Pazartesi, Kasım 13, 2017

Uluğ Nutku'yu Anma etkinliği


                                   Uluğ Nutku'yu anma etkinliğine katılımınızı bekleriz.

Pazar, Kasım 05, 2017

Makale Çağrısı: Özne dergisi Bahar 2018 Karl Marx Özel Sayısı


Makale Çağrısı

Özne Dergisi’nin Bahar 2018 Karl Marx Özel Sayısı

 

Editör: Prof. Dr. Doğan Göçmen

 

2017 ve 2018 yılları Karl Marx yıllarıdır. Bu yıl tüm dünyada Das Kapital’in yayınlanışının 150 yılı kutlanıyor. Gelecek yıl Marx’ın  200. doğum yıl dönümü. Şimdiden hazırlıklar başlamış durumda. Değişik dillerde dergiler özel Marx sayıları hazırlıyor. Uluslararası Marx sempozyumları ve konferansları örgütleniyor. Bu vesileyle Özne dergisi Bahar 2018 sayısının dosya konusu Karl Marx olarak belirlemiştir. Katkıda bulunmak isteyen herkesi davet ediyoruz.

 Bu bağlamda Marx’ın entelektüel, felsefi ve bilimsel mirasının her bakımdan tartışılabilmesi büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili işlenebilecek temalardan bazıları şunlardır:

 

-          Ekonomi Politiğin eleştirisi ve yeni tip ekonomi modelleri

-          Bilim eleştirisi ve bilim kuramı

-          Yöntem ve eleştiri kuramı

-          Marx, Marksizm ve sanat

-          Marx, Marksizm ve Din (inanma)

-          Marx, Marksizm ve ideoloji yorumları

-          Marx’ın tarih anlayışı, tarih bilimi ve eleştirileri

-          Marx, Marksizm ve ütopya

-          Marx’tan günümüze felsefe

-          Marx, Marksizm ve etik tartışmaları

-          Günümüzün sorunları bağlamında Marx ve Marksizm (kentleşme, ekoloji, küreselleşme vb.)

-          Batı dışı kültürlerde/düşünürlerde Marx çalışmaları

-          Türkiye’de Marx algısı ve yorumları

-          Çağdaş düşünce akımlarıyla ilişkili olarak Marx (pozitivizm, varoluşçuluk, psikanaliz, Frankfurt Okulu, yapısalcılık, post-yapısalcılık, anarşizm, postmodernizm, feminizm, analitik felsefe  vb.)

-          Marx, Marksizm,  kültür felsefesi ve Kültür eleştirisi

-          Marx’ın insan anlayışı ve hümanizm tartışmaları

-          Edebiyat ve sanat eserlerinde Marx imgesi/etkisi (şiir, roman, film, tiyatro vb.)

-          Popüler kültürde Marx algısı

Yazarlar için not:

Verilen başlıklar dışındaki orijinal konular da değerlendirmeye alınacaktır. Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması ve belirlenen yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Uygun şekilde yazılan makaleler, 300 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe-İngilizce özetleri ve yazarın kısa biyografisiyle birlikte gönderilmelidir.

Yazı teslimi için son tarih: 15 Şubat 2018