Pazartesi, Aralık 03, 2012

EDİTÖRLERDEN


 

EDİTÖRLERDEN

 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 300 YAŞINDA

 

           Dergimizin bu sayısı Jean-Jacques Rousseau düşüncesine ayrılmıştır. Günümüz dünyasının Rousseau düşüncesinin etki alanından oldukça uzaklaştığı söylenebilir. Eğitim, kültür, toplum ve politika alanlarında yaşanan gelişmeler Rousseau felsefesinin tüm yönleriyle yeniden gündeme gelmesi gerektiğini gösteriyor. Tüm dünya tarafından bilinen Emile ve Toplum Sözleşmesi adlı yapıtların yazarı Rousseau küreselleşen dünyada insanlık durumunu tartışmaya açması nedeniyle önemlidir.

            Özne Dergisi özel sayılarla filozofların portrelerini gündeme getirmeye devam edecektir. Bahar 2012 sayısında “Felsefe ve Feminizm” konusu ele alınacaktır. Bu sayının editörlüğünü Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan yapmaktadır. Güz dönemi sayısı ise Prof. Dr. İsmail Demirdöven’in editörlüğünde Albert CAMUS sayısı olarak hazırlanmaktadır. İlerleyen sayılarımızda Avrupa merkezli coğrafya dışında da felsefe çalışmalarını konu edinmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede Afrika, Asya, Avrasya, Uzak Doğu’da söz konusu olan felsefe çalışmalarını Özne sayfalarına getirmeyi düşünüyoruz. Çalışmalarımızın tüm dostların destekleriyle daha nitelikli olacağına inanıyoruz.

 

                                                 Editörler: H.Haluk ERDEM-Mustafa GÜNAY    

 

 

17. sayıda neler var


ÖZNE  Güz 2012-17.  Kitap  Rousseau   Sayısı

İÇİNDEKİLER

 
Rouesseau İçin Notlar / Afşar Timuçin......................................................................................               

Jean-Jacques Rousseau’da Kültür ve Toplum Eleştirisi / H. Haluk Erdem.....................

Rousseau’da Kendilik Sorunu ve Varoluşsal İmgelem / Celal Gürbüz..............................

Jean-Jacques Rousseau’da Duyguları Bozan

Katharsis Olarak Tiyatro / Şule Gece.........................................................

''Doğa'' Kavramının Rousseau'nun Söylemindeki Birliği / Cenk Özdağ.......
Rousseau’da Güç, Doğa ve Metafizik / Sercan Çalcı.......................             

Rousseau’da Toplum Sorunları / Ali Timuçin................

“Özgün” Bir Yurttaşın Anatomisi Olarak Emile / Ahu Tunçel.........

Jean-Jacques Rousseau’da Amour Propre Kavramı / Serpil Durğun..........

Uygarlığa Yüz Çeviren Düşünür: Jean Jacques / Seval Yinilmez Akagündüz......

Rousseau’s Preface To Narcisse: A Critical Position Between
Self And Values / Güncel Önkal......................

Rousseau’nun Fallokratik Sınırları / Sarah Kofman..............

Pre-Sokratik Felsefe Sahnesinde Heidegger Ve Lacan / Mustafa Yıldırım.......

Minör Edebiyat, Kaçış Çizgileri Ve Hayvan-Oluş Ya Da Deleuze-Guattari’nin

Kafka[Makina]Sı / Sadık Erol Er.....................

Edmund Burke’te Toplumsal Değişim Ve Devrim / Zafer Yılmaz........

Ein Kurzer Blick Auf Die Philosophie Von Karl R. Popper / H.Haluk Erdem...

 
 
ÖZNE  
Güz 2012-17.  Kitap 
Rousseau   Sayısı

İÇİNDEKİLER

Rouesseau İçin Notlar / Afşar Timuçin......................................................................................               

Jean-Jacques Rousseau’da Kültür ve Toplum Eleştirisi / H. Haluk Erdem.....................

Rousseau’da Kendilik Sorunu ve Varoluşsal İmgelem / Celal Gürbüz..............................

Jean-Jacques Rousseau’da Duyguları Bozan

Katharsis Olarak Tiyatro / Şule Gece.......................................................................................

''Doğa'' Kavramının Rousseau'nun Söylemindeki Birliği / Cenk Özdağ........................

Rousseau’da Güç, Doğa ve Metafizik / Sercan Çalcı.............................................................               

Rousseau’da Toplum Sorunları / Ali Timuçin..........................................................................

“Özgün” Bir Yurttaşın Anatomisi Olarak Emile / Ahu Tunçel...........................................

Jean-Jacques Rousseau’da Amour Propre Kavramı / Serpil Durğun................................

Uygarlığa Yüz Çeviren Düşünür: Jean Jacques / Seval Yinilmez Akagündüz.................

Rousseau’s Preface To Narcisse: A Critical Position Between

Self And Values / Güncel Önkal....................................................................................................

Rousseau’nun Fallokratik Sınırları / Sarah Kofman............................................................

Pre-Sokratik Felsefe Sahnesinde Heidegger Ve Lacan / Mustafa Yıldırım.....................

Minör Edebiyat, Kaçış Çizgileri Ve Hayvan-Oluş Ya Da Deleuze-Guattari’nin

Kafka[Makina]Sı / Sadık Erol Er................................................................................................

Edmund Burke’te Toplumsal Değişim Ve Devrim / Zafer Yılmaz.....................................

Ein Kurzer Blick Auf Die Philosophie Von Karl R. Popper / H.Haluk Erdem................