Perşembe, Haziran 09, 2005

Yeni Sayı


ÖZNE’NİN İÇİNDEKİLER (5. Sayı, 2005-1), ÇIKTI...

Dosya Konusu:TÜRKİYE’DE FELSEFE/FELSEFEDE TÜRKİYE

Anadolu’da Felsefenin Doğuş Süreci Üzerine/Sara Çelik

Cumhuriyet ve Felsefe/Mustafa Günay

Türkiye’de Felsefe/Kemal Bahadır

Türkiye’de Felsefe Konusunda Betül Çotuksöken ile Söyleşi/M. Günay

Arslan Kaynardağ’ın Tanıklığında
Türkiye’de Felsefenin Serüveni/Mustafa Günay

Bir Felsefe Geleneği Kurucusu Olarak
Takiyettin Mengüşoğlu/Tüten Anğ

Kuçuradi’nin Değerler Etiği/İsmail Demirdöven

Uluğ Nutku’da Bilgi-Değer Bağlamında İnsan Sorunu/Ezka Su

B. Çotuksöken ve Türkiye’de Felsefi Bakışın Yaygınlaştırılması/H. Haluk Erdem

Sayın Nermi Uygur’un Öğrencisi Olmak/Sibel Öztürk Güntöre

N. Uygur’un “Dil-Kültür ve Eğitim” Adlı Denemesi Üzerine İnceleme/Mesut Yıldız

Felsefe Dünyamızın Değerli İsmi: Bedia Akarsu/Sibel Öztürk Güntöre

Doğan Özlem: Tarihe Eşlik Eden Anlama ve Yorum/Kubilay Hoşgör

Kadir Çüçen İle Söyleşi/H. Haluk Erdem

Dil Felsefesi ve Dişil Dil/Salime Tarihçi

Yorumlarla E.M. Cioran’ın Bazı Aforizmaları/William F. Vallicella, Çev:S. Erol Er

Disiplinlerarası Göçükte İki Düşünür: Deleuze-Guattari/Sadık Erol Er

Simulasyon Evreni Üzerine/Emel Yuvayapan

‘Çaresiz Stratejiler’ Üzerine/Rana İğneci

Dünyanın Durumu ve Kitle İletişim Araçlarının Önemi/Gözde Dedeoğlu

Küçük Sihirli Bir Öpücük/Rengin Bingöl

Hayata Dair/Melih Ergen

Kentlerimizdeki Yaşam Biçiminin
Düşünsel ve Toplumsal Temelleri/Abdullah Şevki

Bir Sanat Yapıtı Yaratımında Etik/Mahmut Özturan

Muğla’da Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

“Ulysses”: Dünyanın Yeniden Yaratılışı Hakkında Bir Mit/Ata Devrim

Saklı Kentin Ozanı: Enver Gökçe/Ali Ekber Ataş

Felsefe Söyleşileri 5: Siyaset Felsefesi

İletişim: oznefelsefesanat@yahoo.com, mgunay@cu.edu.tr