Cuma, Ocak 22, 2016

Özne 23. Kitap: Tarihe Felsefeyle Bakmak
Özne, 23. Kitap, tarihe felsefeyle bakan yazılarla çıktı....

Cuma, Ocak 15, 2016

Platon sayısı yazı teslim tarihi uzatılmıştır.

ÖZNE dergisinin Platon sayısı olarak yayınlanacak bahar sayısına yazı gönderme tarihi 31 Ocak 2016'ya kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili yazarlarımıza duyurulur.

Perşembe, Ocak 07, 2016

Hatırlatma: Platon Sayısı için yazı çağrısı

Özne Felsefe Dergisi – Bahar 2016, 24. Sayı 

Yazı Çağrısı

Platon Sayısı için alt başlık önerileri:

·    Antik Yunan’da felsefî düşüncenin ilk kırılması: Platon (hyle’den insana yönelmek; Etik, Ontoloji ve Bilgi disiplinlerinin gelişmesi; genel anlamda Platon ve felsefe tarihi ilişkisi)
·    Platon ve politika: Politikada devlet ve insanın yeri, filozof kral, Lykourgos, dönemsel bakımdan Devlet ve Yasalar arasındaki ilişki
·    Platon külliyatında “kadın”ın yeri: Platon’a göre kadın, Feminist yorumlara göre Platon.
·    Platon ve Dil: Dilde uylaşım, zorunluluk ve diğer görüşler. Retorik - felsefe ilişkisi; Platon'da dil bakımından Sofist’in yeri, filozof ve demagog farkı.
·    Platon külliyatında “şair”in yeri: Sanat, zanaat, taklit ve hakikât.
·    Eğitim politikaları: Platon’un yaklaşımı ve Platoncu yaklaşımlar
·    Platon’a kalan: Din, gelenek ve mitolojinin etkileri
·    Platon’dan kalan: Ortaçağa ve dinler tarihine etkiler
·    Yaşayan Platon: Günümüzden Platon’a ve Platon’dan günümüze bakmak (Çağdaş felsefede öne çıkan Platon yorumları)


Yazı teslimi için son tarih: 15 Ocak 2016Editör: Birdal Akar

Salı, Aralık 01, 2015

Çukurova Felsefe Söyleşileri Başlıyor: Yaşam Açısından Felsefe-Edebiyat İlişkileri


"Çukurova Felsefe Söyleşileri" başlığıyla belli aralıklarla yapılacak etkinliklerin ilkine felsefe severleri bekliyoruz. 

Salı, Ekim 27, 2015

Anadolu'da Felsefeye Yolculuk IV: Urla'lı Anaksagoras


Anadolu’da Felsefeye Yolculuk Urla’da Devam Edecek


Türkiye Felsefe Kurumu’nun öncülüğünde başlanan ‘‘Anadolu’da Felsefeye Yolculuk’’ toplantılar dizisi, Urla’da, Anaksagoras’la devam ediyor. 2500 yıl önce Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yaşamış filozofların ve düşüncelerinin anımsanmasının ülkemizde felsefi düşüncenin gelişimi ve geleceği açısından önemli olduğu düşüncesinden hareketle, daha önce Denizli, Sinop ve Aydın’da yapılan çalışmalar bu defa İzmir’in Urla ilçesinde gerçekleşecek.


O dönemdeki adıyla Klazomenai’de doğmuş olan Anaksagoras’ın her yönüyle ele alınacağı etkinlik,           6 Kasım tarihinde, Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi’nde, Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ev sahipliğinde yapılacak. Saat 10:00’da Urla Kaymakamı sayın Murat Sefa Demiryürek, Urla Belediye Başkanı sayın Sibel Uyar, ANKÜSAM Kurucu Müdürü Prof. Dr. Hayat Erkanal ve Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof.Dr. İoanna Kuçuradi’nin yapacağı açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinliğe Prof.Dr. Hayat Erkanal, Prof.Dr. Saffet Babür, Süreyya Berfe, Doç.Dr.Geoffrey Bove, Prof.Dr. A.Kadir Çüçen, Doç.Dr.H.Haluk Erdem, Prof.Dr.Yaşar Ersoy, Prof.Dr.Serdar Evren, Yard.Doç.Dr. Mustafa Günay, Yard.Doç.Dr.Levent Kavas, Doç.Dr. Yavuz Kılıç, Doç.Dr. Yusuf Örnek, Doç.Dr.Muttalip Özcan, Prof.Dr. Harun Tepe ve  Doç.Dr.Çetin Türkyılmaz konuşmacı olarak katılacak. 

Etkinliğe katılım herkese açıktır.


Salı, Temmuz 21, 2015

Güz 2015 sayısı için yazı çağrısı: Tarihe Felsefeyle Bakmak...

ÖZNE Dergisi Güz 2015 -23. Sayı için yazı duyurusu:

21.Yüzyılın kavşağında
TARİHİ FELSEFEYLE DÜŞÜNMEK

Editör: Prof. Dr. Doğan Özlem


Konuya ilişkin bazı öneriler:
- Tarihsellik ve trajik
- Geçmiş, gelecek ikileminde tarih
- Özgürleşme ve belirlenim: Arayış ve umut/suzluk bağlamında tarih
-  Tarih ve tarihselliğin nihilistik ve aksiyolojik yorumları
- Tarih bilinci, tarihsellik ve tarihsizlik
- Epistemik ve etik yönelimler açısından tarih
-İnsanlık idesi ve barış ideali olarak tarih
 -Tarihin teolojik düşünüşünün yapısökümü
- Ontoloji ve tarih
- Kutsallık ve Sekülerlik arasında tarih
- Parçalanmış kimlikler arasında insan ve tarih
- Anlama ve açıklama geriliminde tarih-
- Anlama, yorumlama, nesnellik ve tarih
- Zorunluluk ve özgürlük geriliminde tarih ve diyalektik
- İnsancıllık-sonrası insan ve tarih
- Akıl, akıl-dışı ve tarih


Yazı teslimi için son tarih: 10 Eylül 2015

e-posta: f.mustafagunay@gmail.com

Çarşamba, Temmuz 15, 2015

Özne Dergisinin yer aldığı internet kitapçıları

ÖZNE Dergisinin satın alınabileceği bazı internet kitapçıları:
Özne Dergisi 22. Sayı: Nermi Uygur

Özne'nin 22. kitabı  Nermi Uygur sayısı olarak çıktı. Derginin bu sayısında yer alan yazı ve yazarlar şunlardır:


Felsefenin Anadilinde Üretilmesi /Mehmet Akkaya
Nermi Uygur/ Süreyya Berfe
Kaotik Evren Tasarımı ile Nermi Uygur’un Felsefe Anlayışı
Arasındaki Örtüşmeler/ Yunus Emre Çekici
Hep ‘Ayık’ Yaşamak İstedi/ Betül Çotuksöken
 Nermi Uygur’un Felsefi Söyleminin Temel Konuları/ Betül Çotuksöken
Çağdaş Ortamda Teknik –Bir Okuma-Anlama Denemesi /Yusuf Çotuksöken
Yazmanın Bedeli/Tan Doğan
Nermi Uygur Düşüncesinde Başka-Sevgisi/ H. Haluk Erdem
Kültür Kuramında Çokkültürlü Çok Dilli Eğitim/Atalay Girginer
Nermi Uygur’un Felsefe Anlayışı ve Türk Felsefesine Bakışı /Mustafa Günay
Nermi Uygur’da Kültür Kavramı/ Güncel Önkal
Felsefenin Hukukçulara Çağrısı/ Mehmet Akif Tutumlu
Felsefenin Değerler Eğitimindeki Rolü/Rabia Soyucak
Thomas Hobbes, Leviathan ve Barışçıl Bir Toplum Perspektifi/Doğan Göçmen
Bir Siyaset Filozofu Olarak Immanuel Kant/ Berfin Kart
Birlikte Yaşamanın Normatif Temelleri/ Özlem Duva
Yeraltı’nın Yeryüzüne Söyledikleri/Ali Gürbüz
 Metro Öyküleri/ M. Şehmus Güzel 
Felsefe ve Edebiyat Kitabı Üzerine/Yakup Ruhi