Cuma, Aralık 20, 2013Doğumunun 100. yılında
Albert Camus Özel sayısı

 
Sayı 19-İçindekiler
 
Sunu/Editörden: Albert Camus’yü Yeniden Değerlendirmek/İsmail H. Demirdöven…
CAMUS’NÜN BAŞKALDIRMAYAN İNSANI  YA DA MERSAULT’NUN ACIKLI DURUMU/Afşar Timuçin
 
EDEBİYAT VE FELSEFE AÇISINDAN ALBERT CAMUS: SANATÇI MI FİLOZOF MU/Ali Osman Gündoğan…
EDEBİYATTAN FELSEFEYE/FELSEFEDEN EDEBİYATA ALBERT CAMUS /İsmail H. Demirdöven
BAŞKALDIRI: KAVRAM, OLGU ve DEĞER/Harun Tepe…
CAMUS’NÜN ESERLERİNİN YİRMİNCİ YÜZYILDAKİ YERİ/Ali Bulunmaz …
İNSANIN KAPANDAN KURTULUŞ UMUDU:  CAMUS’DE DEĞER İÇERİKLİ BİR BAKIŞ /Celal Gürbüz…
 CAMUS’NÜN İNSAN VE DEĞER ANLAYIŞI /Mustafa Günay…
 ALBERT CAMUS’NÜN YOKSAYICILIK PENCERESİ /Dilek Başar Başkaya…
HAYATIN ANLAMSIZLIĞINDA, BAŞKALDIRININ ANLAMI/ Eren Rızvanoğlu
ALBERT CAMUS’NÜN DOĞRULAR ADLI OYUNUNDA HAK VE   ADALET METAFİZİĞİ /Mehmet Akif Tutumlu……
ORTAÖĞRETİM FELSEFE DERS KİTAPLARINDA VAROLUŞÇULUK / Faruk Manav…
 MODERN AYRIMLARIN YİTİRİLİŞİ: FİZİK ÖRNEĞİ/ Şevki IŞIKLI…
Antigone Als Tragischer Mensch / Türkan Soman ÇELİK..
  

Çarşamba, Kasım 20, 2013

Sinema ve felsefe sayısı yazı çağrısı


ÖZNE Dergisi
Bahar 2014: 20. sayı

 
Sinema ve Felsefe
Editör: Prof. Dr. Oğuz ADANIR

 
Bazı temalar ve sorunlar:


-Sinemada Anlam Üretmek

 

-Filmsel Bağlamda Gerçek ve

Gerçeklik  (ya da Gerçek, Gerçeklik ve Sinema)

 

-Zaman, Bellek ve Sinema

 

-Temsil ve Sinema (ya da Sinemasal Temsil)

 

-Film Teorisi ve Felsefe

 

-Film Eleştirisi ve Felsefe

 

- Film Teknolojileri ve Felsefe

 

-İdeoloji ve Sinema

 

-Sinema ve Etik

 

-Bir Düşünce Deneyimi Olarak Film

 

- Poetika, Estetik, Sinema

 

Vb……

 Yazılarınızı ve çevirilerinizi bekliyoruz.

 

 

Salı, Mayıs 07, 2013

Sempozyum: Albert Camus


18 Mayıs 2013'te Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde yapılacak Albert Camus sempozyum afişi ve programı....

Perşembe, Nisan 11, 2013
ÖZNE

18. Kitap-Bahar 2013

Feminizm ve Felsefe

İÇİNDEKİLER

Editörden  / Felsefe Ve Feminizm:  Prologos (Prologue).........

Erkek-Merkezcilikten (Androcentrism) İnsan Merkezciliğe Yolculuk:


(Anthropocentrism): Antik Felsefe ve Cinsiyet Üzerine (Pre Sokratikler)


/ H. Nur Beyaz ERKIZAN


İngiltere’de Kadının Yeri: İngiliz Felsefe Birliği ve İngiltere’de Kadının Yeri

Topluluğu Raporu Eylül 2011 / çev: Serap KELEŞ

BaskıcıYapılar Altında Kadın-Beden İliskisi ve Kadınsal Özellikler
/ Barış PARKAN

Biyolojik Cinsiyet/Toplumsal Cinsiyet Farkının Kritiği / Moira GATENS/
çev:  Hülya ŞİMGA DURUDOĞAN

Umutsuzluğun Feminen’ ve ‘Maskulen’ Formları Üzerine  / Sylvia WALSH/  
çev: Yasemin AKIŞ

Kadınların Doğası Hakkında: Platon ve Aristoteles / Nicholas D. SMİTH/

çev: Aylin ÇANKAYA

Aristoteles Mantığının Feminist Okumaları / Marjorie HASS/

çev: Serap KELEŞ

Feminist Bir Perspektifle Aristoteles’te Form, Normatiflik ve Cinsiyet/

Charlotte WITT / çev: Nurten ÖZTANRIKULU ÖZEL

Yaşamsal Isı (thermon) Bağlamında Aristoteles’te Kadın ve Erkek İlişkisi/

Esra ÇAĞRI MUTLU

Aristoteles’in De Generatione Animalium Eserinde Dişi ve Erkek / Aryeh KOSMAN
/çev: Esra ÇAĞRI

Feminist Empirizm ve Feminist Doğal Epistemoloji / Serap KELEŞ

Ekofeminizmin Perspektifinden Kant'ı Yeniden Düşünmek / Holly L. WILSON /
çev: Gamze KESKİN YURDAKURBAN

Soren Kierkegaard'da Kaygı ve Cinsiyet / Yasemin AKIŞ

Heidegger and Irigaray: The Betrothal of Philosophy and Feminism/

Andrea REHBERG

Simone de Beauvoir, Özgürlük ve Kadınların İnsan Hakları/

Hülya ŞİMGA DURUDOĞAN

Julia Kristeva’nın Beden Politikası / Judith BUTLER / çev: Mustafa YILDIRIM 245

Ortak Temalar, Farklı Bağlamlar: Üçüncü Dünya Kadını ve Feminizm/

Cheryl JOHNSON-ODİM / çev. Gülten SİLİNDİR

Feminizm ve Post-Modern Feminizm / Derya AYBAKAN SALİYA 

Nussbaum’da İnternalist Özcülük, İşlev ve Cinsiyet / Ebru GÜVEN

Zorluğa Bir İtiraz / Martha. C.NUSSBAUM / çev: Ebru GÜVEN

Feminist Estetik (I) / Carolyn KORSMEYER / çev: Şule GECE

Kadın Yazarlarda Sessizliği Söze Dönüştüren Güç Olarak Feminist Sanat

Şule GECE

Ophelia’nın Temsili: Kadınlar, Delilik ve Feminist Eleştirinin Sorumlulukları/

Elaine SHOWALTER / çev: Selena ERKIZAN

Siyah Süt Romanından Hareketle Kolektif Kültürde Bir Kadın Yazarın Yaşadığı

Beyin- Beden Çarpışması / Ayşe DALYAN

On The Impossibility of The Objectification of The Phenomenal Qualities/ 

Servet GÖZETLİK

‘kadın’ diyordum / Tan DOĞAN

 

………………………………………………………………………………………………

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Mustafa GÜNAY
(Çukurova Üniv.)

 
BU SAYININ EDİTÖRÜ

Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz Erkızan  

(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Editör Yardımcıları:

Yrd. Doç. Dr. Aylin Çankaya (Celal Bayar Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Esra Çağrı Mutlu (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Araş. Gör. Yasemin Akış (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

 

İLETİŞİM

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

 Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü

01330 Balcalı/Adana/Türkiye

e-posta: mgunay@cu.edu.tr,

f.mustafagunay@gmail.com

Web adresi: http://oznefelsefesanat.blogspot.com

 

Salı, Nisan 02, 2013

Felsefe ve feminizm

Bahar 2013 sayısı Felsefe ve Feminizm özel sayısı olarak kısa bir süre içinde yayınlanacaktır. İçerik bilgisine birkaç gün içinde yer vereceğiz.
Gelecek sayılar konusunda ilgi duyanların katkılarını bekliyoruz.

Gelecek sayılar


Güz 2013: 19. Sayı


Albert Camus

Yazı teslimi için son tarih:  15 Mayıs 2013

Editör: Prof. Dr. İsmail Demirdöven

……………………………………………

Bahar 2014: 20. sayı


Sinema ve Felsefe

Editör: Prof. Dr. Oğuz ADANIR

Bazı temalar ve sorunlar:

-Sinemada Anlam Üretmek

-Filmsel Bağlamda Gerçek ve
Gerçeklik  (ya da Gerçek, Gerçeklik ve Sinema)

-Zaman, Bellek ve Sinema

-Temsil ve Sinema (ya da Sinemasal Temsil)

-Film Teorisi ve Felsefe

-Film Eleştirisi ve Felsefe

- Film Teknolojileri ve Felsefe

-İdeoloji ve Sinema

-Sinema ve Etik

-Bir Düşünce Deneyimi Olarak Film

- Poetika, Estetik, Sinema

Vb……

Yazı teslimi için son tarih:  31 Ekim 2013

…………………………………..