Perşembe, Kasım 19, 2009

Salı, Kasım 17, 2009
Özne
Yıl:6, Kitap: 10, Bahar 2009
ISBN: 978-9944-5093-3-6

Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa Günay
(Çukurova Üniv.)

Danışma Kurulu:
Prof. Dr. Oğuz Adanır (9 Eylül Üniv.),
Prof. Dr. Hasan Aslan(Akdeniz Üniv.),
Prof. Dr. Sara Çelik(Mersin Üniv.),
Doç. Dr. Sebahattin Çevikbaş(Atatürk Üniv.),
Pof. Dr. Betül Çotuksöken(Maltepe Üniv.),
Prof. Dr. A. Kadir Çüçen(Uludağ Üniv.),
Doç. Dr. Zeynep Direk(Galatasaray Üniv.),
Doç. Dr. Işık Eren (Uludağ Üniv.),
Doç. Dr. Hatice Nur Erkızan(Muğla Üniv.),
Prof. Dr. Sevinç Güçlü(Akdeniz Üniv.),
Prof. Dr. Adnan Gümüş(Çukurova Üniv.),
Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan(Muğla Üniv.),
Prof.Dr. Selahattin Halilov (Şark-Garp Felsefe Enstitüsü-Azerbaycan),
Prof. Dr. Rahmi Karakuş(Sakarya Üniv.),
Prof. Dr. Uluğ Nutku,
Prof. Dr. Doğan Özlem(Yeditepe Üniv.),
Yrd. Doç. Dr. Solmaz Zelyut(Ege Üniv.).
Dr.Ebulfez Suleymanov (Azerbaycan Milli
İlimler Akademisi Felsefe, Siyaset ve Hukuk Arastırmaları Enstitusu),
Yrd. Doç. Dr. Ali Utku (Atatürk Üniv.),
Prof. Dr. Mustafa Yıldırım(Atatürk Üniv.),

Yayın Kurulu:
Sara Çelik, Mustafa Günay, Mehmet Özcan, Gülsun Dülgeroğlu.


Sunu’dan

Kriz (bunalım, buhran) kavramının günlük yaşamda da daha çok ekonomik, psikolojik ve tıbbi olaylarla ilgili olarak kullanıldığını saptayabiliriz. Bu nedenle kriz kavramının anlam içeriğinde de ekonomik, psikolojik ve tıbbi anlamlar ve imgeler daha belirgindir. Bireyler kadar toplumlar da bazı dönemlerde bunalımlar yaşamaktadırlar. Bir bakıma bunalım, insani varoluşun ve sosyal yaşamın önemli bir olgusudur.

İnsanlığın yaşadığı krizlerin/bunalımların ufuk açıcı felsefelerin doğmasına imkan tanıdığını ve aynı zamanda ufuk açıcı felsefelerin de söz konusu krizlere çözüm arayışı olarak, yeni bakış açıları ve yeni yollar önerdiklerini görebiliriz. Aynı şey sanat için de söz konusudur. Bunalım/kriz dönemleri aynı zamanda eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi de teşvik eden ve harekete geçiren etkenlerin yoğunlaştığı zamanlardır. Kriz dönemlerinde ortaya çıkan felsefeler, hangi konu ve problemi işlerse işlesinler, söz konusu krizin etkisini gösterirler. Pek çok bakımdan 20. yüzyılın çeşitli filozoflar ve sosyal bilimciler tarafından bir “bunalım-kriz yüzyılı” olarak değerlendirildiğini görebiliriz.

Bu sayının dosyasını oluşturan yazılar, özellikle varoluşçu felsefenin temel kavramları ve problemleri bağlamında bunalım konusunu ele almaktadır. Diğer yazıların da ilginizi çekeceğini umuyoruz.

Güz 2009 sayısı olarak yayınlanacak Özne 11. Kitap’ın “Aristoteles ve Felsefesi” dosyasının hazırlıkları sürüyor.

2010 Bahar sayısı ise “Felsefe ve Günümüz Sorunları”na ayrıldı. Bu konuda katkılarınızı bekliyoruz.

Yeniden buluşmak umuduyla.
Saygılarımızla


10. kitabın içindekiler

Bir Bunalım Çağı Felsefesi Olarak; Varoluşçuluk /Yasemin Akış…3
Varoluşsal Bunalım: Absurd’deki Başkaldırı
veya Absurd Bilinçlenme /Zehragül Aşkın…9
Umut Etmemenin Olanaksızlığı/Derya Bayrı…15
Tarihilik Açısından Bunalım mı, Evrim mi?/Bozkurt Güvenç…20
Felsefeye Bakışlara Bir Bakış/Uluğ Nutku…23
İyinin Varlığı ve Anlamı Üzerine Etik Nesnelciliğin İki Türü ve Eleştiriler/Sara Çelik…27
Psikolojiyi Yeniden Düşünmek/Betül Çotuksöken…37
Nominalizmin Etik ve Politik Sonuçları ve Türkiye’deki Görünümleri Üzerine
Bir İnceleme (I)/ H.Nur Erkızan…41
R.G. Collingwood’un Tarih Felsefesinde Soru-Yanıt Yöntemi Işığında
Türk Harf Devrimi Üzerine Bir Bakış/H. Haluk Erdem…54
Heidegger’in Felsefesinde Herakleitos’un Logos Anlayışının Yorumu/ Burcu Akpınar Topcu…60
Şiirler/İlyas Tunç…71
Özne Dergisi Yayın İlkeleri….75
Gelecek Sayının Duyurusu…76

İletişim:
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü
01330 Balcalı/Adana
e-posta:
mgunay@cu.edu.tr
oznefelsefesanat@yahoo.com
Web adresi:
http://oznefelsefesanat.blogspot.com

Özne hakemli bir yayındır.
Yılda iki kez çıkar.

Bireysel Abonelik: 25 TL
Kurumsal Abonelik: 50 TL
Posta çeki: 1097014-Mustafa Günay adına

Perşembe, Temmuz 16, 2009

Günümüzün sorunları ve felsefe
Bahar 2010 sayısı olarak çıkacak olan

ÖZNE 12. Kitap Dosya Konusu:

Günümüzün Sorunları ve Felsefe


Bazı Alt başlıklar:

Günümüzde zamanın tini ve felsefe
Günümüzde eleştirel/yaratıcı düşünce ve felsefe
Günümüzde siyasal problemler ve felsefe
Günümüzde ahlaki problemler ve felsefe
Günümüzde eğitimsel problemler ve felsefe
Günümüzde bilim ve felsefe
Günümüzde teknoloji ve felsefe
Günümüzde insan hakları ve felsefe
Günümüzde global problemler ve felsefe
Günümüzde kültürel diyalog ve felsefe
Günümüzde küresellik/yerellik ve felsefe
Günümüzde kimlik/farklılık sorunları ve felsefe
Günümüzde ırkçılık/ayrımcılık ve felsefe
Günümüzde terör/şiddet ve felsefe
Günümüzde insan değerleri ve felsefe
Günümüzde doğa-insan ilişkisi ve felsefe
Günümüzde uygarlık ve felsefe
Günümüzde tüketim kültürü ve felsefe
Günümüzde sanat ve felsefe
Günümüzde estetik problemler ve felsefeYazı yollamak için son tarih: 15 Kasım 2009.


Bu sayının editörü: Yrd. Doç. Dr. H. Haluk Erdem

e-posta:
hasanhalukerdem@yahoo.com.tr


http://oznefelsefesanat.blogspot.com/
f.mustafagunay@gmail.com
mgunay@cu.edu.tr

Çarşamba, Mayıs 13, 2009

Aristoteles Özel Sayısı

Güz 2009 sayısı olarak çıkacak olan
ÖZNE 11. Kitap Dosya Konusu:


Aristoteles ve Felsefesi


Bazı Alt başlıklar:

Aristoteles’in Yaşamı ve Yapıtları Üzerine
Aristoteles ve Önceki Felsefe
Aristoteles’in Metafiziği ve Ontolojisi
Aristoteles’te Doğa Felsefesi
Aristoteles’te Zaman
Aristoteles’te Hayal Gücü Üzerine
Aristoteles’in Nikomakhos Ahlakı’nda Düşünmenin Yeri
Aristoteles’te Mükemmel Yaşam
Aristoteles’te Ruh ve Psikoloji
Aristoteles’te Politika
Aristoteles’te İnsan
Aristoteles ve Retorik
Aristoteles’te Tragedya, Edebiyat ve Sanat
Aristoteles’te Tanrı
Aristoteles’te Mantık
Aristoteles ve Platon
Doğu ve İslam Felsefesinde Aristoteles
Batı Felsefesinde Aristoteles
Aristoteles ve Aristotelesçi Akımlar


Yazı yollamak için son tarih: 15 Ağustos 2009.


Bu sayının editörü:
Doç. Dr. Hatice Nur Erkızan
e-posta:
hnerkizan@yahoo.comhttp://oznefelsefesanat.blogspot.com
f.mustafagunay@gmail.com
mgunay@cu.edu.trPerşembe, Ocak 22, 2009

Benjamin, Heidegger, Kant ve Marx...

Üç yazı siteye eklendi. İyi okumalar…

Benjaminia bir duruştur/ELİF TÜRKÖLMEZ

Varlık ve Zaman Türkçe evinde/Süreyya Su

Marx, Kant ve ‘biz’.../AHMET ÖZ

http://felsefedefteri.blogspot.com