Çarşamba, Haziran 30, 2010

Yayıन Koşılları

ÖZNE DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

ÖZNE Dergisi yılda iki kez (Bahar ve Güz) yayınlanan hakemli bir dergidir.
Gönderilecek yazılar için yayın ilkelerimiz:

1-Yazılar Word Programında Times New Roman 11 punto ile yazılmış olarak gönderilmelidir.

2-Yazıların tek aralıklı olarak 10 sayfadan uzun olmaması gerekir.

3-Kaynaklara göndermeler ‘metin içi kaynak gösterme’ sistemi (APA biçemi) olarak adlandırılan yöntem göz önüne alınarak yapılmalıdır.

4-Yazılarda kısa birer İngilizce ve Türkçe özet olmalıdır.

5-Özetin hemen sonunda anahtar kelimeler yer almalıdır.

6-Gönderilecek yazıların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması zorunludur.

7- Yayın kuruluna ulaşan yazılar, öncelikle içerik, yazım kuralları vd. yönlerden yayın kurulu tarafından incelenir ve değerlendirmek üzere isimsiz olarak konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek görüşler doğrultusunda yazının doğrudan veya kısmen düzeltilerek yayınlanmasına veya aksine karar verilir ve sonuç yazar(lar)a bildirilir. Düzeltme istenen yazıların, en geç bir ay içinde yayın kuruluna gönderilmesi gerekir.

8- Yayınlanan yazılar için yazar(lar)a telif ücreti karşılığında her makale için 3 (üç) adet dergi gönderilir. Yayınlanmayan yazılar geri gönderilmez. Ancak yazar(lar)a bilgi verilir.

Bahar 2011 sayısı olarak çıkacak olan

ÖZNE 14. Kitap Dosya Konusu:


Jean Baudrillard


Yazı yollamak için son tarih: 30 Kasım 2010.

Not: Gönderilecek yazıların 10 sayfayı aşmaması gerekir.
Yalnızca telif yazılar değerlendirilecektir.


Bu sayının editörü: Prof. Dr. Oğuz Adanır(9 Eylül Üniversitesi)

e-posta: oguz.adanir@deu.edu.trhttp://oznefelsefesanat.blogspot.com/
f.mustafagunay@gmail.com
mgunay@cu.edu.tr