Çarşamba, Mayıs 01, 2019

III. Adana Felsefe Festivali   III. Adana Felsefe Festivali Programı

        Felsefe, İnsan ve Değerler

 

10 Mayıs 2019 Cuma

Açılış: 10:30-10:45

1. Oturum 10: 45-12:00

Oturum Başkanı: İbrahim Ortaş

Afşar Timuçin: Geleceğini Geçmişiyle Kuran Varlık: İnsan”

Öğle Arası

 
2. Oturum: 13:30-15:00

Oturum Başkanı: Adnan Gümüş   

Kamuran Elbeyoğlu:  “İnsan-merkezcilikten (homo-centrism)

Doğa-merkezciliğe (eko-centrism) Doğru Akıllı Topluma Geçiş"

Ali Timuçin: "Stoa'da Yükümlü İnsan Fikrinin Aydınlanmacı Bakışa Etkisi"

 Ara
 

3. Oturum:  15:30-16:30

Oturum Başkanı: Bedri Aydoğan

Şükrü Erbaş: “Bir Varoluş Bilgisi: Şiir”

 
11 Mayıs 2019 Cumartesi


4. Oturum: 10:30-12:00

Oturum Başkanı: Celal Gürbüz

Doğan Göçmen: “Adam Smith'ten Hegel'e İnsan Tasarımı ve Felsefe"

Sanem Yazıcıoğlu: "Eylem ve Direnişte Başarının Anlamı"


Öğle Arası

Şiir Dinletisi: 13:30-14:30 

 (Adanus Şiir Grubu)

Ara

5. Oturum: 14:45-16:30

Felsefe Öğrencileri Konuşuyor

Oturum Başkanı: Sadık Erol Er

Saime Say: “Ali Şeriati’de ‘İnsanın Neliği’ Problemi ve Zindandan Kaçışın Felsefi Formülasyonu" 

Nigar Daşcı: “Nietzsche’den Hareketle Değerlerin Yeniden Değerlendirilmesi”

Mustafa Ağaoğlu: “İnsan ve Değerleri Açısından Bir Arada Olmanın Zorunluluğu: Spinoza ve Nietzsche’de Yaşamın Olumlanması”

Sinem Özdemir: "Değerlerin Değersizleşmesi"

Ferhat Soydan: "Nietzsche'nin Üstinsan Değerlerinin Değerlendirilmesi"

Fatime Gümüş: ”Çirkin Bir Tende Güzel Bir Ruh, Kalbi Bağlayamaz mı?"

 
Yer: 75. Yıl Sanat Galerisi

(Atatürk Parkı)


 

Felsefe Festivali Düzenleme Kurulu: Mustafa Günay, Gülsun Dülger, Sadık Erol Er, Kerim Caymaz, Eren Erdem.