Cuma, Aralık 22, 2017

Özne Dergisi Güz sayısı: Hegel


Özne 27. kitap, HEGEL çıktı....

Minerva'nın Baykuşu kanat çırpıyor alacakaranlıklarında tarihin...

Pazartesi, Aralık 04, 2017

Özne Dergisi Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri
1.     ÖZNE bilimsel hakemli bir felsefe dergisi olup yılda iki kez (Bahar ve Güz) yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
2.     ÖZNE akademik makalelerin yanı sıra felsefe alanındaki akademik etkinlik, söyleşi, kitap ve makale değerlendirmesi ve eleştiri yazılarına da, maksimum 600 ile 1000 kelime arası olmak kaydıyla, yer verir.
3.     ÖZNE çeviri makalelere de yer verir. Çevirisi yapılacak makalenin yazarı, tarihi, nerede yayımlandığı, cildi, sayısı ve sayfası gibi künye bilgileri eksiksiz belirtilmeli ve eğer telif koruması kapsamından çıkmamışsa yayım izni alınmış olmalıdır.
4.     Dergiye gönderilen yazılar 150 kelimeyi geçmeyecek bir Türkçe ve İngilizce başlık ve özet içermelidir. Yazılarda konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. Yazılarda kullanılan kaynaklar makale sonunda kaynakça listesi olarak APA formatında verilmiş olmalıdır. Yazıların 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak, 15 Word sayfasını aşmaması gerekir.
5.     Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir.
6.     Yayın Kurulu, yazıların yayımlanmasına veya yayımlanmamasına karar verme yetkisine sahiptir. Yazılardaki fikirlerin her türlü yasal sorumluluğu yazara aittir. Yayımlanan yazıların tüm hakları ÖZNE dergisine aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir.

Author Guidelines
1.     ÖZNE is a refereed peer-reviewed philosophical journal of which is published two times annually, in Spring and Autumn. The official languages of the journal are Turkish and English.
2.     ÖZNE also publishes academic activities, interviews, reviews of book and paper and critical papers beside academic papers as long as they are between 600 and 1000 words.
3.     ÖZNE also publishes translations. All translations should include the name of the original paper, its writer, its date, its place of publication, information about the journal in which it is published and the consent of the original publisher if it is still under the copyright protection.
4.     All papers should contain a 150 words abstract both in Turkish and English. They should contain key words in Turkish and English. References and bibliography should be given at the end of the paper in APA Style. Articles must be written in 1.5 spaced 12 font points and 15 Word pages at the most.
5.     Each paper sent for publication is evaluated by at least two referees.

6.     Editorial Board is fully authorized about whether to publish or not to publish the paper. The author is fully responsible for the ideas in the paper. All rights of the published.

Özne Dergisi Bahar 2018 Marx Özel Sayısı için yazı çağrısı

Makale Çağrısı
Özne Dergisi’nin Bahar 2018 Karl Marx Özel Sayısı

Editör: Prof. Dr. Doğan Göçmen


2017 ve 2018 yılları Karl Marx yıllarıdır. Bu yıl tüm dünyada Das Kapital’in yayınlanışının 150 yılı kutlanıyor. Gelecek yıl Marx’ın  200. doğum yıl dönümü. Şimdiden hazırlıklar başlamış durumda. Değişik dillerde dergiler özel Marx sayıları hazırlıyor. Uluslararası Marx sempozyumları ve konferansları örgütleniyor. Bu vesileyle Özne dergisi Bahar 2018 sayısının dosya konusu Karl Marx olarak belirlemiştir. Katkıda bulunmak isteyen herkesi davet ediyoruz.
 Bu bağlamda Marx’ın entelektüel, felsefi ve bilimsel mirasının her bakımdan tartışılabilmesi büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili işlenebilecek temalardan bazıları şunlardır:


-          Ekonomi Politiğin eleştirisi ve yeni tip ekonomi modelleri
-          Bilim eleştirisi ve bilim kuramı
-          Yöntem ve eleştiri kuramı
-          Marx, Marksizm ve sanat
-          Marx, Marksizm ve Din (inanma)
-          Marx, Marksizm ve ideoloji yorumları
-          Marx’ın tarih anlayışı, tarih bilimi ve eleştirileri
-          Marx, Marksizm ve ütopya
-          Marx’tan günümüze felsefe
-          Marx, Marksizm ve etik tartışmaları
-          Günümüzün sorunları bağlamında Marx ve Marksizm (kentleşme, ekoloji, küreselleşme vb.)
-          Batı dışı kültürlerde/düşünürlerde Marx çalışmaları
-          Türkiye’de Marx algısı ve yorumları
-          Çağdaş düşünce akımlarıyla ilişkili olarak Marx (pozitivizm, varoluşçuluk, psikanaliz, Frankfurt Okulu, yapısalcılık, post-yapısalcılık, anarşizm, postmodernizm, feminizm, analitik felsefe  vb.)
-          Marx, Marksizm,  kültür felsefesi ve Kültür eleştirisi
-          Marx’ın insan anlayışı ve hümanizm tartışmaları
-          Edebiyat ve sanat eserlerinde Marx imgesi/etkisi (şiir, roman, film, tiyatro vb.)
-          Popüler kültürde Marx algısı

Yazarlar için not:
Verilen başlıklar dışındaki orijinal konular da değerlendirmeye alınacaktır. Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması ve belirlenen yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Uygun şekilde yazılan makaleler, 300 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe-İngilizce özetleri ve yazarın kısa biyografisiyle birlikte gönderilmelidir.

Yazı teslimi için son tarih: 15 Şubat 2018