Cuma, Nisan 22, 2016

ÖZNE Dergisi, 24. Sayı: PLATON, Çıktı...ÖZNE Dergisi, 24. Sayı: PLATON

İçindekiler

Sunuş: Eski Platon’un Çöküşünden Yeni Platon’un İmkânına / Birdal Akar
Platon İçin Hakikatin Olmadığı Yerde Olabilir Olanın Yeri: Eikos / Esra Çağrı Mutlu
Platon’un Bilgi Görüşü / Cemal Güzel
Platon’da Varlık Sorunu ve Bilgi Sorunu Bağlamında İdea ve Çokluk Arasındaki İlişki / Cengiz İskender Özkan
Platon Felsefesinde Birlik Soruşturması / Tuncay Saygın
Platon Diyalektiğinin Gelişim Evrelerinde “Önceden Görme (Proeidenai)”nin Ayrıştırılması Üzerine / Celal Gürbüz
Parmenides’in Büyük Bilmecesi / Barışcan Demir
Platon’un “Yazılı Olmayan Öğretileri” / Sir W. David Ross
İdealar Kıtası’nın Keşfi ve Güncelliği / Mehmet Akkaya
Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates: Platon’un Kriton Diyaloğu Üzerine / Metin Bal
Platon’un Devlet’inde Filozofun/Filozofların Kral Olması Adil Midir? / Barış Mutlu
Devlet’te Eros / Paul W. Ludwig
Platon’un Siyaset Felsefesinde İdeal Devlet / Veli Urhan
Platon’un Devlet’indeki Şehir ve Ruh Analojisi / Sir Bernard Williams
Platonik Eros’un Adalete Yönelmesi ya da Yargıcın Ethos’u / M. Akif Tutumlu
Platon’da Değerce Karşıt Özellikte İki Tip Sanat ve Değerce Bütünleşen İki Karşıt Tutum / Hülya Yetişken
Platon’da “Güzellik” Kavramı ve Sanatın Öznelliği-Nesnelliği Sorunu / Berfin Kart
Platon ve Aristoteles’te Şiir Sanatı / Feyruze Cılız
Platon’un Dizgesinde Sanatın ve Şairin Dönüştürülen Konumu / Emrah Akdeniz
Platon’un Dil Görüşünün Kratylos, Theaitetos ve Sofist Diyalogları Bağlamında Değerlendirilmesi / Eren Rızvanoğlu
Platon’un Theologia’sı / Güvenç Şar
Platon ve Ksenophon’un Sokrates Savunmaları Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme / Emin Çelebi
Leo Strauss’un Platon Yorumu: Platon Ezoterik Tarzda mı Yazdı? / Yasin Parlar
Platoncu Felsefenin Doğulu Kökleri / Mehmet Önal
Nietzsche’nin Aynadaki Yüzü: Sokrates ya da Platon / H. Subhi Erdem
Nietzsche’nin Bilim Eleştirisinin Arka Planı Olarak Sokrates Sorunu / M. Ali Sarı
Platonculuğun Deleuzecü Ters Çevrilmesi / Sadık Erol Er
Logos’a Karşı Gelişen Hareket: Derrida’nın Platon’u / Çetin Türkyılmaz
Platon’un Devlet’i: Rancière ve Badiou / Onur Kartal
Alain Badiou: Çokluğun Platonizmi / Eylem Yenisoy Şahin
Foucault’nun Platon Okuması Üzerinden “Kendine Özen Gösterme” / Ramazan Kurt
Irigaray’ın Işığında Platon: Aklın Cinsiyetlendirilmesi Meselesi / Özlem Duva Kaya
Irigaray’ın Mağarası: Aynı Erkek, Ayna Kadın / Melike Molacı
Büyücü Aşk: Platon’un Sempozyum’undan Diotima’nın Konuşmasına Dair Bir Okuma / Luce Irigaray
Semiyotik, Simgesel ve Khora Nosyonları Bağlamında Kristeva’nın Dil Felsefesi / Mustafa Yıldırım
Gettier Platon’a Karşı / Emin Oral
Şiir Terapide Dionysos ve Apollon / Ersun Çıplak
İdeaların Mal Beyanı / Ruken Asya Çiftçi
Paris Okumalarının Düşündürdükleri / Onur VarolunCuma, Nisan 08, 2016

DOĞAN ÖZLEM: FELSEFEDE ELLİ YILDOĞAN ÖZLEM: FELSEFEDE ELLİ YIL     
5 Mayıs 2016 Perşembe


10.00:-10.30 Açılış Konuşmaları: Prof. Dr. Ayhan Bıçak(Felsefe Bölüm Başkanı) , Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Prof. Dr. Mustafa Özkan (Edebiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Doğan Özlem. 
1.      Oturum: 10.30-12.00 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz Çakmak,
§  Konuşmacılar:  Prof. Dr. İlber Ortaylı: “…”,
§  Prof. Dr. İoanna Kuçuradi: “…”
§   Doğan Hızlan : “Felsefe ve Uzantısı”
§  Prof. Dr. Ahmet İnam, “Felsefede Bizim Kuşak”
§  Metin Cengiz:  "Tanıdığım" Doğan Özlem”
§  Mehmet Atay: “Doğan Özlem’in Filozof Olacağı Zaten İlk Günden Belliydi”

Ara: Öğle Yemeği 12.00-13.00


2.      Oturum: 13.00-14.30
§  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet İnam,
Konuşmacılar:   
·         Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa: "Doğan Özlem'de Kavramların Tarihi ve Weber Okumaları”
§  Doç. Dr. Hasan Şen, “Türkiye’de Sosyal Bilim Algısında Yaşanan Kırılma: Hermeneutik Bir Parantez”
§  Doç. Dr. Sema Önal, “Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişimi Açısından Doğan Özlem’in Yeri”
§  Yrd. Doç.Dr. Levent Kavas , “Yorumsama: Yöntem, Yordam, Tutum”
§  Doç. Dr. Güncel Önkal: "Doğan Özlem’in Edebiyat Hermeneutiği Anlayışı”
§   Prof. Dr. Nebil Reyhani: "Kant'ın Felsefesiyle İlişkisi Bağlamında Doğan Özleme Göre Felsefede Bir Devrim Olarak Dilthey"
Ara


3.      Oturum:  14.45-16.00
§  Oturum BaşkanıProf. Dr. Kadir Çüçen
Konuşmacılar:  
·         Prof. Dr. Ömer Naci Soykan, “Doğan Özlem’in Türkiye’de Felsefeye Katkıları”
·         Prof. Dr. Mehmet Bayraktar , “Doğan Özlem ve Türkçede Felsefe Yapma Özlemi”   
·         Doç. Dr. Ali Utku, “Doğan Özlem’le Türkiye’de ve Türkçe’de Felsefe”
·         Prof. Dr. Örsan Öymen, "Doğan Özlem ve Türkiye'de Felsefe"
·         Prof. Dr. Hasan Bülent Gözkan , “Doğan Özlem’de Dil ve Hermeneutik”
Ara

4.      Oturum: 16.15-17.00   
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
§  Konuşmacılar:
§  Prof. Dr. Ayhan Bıçak: “Türkiye’de Tarih Felsefesi Anlayışları”
§  Mehmet Akkaya, "Tarih Felsefesine Doğan Özlem İle Bakmak”
§  Prof. Dr. Kadir Çüçen: “Doğan Özlem'in Heidegger Çalışmaları Üzerine”
§  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Günay: “Doğan Özlem’in Felsefe Anlayışında Tarihselcilik ve Hermeneutik


İÜEF Felsefe Bölümü / Doğan Özlem Sempozyumu  
Tarih: 5 Mayıs 2016 Perşembe
Saat: 10:00-17.00
Yer: İstanbul Üniversitesi,
 Avrasya Enstitüsü,  Seyyid Hasan Paşa Medresesi Konferans Salonu