecektir.
Seçtiğimiz kentler ve filozoflar, Anadolu’da felsefenin geçmişine ışık tutarken, aynı zamanda felsefenin geleceğine ilişkin ipuçları da sunabilecektir diye umut ediyoruz. Anadolu’daki felsefe yolculuklarımızın başka kentler ve filozoflarla devam etmesini de arzuluyoruz. İlk durağımız, 2-3 Kasım tarihlerinde Stoa okulu filozoflarından Epiktetos’un doğduğu yer alan Denizli-Hierapolis olacaktır. Arkeologların da katılımıyla bu etkinliğimizde felsefe yanında felsefe ve kültürel miras ilişkisi de etkinliğin ana konularından biri olacaktır.
 
 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu
Felsefe İhtisas Komitesi