Salı, Kasım 23, 2010

ÖZNE 13. Kitap çıktı


ÖZNE'nin 13. sayısı çıkmıştır.
Kitapçılardan ve internet kitabevlerinden edinebilirsiniz.


http://www.idefix.com/kitap/felsefe-ve-gunumuzun-sorunlari-sayi-13-komisyon/tanim.asp?sid=O4NF8RPIO0UGIUV8DU12

Pazartesi, Kasım 22, 2010

makale çağrısı hatırlatma

Makale Çağrısı Hatırlatma...
Bahar sayısı için dosya konusu olarak belirlediğimiz
Jean Baudrillard konusunda çalışmalarınızı bekliyoruz.
yazı yollamak için son tarih: 30 Kasım 2010.

Çarşamba, Kasım 17, 2010

Dünay felsefe günü mesajı

“Değerli meslektaşlarım,

“Dünya Felsefe Günü” bu yıl 18 Kasım günü kutlanacak.

8 yıldan beri gitgide daha çok ülkede kutlanan Dünya Felsefe Günü, felsefi bilginin kişinin yaşamı ve kamu yaşamı için önemi konusundaki farkındalığı arttırmış bulunuyor. Ama diğer yandan kimilerinin, felsefenin önemli görülmesinden yararlanma ve felsefeyi felsefeyle ilgisi olmayan amaçlar doğrultusunda kullanma girişimlerinde bulunmalarına yol açıyor. Bu da, felsefeyi temiz tutma çabalarımızı arttırmamızı gerekli kılıyor.


Özellikle, en temel amaçlarından biri kişilere, olan bitenlere etik değer bilgisiyle bakabilmeye ve olanı kendi gözleriyle görebilmeye yardım etme olan felsefe eğitiminin, bu amacından saptırılmadan gerçekleştirilebilmesi için, daha çok çalışmamız gerekiyor.


Değerli meslektaşlarım, bu düşüncelerle 2010 Dünya Felsefe Gününüzü kutluyor, felsefeyi temiz tutma çalışmalarımızda başarılar diliyorum.


Mexico City, 12 Kasım 2010

Ioanna Kuçuradi

Salı, Kasım 02, 2010

Özne 13. Kitap-Güz 2010 – İçindekiler

Felsefe ve Günümüzün Sorunları


1. Desizyonizm, Dekonstrüksiyon ve Adalet/ Funda Günsoy Kaya…………………………………
2. Ekolojik Anarşizm ve Teknolojinin Ahlakiliği: Murrray Bookchin/ Kemal Bakır……………
3. Başka Kültürlerle Diyalog /Metin Becermen………………………………
4. Hak Olarak Konukseverlik ile Etik Olarak Konukseverliği Günümüzün Göç Problemleri
Çerçevesinde Düşünmek/Serpil Tunç………………………
5. Eşitlik-Eşitsizlik Düşüncesinin Haklılaştırılması ve Fırsat Eşitliği/ Kutsi Kahveci…………
6. Aklın Araçsallaşmasında Pragmatizmin Rolü/ Serpil Durğun…………………………
7. Sosyoloji, İdeoloji ve İktidar/ Bekir Balkız-Vefa Saygın Öğütle………………………
8. Bilimsel İlerleme, Bilimsel Devrim ve Kuhn/ Mine Kaya Keha…………………………
9. Günümüzde Felsefe-Bilim-Toplum İlişkisi Olarak Sosyal Epistemoloji/Güncel Önkal………
10. Popper’in Bilim Felsefesi ve Bilimsel Yöntem Sorunu Üzerine/ Ömer Fatih Tekin
11. Hayek Üzerine/ Volkan Ay………………………
12. Diyaspora Üzerine/Mezher Yüksel……………………………………
13. Kant’ın Etik Anlayışında İdelerin Yeri/ Haluk Aşar…………………
14. İnanmanın Formları/ Uluğ Nutku- Melek Düşer……………………
15. Dinleyin Sürüngenler! Sahip Olduklarınız Sonunda Size Sahip Oluyor: “David Fincher’ın Dövüş Kulübü Filmi Üzerinden Felsefe ve Tüketim Kültürü İlişkisini Okumak”/ Uğur Batı…………
16. Fallusu Anlamak-Pınar Nurhan………………………


EDİTÖRDEN…

Zihin kargaşasının yaşandığı dünyamızda günümüz sorunlarına felsefeyle bakmanın önemi/değeri tartışmasızdır. Bu değer, felsefenin ele aldığı konuya sınır çizmesinden ve konusunu doğru temellendirmesinden kaynaklanır. Günümüzde yaşanan her türden çatışmanın öncelikle zihinlerde başladığı düşünülürse, felsefi temellendirmelerin gereği de ortaya çıkmaktadır.

Felsefe ve Günümüzün Sorunları olarak belirlediğimiz bu sayıda ‘‘adalet ve hukuk ilişkisi’’, ‘‘ekolojik anarşizm’’, ‘‘başka kültürlerle diyalog’’, ‘‘hak olarak konukseverlik’’, ‘‘fırsat eşitliği’’, ‘‘aklın araçsallaşması’’, ‘‘iktidar’’, ‘‘bilimsel ilerleme ve bilimsel devrim’’, ‘‘sosyal epistemoloji’’, ‘‘bilimsel yöntem’’, ‘‘liberal demokrasi’’, ‘‘ideler’’, ‘‘inanmanın formları’’, ‘‘tüketim kültürü’’, ‘‘kadın’’, ‘‘diaspora’’ gibi farklı konu/problem içeriklerinde yazılar yer almaktadır.

Özne Dergisi felsefe ve sosyal bilim dünyasında gitgide aranan bir dergi durumuna gelmiştir. Bu başarı tüm dostlarımızındır. Önümüzdeki sayının editörlüğünü değerli meslektaşım Prof. Dr. Oğuz Adanır hocamıza bırakarak diyorum ki: Özne kaldığımız nice Özne’li sayılara…
Bu sayının Editörü: Doç. Dr. H. Haluk Erdem (Ankara Üniv.)
Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa Günay(Çukurova Üniv.)

İletişim:
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü
01330 Balcalı/Adana

e-posta:
mgunay@cu.edu.tr
oznefelsefesanat@yahoo.com

Web adresi: http://oznefelsefesanat.blogspot.com

Özne hakemli bir yayındır. Yılda iki kez çıkar.