Salı, Nisan 11, 2006


ÖZNE
FELSEFE-SANAT SEÇKİSİ

Yıl:3, 6. Kitap, Bahar 2006
Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa Günay(Yrd. Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi)

Danışma Kurulu:
Prof. Dr. Hasan Aslan(Akdeniz Üniv.),

Doç. Dr. Sara Çelik(Mersin Üniv.),
Yrd. Doç. Dr. Sebahattin Çevikbaş(Atatürk Üniv.),

Pof. Dr. Betül Çotuksöken(Maltepe Üniv.),
Prof. Dr. A. Kadir Çüçen(Uludağ Üniv.),

Doç. Dr. H. Nur Erkızan(Muğla Üniv.),
Doç. Dr. Zeynep Direk(Galatasaray Üniv.),

Prof. Dr. Sevinç Güçlü(Akdeniz Üniv.),
Prof. Dr. Adnan Gümüş(Çukurova Üniv.),

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan(Muğla Üniv.),
Prof. Dr. Rahmi Karakuş(Sakarya Üniv.),

Arslan Kaynardağ,
Prof. Dr. Doğan Özlem(Muğla Üniv.),
Prof. Dr. Mustafa Yıldırım(Atatürk Üniv.),
Yrd. Doç. Dr. Solmaz Zelyut(Ege Üniv.).

Yayın Kurulu: Sara Çelik, Mustafa Günay, Sema S. Tuncel.

Özne hakemli bir yayındır.
Nisan ve Kasım aylarında yılda iki kez çıkar.

İletişim: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü
01330 Balcalı/Adana
e-posta:
mgunay@cu.edu.tr
oznefelsefesanat@yahoo.com

Abonelik:
ABONET Tel: (212) 2227206, fax: (212) 2222710
Email:
abonet@abonet.net
www.abonet.net
Abone Dağıtımı: AKTİF DAĞITIM

Kitabevleri Yetkili Dağıtıcısı:
Pentimento Art Shop
Hüseyinağa Mh. İstiklal Cad.
Halep İşhanı No: 140/3
Beyoğlu/İstanbul
Tel: (212) 293 39 59

6. KİTABIN İÇİNDEKİLER

Nietzsche’nin Tarih Karşısındaki Tutumu/Bedia Akarsu................................
Antik Yunanda Siyaset Felsefesinin Başlangıçları/Sara Çelik..................
Akıl, Özgürlük ve Kadın ya da Felsefenin Özgürleşimi/Hatice Nur Erkızan......

Söyleşi:İsmail Demirdöven İle Söyleşi/H. Haluk Erdem....................................

Dosya: Felsefe-Edebiyat İlişkileri:
Edebiyat İle Felsefe İlişkisi Üzerine/Ali Osman Gündoğan..........................
Edebiyatla Beslenen Felsefe/Betül Çotuksöken
Yunan Tragedya’sında ve Aristoteles’te ‘Hamartia’ Kavramı/Kurtul Gülenç.....
Yaşar Kemal’in ‘İnce Memed’ine Felsefi Bir Bakış/Hüseyin Sağlam.............
Camus ve Veba/Sibel Öztürk Güntöre......................................
Edebiyatçılar ve Filozoflar Üzerine/Onur Ayda
Faust Üzerine Bir Deneme/Kemal Bahadır..................................
Totaliter Düşüncenin Sanata ve Şaire Karşı Olmasının Nedenleri/Abdullah Şevki.....
Şiir Üzerine Kendimce Bir Deneme/Ali Ekber Ataş………………………………
McLuhan’ın Global Köy ve Dörtlü Tasarımı/Sadık Erol Er...................
E.M. Cioran: Çirkinlik Çağının İlmeği/Yusuf K. Karadağ……………………………
Seçilmeyen Yol(Şiir)/Robert Frost-Çev. Çetin Remzi Yüreğir...........................
Etik Olanın Yitimi ya da Etik Eylemin Önündeki Engeller/Gözde Dedeoğlu...........
“Ütopya Öldü, Yaşasın Ütopya”/Melih Ergen.............................
Aydınlanma, Avrupa ve Türkiye/Mesut Yıldız...............................................
Evrensel Ahlak Yasası Olarak Sonsuzluk/Osman Serhat Erkekli......................
Yerlere ve Göklere Dair’den Seçmeler(Şiir)/Osman Serhat Erkekli................
Bir Tüketim Sendromu(Şiir)/Bedri Özdemir.............................................
Sevgiye Barış Densin/Ceyhan Yaman........................................................

Duyurular-Haberler
“Felsefe ve Çağımızın Sorunları” Sempozyumu-Isparta…………………..
“Uygulamalı Etik Kongresi”-ODTÜ………………………………………….
Türkiye Estetik Kongresi-“Türkiye’de Estetik”-ODTÜ………………………
Disiplinlerarası Kaos Sempozyumu-"KAOS ve KARMAŞIK SİSTEMLER”……..

Çizgiler: Kadın Budu/Firuz Kutal…………………………………………..


ÖZNE’NİN YENİ SAYISI

YAKINDA KİTAPÇILARDA OLACAKTIR…