Perşembe, Aralık 15, 2011

Özne Güz 2011 sayısı


Özne 15. Kitap, Güz-2011

Felsefenin Aynasında Siyaset

BU SAYININ EDİTÖRÜ: Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan (Muğla Üniv.)

İçindekiler


Evrenselcilik-Tekilcilik Tartışması Bağlamında
Kimlik ve Özgürlük/Doğan Özlem…
Hak ve Adalet/Ali Osman Gündoğan………………
Demokrat İnsanın Kimliği/Neliği/Hatice Nur Erkızan……………
Kültür, Çokkültürlülük ve İnsan Hakları/H. Haluk Erdem-Mustafa Günay……………
Siyasetin Hermeneutiği/Mehmet Ulukütük....................
Türkiye’de Sol Düşüncenin Med-Cezirleri/Mehmet Emin Balcı......................
Türk Dünyasında Bütüncül Karakterde Bir Türk Kimliğinin İnşası
Açısından İbn Haldun’un Önemi/Ebulfez Suleymanov............................
Siyaset Felsefesi Konusunda Sorular ve Yanıtlar/Oğuz Adanır……………
Spinoza’da Özgürlük Sorunu/Nurgül Karabağ Erdem……………………….
Hegel’s View On The Role Of ‘National Spirit’ In ‘History’/Hamdi Bravo………………..
Yapısöküm İlkeleri ve Yazı Sorunu/Şevki Işıklı………………………
Hemingway’in Savaşa Bakışı: İstanbul’da Kurtuluş Savaşı/Serpil Tunçer ........
Mantık Terminolojisinde Semantik Revizyon Sorunu/Hülya Altunya................
Medyanın Felsefesi Yok/Çetin Yiğenoğlu…………………
Sanat ve Siyaset Üzerine Sorunsallaştırmalar/İhsan Çetin……………
Deleuze Düşüncesinin Haritalandırılması/Sadık Erol Er............…
Kadın/Woman 2000, “Felsefe, Feminizm ve Ötesi”/Nurten Öztanrıkulu Özel…………

Özel Bölüm: İlk ve Ortaöğretimde Felsefe
Düşünme Eğitiminin Güncel Durumu ve Sorunları/ Betül Çotuksöken…………..….
Türkiye’de Çocuklar İçin Felsefe Kitapları/H. Haluk Erdem…………………..
Felsefe Eğitimi ve Öğretimi Üzerine/Mustafa Günay…………………………………….
Felsefe Programı Üzerine/Yaşar Küpeli…………………………………………………….
Lise Öğrencilerinin Felsefe Dersine Yönelik Tutumları/Cennet Engin Demir-Nilüfer Zincirci…….
Çocuklarla felsefe nasıl yapılabilir ya da yazın yoluyla çocuklara felsefe nasıl öğretilir?/Belgin Önal…
Felsefe Eğitimi Üzerine/Belgin Önal
Çocuk ve Felsefe/Tan Doğan......................


İLETİŞİM
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü 01330
Balcalı/Adana


e-posta:
mgunay@cu.edu.tr
f.mustafagunay@gmail.com
oznefelsefesanat@yahoo.com

Web adresi:
http://oznefelsefesanat.blogspot.com/Cuma, Aralık 09, 2011

2012-2013: Gelecek SayılarÖZNE DERGİSİ 2012-2013
Gelecek Sayılar:

17. Sayı, Güz 2012
ROUSSEAU
Editör: H. Haluk Erdem-Mustafa Günay
Yazı göndermek için son tarih: 15 Haziran 2012
e-posta:
hasanhalukerdem@yahoo.com.tr18. Sayı, Bahar 2013
FELSEFE ve FEMİNİZM
Editör: Hatice Nur Erkızan
Yazı göndermek için son tarih: 15 Ağustos 2012
e-posta:
hnerkizan@yahoo.com19. Sayı, Güz 2013
CAMUS
Editör: İsmail Demirdöven
Yazı göndermek için son tarih: 15 Kasım 2012Özne iletişim:
http://oznefelsefesanat.blogspot.com

f.mustafagunay@gmail.com
mgunay@cu.edu.tr

Çarşamba, Kasım 16, 2011

İoanna Kuçuradi'nin Felsefe Günü Mesajı

2011
Dünya Felsefe Günü
MesajıDünya Felsefe Günü bu yıl 17 Kasımda, onuncu defa kutlanıyor.
Ülkemizde bu, buruk bir kutlama olacak.
Cehaletin sorumsuzluğunun sonuçlarını yaşıyoruz yine. Bu, kaçıncı defa?


Bunun için bu yıl en başta eğitici olan meslekdaşlarıma seslenmek istiyorum: kitle iletişim araçlarının birçoğunun, varlık nedenlerinin onlara yüklediği sorumluluğu unutarak yaptıkları programları seyreden çocuklarımızı ve gençlerimizi, insan olmanın sorumluluğunu nasıl taşıyabilecekleri üzerinde düşündürebilir misiniz?


Bu bağlamda da, kitle iletişim araçlarında çalışan felsefecilere ve felsefeden nasibini almış kitle iletişim araçları mensuplarına seslenmek istiyorum: seyredeni, etik değer sorunları üzerinde canı sıkılmadan düşündürebilecek programlar yapabilir misiniz?


Bir de televizyon kanallarında seyrettiğimiz reklamları yapanlara, özellikle de reklamların yayımlanmasını kabul etmekten sorumlu olanlara seslenmek istiyorum: herşeyi kendi amaçları için araç olarak kullananların dünyası için değil de, insan olmaya saygı duyan insanların dünyası için reklamlar yapabilir misiniz?İstanbul, 15 Kasım 2011

İoanna Kuçuradi

Ankara'da Dünya Felsefe Günü

DÜNYA FELSEFE GÜNÜ ETKİNLİĞİ

18 Kasım 2011 Cuma saat: 14.00
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
100. Yıl Konferans Salonu
Tandoğan-ANKARA

Dinleti
Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Cemal TALUĞ
(Ankara Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ
(Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı)

Açık Oturum
‘‘Günümüzün Sorunları Karşısında Felsefe’’
Yöneten:
Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ

Konuşmacılar:
Doç. Dr. Gülriz UYGUR
(Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. H. Haluk ERDEM
(Ankara Üniversitesi)

İkram

Düzenleyen Kurumlar: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Türkiye Felsefe Kurumu

Maltepe'de Dünya Felsefe Günü

DÜNYA FELSEFE GÜNÜ

Tarih: 17 Kasım 2011 Perşembe

Yer: Mustafa Necati Konferans Salonu

Düzenleyenler: Türkiye Felsefe Kurumu, T.C. Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Felsefe Kulübü

Program Akışı:

13:00-14:00
“Macit Gökberk Doğa Yürüyüşü”

15:00-17:00
Belgesel Gösterimi (20 dk.): “Antikçağda Tarsus ve Felsefe”
Hazırlayan: Ahmet Umut Hacıfevzioğlu

Konuşma (15 dk.): Ahmet Umut Hacıfevzioğlu


Konser (45 dk.): Belde Köseoğlu (Piyanist)
Sezai Altunel (Tenor)

Perşembe, Kasım 03, 2011

Felsefe Söyleşileri TRT Okul'da

Felsefe Söyleşileri

Anadolu Üniversitesi Felsefe bölümünün hazırladığı ve
her programa farklı bir felsefecimizin katıldığı

"Felsefe Söyleşileri" programı
TRT OKUL kanalında her hafta şimdilik şu gün ve saatlerde yayınlanıyor:
Çarşamba: 13:45
Perşembe 19:15
Cumartesi 13:45

Dünya felsefe günü 2011

DÜNYA FELSEFE GÜNÜ 2011

ANKARA'DA DÜNYA FELSEFE GÜNÜ ETKİNLİĞİ

18 Kasım 2011 Cuma saat: 14.00
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
100. Yıl Konferans Salonu
Tandoğan-ANKARA

Dinleti
Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Cemal TALUĞ
(Ankara Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ
(Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı)

Açık Oturum
‘‘Günümüzün Sorunları Karşısında Felsefe’’
Yöneten:
Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ

Konuşmacılar:
Doç. Dr. Gülriz UYGUR
(Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. H. Haluk ERDEM
(Ankara Üniversitesi)

İkram

Düzenleyen Kurumlar: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Türkiye Felsefe Kurumu

NOT:Adana ve Mersin'de yapılacak etkinlikler ise kısa bir süre sonra duyurulacaktır.


Çarşamba, Ekim 12, 2011

Heidegger

Bahar 2012 sayısı olarak çıkacak olan ÖZNE 16. Kitap Dosya Konusu:

HeideggerBazı Alt başlıklar:
Heidegger ve Varlık’ın anlamı sorusu
Heidegger ve Ontoloji
Heidegger’in Batı Metafizik Tarihine Uyguladığı Destruktion
Heidegger ve Fenomenoloji
Heidegger ve Hermeneutik
Heidegger ve zaman
Heidegger ve Bilim
Heidegger ve Varoluşculuk
Heidegger ve Hümanizm
Heidegger ve Sanat
Heidegger ve Siyaset
Heidegger ve Feminizm
Heidegger ve Teoloji
Heidegger’de Tarih kavramı ve Tarihsellik
Heidegger’de insan sonluluğunun iki biçimi olarak ölümlülük ve hiçlik
Heidegger’de Dünya kavramı
Heidegger’in hakikat anlayışı
Heidegger’de Kaygı kavramı
Heideger’de özgürlüğün deneyimi- Ekstatik varoluş ve Yazgı
Heidegger’de Dil, Hakikat ve Gerçeklik
Heidegger’de Dilin Doğası ve Diyalog
Heidegger’de Anlama, Tarih ve Dil
Heidegger’in Hermeneutik Anlayışının Kökenleri
Heidegger ve Kartezyen Doğrulama Modeli Sorgulaması olarak Bilgi Problemi
Heideger ve Modernizm
Heidegger ve Postmodernizm
Heidegger ve Frankfurt Okulu
Heidegger ve Düşünmenin özü
Heidegger ve Felsefe
Heidegger’in İnsan Anlayışı
Heidegger ve Eğitim
Heidegger ve şiir
Heidegger’de Mitos ve Logos İlişkisi
Yazı yollamak için son tarih:
15 Ocak 2012Bu sayının editörü:
Yrd. Doç. Dr. Zehragül Aşkın(Mersin Üniversitesi)
e-posta: zgerdoganaskin@gmail.com
Özne iletişim:
http://oznefelsefesanat.blogspot.com
f.mustafagunay@gmail.com
mgunay@cu.edu.tr

Perşembe, Ekim 06, 2011

iki felsefe programı

Tvde iki felsefe programı

.......................
1) Düşünce Kervanı, bugün saat 17.00 de "FELSEFE, MARKSİZM VE DÜNYA SORUNLARI"
başlığıyla ekrana geliyor. Programa Alman felsefesinin önemli kişilerinden olan
Prof.Dr. Alex Demiroviç ve Doç.Dr. Bihter Somersan katılıyor. Barış Tv, Turksat,
D-sart uydularından ve Barıstv.com internet adresinden canlı izlenebiliyor.

..........................
2) TRT Okul kanalında Anadolu üniversitesi felsefe bölümü öğrencileriyle
"felsefe söyleşileri" programları yaptı. Bu hafta itibariyle yayına giriyor.
Bugün (6 Ekim 2011) 19:15 te ilk programı izleyebilirsiniz.

Cuma, Eylül 23, 2011

“İlk ve Ortaöğretimde Felsefe Eğitimi” çalıştayı

Türkiye Felsefe Kurumu
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu
Milli Eğitim BakanlığıÇalıştay

“İlk ve Ortaöğretimde Felsefe Eğitimi”

Unesco Türkiye Milli Komisyonu, Türkiye Felsefe Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen “İlk ve Ortaöğretimde Felsefe Eğitimi” çalıştayını onurlandırmanızı dilerler.


Düzenleme Kurulu
Tarih: 29-30 Eylül 2011
Yer: Başkent Öğretmenevi-Ankara

İLK VE ORTAÖĞRETİMDE FELSEFE EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI
29-30 EYLÜL 2011, Başkent Öğretmenevi- ANKARA


29 Eylül 2011: İLKÖĞRETİMDE FELSEFE

AÇILIŞ OTURUMU (09:30-10:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nabi Avcı (UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Eski Başkanı)
Prof. Dr. Öcal Oğuz (UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı)
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi (Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı)
Prof. Dr. Durmuş Günay (Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Nabi Avcı (TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı)
Prof. Dr. Ömer Dinçer (Millî Eğitim Bakanı-KATILDIKLARI TAKDİRDE)

KAHVE ARASI (10:30-11:00)

I. OTURUM: ÇOCUKLAR VE FELSEFE (11:00-13:00)

Oturum Başkanı: Funda Kocabıyık (MEB Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürü)

Betül Çotuksöken (Maltepe Üniversitesi)

H. Haluk Erdem (Ankara Üniversitesi)
Taşkıner Ketenci (Mersin Üniversitesi)
Harun Tepe (Hacettepe Üniversitesi)

ÖĞLE ARASI (13:00-14:00)


II. OTURUM: ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE: TELİF FELSEFE KİTAPLARI (14:00-16:00)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sedat Sever (Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)

Nuran Direk (Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar İçin Felsefe Birimi)

İdil Kefeli (Samsun İlkadım Endüstri Meslek Lisesi)

Belgin Önal (Gemlik Endüstri Meslek Lisesi)

Tülin Tankut (Kadın Eserleri Kütüphanesi)


(16:00-16:30) KAHVE ARASI


III. OTURUM: ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE: ÇEVİRİ FELSEFE KİTAPLARI (16:30-18:30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Onur Bilge Kula (Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü)

Müren Beykan (Günışığı Kitaplığı)

Semih Sökmen-Savaş Kılıç (Metis Yayınları)

Fatma Tulum (Pan Yayıncılık)

Mehmet Zeki Aydın- Abdullah Karaca (Timaş Yayınları)

İsa Aykanat- Can Arden Köprülüyan (Tudem Yayınları)

30 Eylül 2011: ORTAÖĞRETİMDE FELSEFE

IV. OTURUM: FELSEFE DERSİ PROGRAMI (09:00-11:00)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdülkadir Çüçen (Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı)

Mehmet Ali Dombaycı (Gazi Üniversitesi)

Yaşar Küpeli (Felsefeciler Derneği)

Gülşen Öz (Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar İçin Felsefe Birimi)

KAHVE ARASI (11:00-11:30)

V. OTURUM: ÖĞRETMEN EĞİTİMİ (11:30-13:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhittin Şimşek (Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi)

Ömer Balıbey (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü)

Mustafa Günay (Çukurova Üniversitesi)

Sevgi İyi (Maltepe Üniversitesi)

Şehriban Gözcü-Umut Karagöz (Özel Tevfik Fikret Lisesi)


ÖĞLE ARASI (13:00-14:00)


VI. OTURUM: FELSEFE DERS KİTAPLARI (14:00-16:00)


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Betül Çotuksöken (Maltepe Üniversitesi)

Sonay Alpay (Ankara Cumhuriyet Lisesi)

Yücel Kayıran (Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi)

Arslan Topakkaya (Erciyes Üniversitesi)


KAHVE ARASI (16:00-16:30)

VII. OTURUM: GENEL DEĞERLENDİRME (16:30-18:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İoanna Kuçuradi (Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)

Betül Çotuksöken (Maltepe Üniversitesi)

Sanem Yazıcıoğlu (İstanbul Üniversitesi)

Mustafa Açıköz (MEB Talim ve Terbiye Kurulu)
Düzenleme Kurulu: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Felsefe İhtisas Komitesi
Prof. Dr. Harun Tepe
Prof. Dr. Betül Çotuksöken
Prof. Dr. Abdülkadir Çüçen
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi
Prof. Dr. Halil Turan
Doç. Dr. H. Haluk Erdem
Doç. Dr. Taşkıner Ketenci
Doç. Dr. Sanem Yazıcıoğlu
Sponsor: Türk Havayolları LOGO

Çarşamba, Mayıs 04, 2011

felsefe belgesli

ANTİKÇAĞDA TARSUS’LU FİLOZOFLAR


Konuşmacı: Uğur PişmanlıkTarih: 5 Mayıs 2011, Perşembe
Saat: 10:30
Yer: Hasan Ali Yücel Salonu

Düzenleyen: Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi ABD

Salı, Nisan 12, 2011

ÖZNE: Jean Baudrillard sayısıÖZNE 14 . Kitap-Bahar 2011

Bu sayının editörü: Prof. Dr. Oğuz Adanır

İÇİNDEKİLER

Baudrillard ve Türkiye/Oğuz Adanır…………
Teknolojik Gelişmeden Nesne Teknolojisine/Oğuz Adanır…….
Baudrillard'ı Anlamak /Ufuk Tambaş………………………
Fazla İmge Üretimi /Mezula Dragonetti Aydoğan………
Simgesel Değis Tokuş ve Ölüm/Emel Yuvayapan…………………………
Simgesel Değis Tokuş ve Ölüm /Zehra Zıraman…………………………….
Baudrillard’ın Medya Teorisinin Kaynakları Hakkında Bir Tartışma/Fahrettin Altun…………
Gözün egemenliği tarihin sonu mu/ Derya Bayrı………………………………………….
Karnaval ve Yamyam ya da Küresel Rekabet Oyunu/Jean Baudrillard…………
Sanat Dünyasının Kurduğu Komplo/Jean Baudrillard……………………………………
Baudrillard ve yabancılaşma /Nuri Bilgin………………………………………
Baudrillard İle Söyleşi/Oğuz Adanır-Mustafa Altıntaş……………….
Sosyoloji, İdeoloji ve İktidar/Bekir Balkız-Vefa Saygın Öğütle…………………
Marxist Adalet Teorisinin Eleştirisi/ Özdeniz Pektaş……………………
Şavkar Altınel’in ‘Kensington Parkı’nda Sabah’ Şiirinin Hermeneutik Fenomenolojisi
ve Zaman Sorunu/Hale Seval…………………

FELSEFE EĞİTİMİ VE ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

Felsefe Öğretiminde Yeni Bir Model Arayışı Ayşe Teyzenin Çantası/İdil Kefeli….
Çocuklar için Felsefe Eğitiminde Edebi Eserlerin Yeri/Sevgi İyi…………………
Felsefe Eğitiminde Edebiyatın Yeri/Mustafa Günay……….
Felsefe Öğretimi Edebiyat Yoluyla Yapılabilir mi? Samed Behrengi Örneği/Sümeyye Akdağ…………
Neden Çocuklar İçin Felsefe/Nuran Direk…………………………………
IPO Tarihçesi 201/Nuran Direk ………………………………..
Felsefe Olimpiyatlarından Yazılar/Ceren Akman, Ferhat Taylan, Deniz Günce Demirhisar, Mert Bahadır Reisoğlu, Efe Murat Balıkçıoğlu, Zeynep Pamuk, Büşra Küçük…………………

Cuma, Nisan 01, 2011

Makale çağrısı güncelleme

MAKALE ÇAĞRISI
KADIN/WOMAN 2000
Kadın Araştırmaları Dergisi

2000 yılından beri yayın hayatında olan ve çok sayıda bağımsız bilimsel ve uluslararası index tarafından taranan Kadın/Woman 2000 dergisi (Kadın Araştırmaları Dergisi) özel cildi için makale çağrısında bulunmaktadır. Dergi’nin “Felsefe, Feminizm ve Ötesi Özel Cildi” nde aşağıdaki konulara ilişkin değerlendirmeler içeren makaleler beklenmektedir.

İlgililerin derginin internet sayfasında (http://kwj2000journal.emu.edu.tr) de belirtilen şartlar içinde hazırlayacakları İngilizce veya Türkçe dillerindeki makaleleri özel cilt editörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Günay’a (mgunay@cu.edu.tr, f.mustafagunay@gmail.com) ya da Dergi Sekreterliğine (jws@emu.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir. İlgililere duyurur, şimdiden teşekkür ederiz.
Özel cilt 2011 yılı Haziran ve Aralık aylarında iki sayı olarak yayınlanacaktır.


FELSEFE, FEMİNİZM VE ÖTESİ

Toplumsal cinsiyete dayalı kavrayışlar ve kurgulamalar yaşamın ve kültürün her alanında olduğu gibi felsefe ve düşünce tarihi alanında da karşımıza çıkar. Ancak düşünce ve uygarlık tarihi ataerkil yaklaşım ve söylemin egemenliğinden bağımsız değildir. Bu nedenle felsefe tarihinde ve filozofların söyleminde/öğretilerinde cinsiyetçi anlayışları irdelemek ve nasıl bir kadın ve erkek imgesi/kavramı inşa ettiklerini ortaya koymak büyük önem taşımaktadır. Günümüzde felsefe ve diğer alanlarda feminist anlayışların düşünce tarihine ve felsefi söyleme yönelik sorgulamaları ve eleştirileri yeni düşünce ufukları açmaktadır. Felsefedeki cinsiyetçi anlayışlara kadın çalışmaları toplumsal cinsiyet çalışmaları ve feminist düşünce perspektifinden bir eleştirel bakış hem felsefi söylemin yeniden kurulmasına hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı daha özgür ve demokratik bir ortamın oluşmasına yol açabilir.

Kadın/Woman 2000 dergisinin bu özel sayısında felsefe tarihinde ve günümüz felsefesinde toplumsal cinsiyete yönelik kavrayışlar, feminist anlayışlar ve kadın araştırmalarının kuramsal arka planı ve sorunları bağlamında ele alınacaktır.

Bazı alt başlıklar:

Felsefe tarihinde kadına bakışlar
Felsefi bir sorun olarak kadın ve toplumsal cinsiyet
Kadın filozoflar konusunda incelemeler/düşünce tarihinde kadınlar
Felsefe tarihinin feminist yorumları
Felsefe tarihindeki bazı dikotomilerin kadın sorunu bağlamında incelenmesi(özne/nesne, akıl/tutku, beden/zihin vb.)
Felsefi gelenek içinde kadının konumlandırılma biçimleri
Akıl ve toplumsa cinsiyet üzerine
Feminist ontoloji: özcülük ve tarihsellik
Feminizm-psikanaliz ilişkisi
Feminist bilim eleştirisi
Akademik araştırma ve öğretimde feminist düşüncenin yeri
Fallosentrik söylemin eleştirisi
Feminizmler arası farklılıklar ve çatışmalar
Sosyal bilimlerde eril söylemin izleri
Felsefe ve bilimde eril retorik ve önyargılar
Türk düşünce dünyasında kadınlar
Türkiye’de feminist düşünce
Eril-dişil geriliminde etik sorunlar
Kadına yönelik ayrımcılık, ayrımlar ayrımcılıklar
Kültür ve toplumsal cinsiyet
Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve arkaplanı
Kadın özgürleşimi önündeki engeller
Kadın kimliği: evrensellik, kültürellik ve relativizm
Kadın araştırmalarının kuramsal sorunları: disiplinlerarasılık ve ötesi


Makale Gönderimi için Tarihler:
Cilt XI (Sayı 1) Cilt XI (Sayı 2)
Son göderme tarihleri 31 Ocak 2011 30 Mayıs 2011
Misafir Editör. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Günay
Çukurova Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
Felsefe Grubu Eğitimi ABD
Balcalı-Adana/Türkiye
0 (322) 338 60 84-2778
mgunay@cu.edu.tr
f.mustafagunay@gmail.com


Önemli Not: Makale yollama süresi 15 Haziran 2011 tarihine kadar uzatılmıştır.Kadın/Woman 2000’nin indekslendiği yerler: GenderWatch; Contemporary Women’s Issues; General Academic ASAP International; IT One File; General Reference Center; General Reference Center Gold; IT Custom; MLA International Bibliography; Turkologischer Anzeiger; Index Islamicus; EBSCO ve Asos İndeks.


CALL FOR PAPERS

KADIN/WOMAN 2000
Women’s Studies Journal

Special Volume on Philosophy and Feminizm
Articles dealing with the issues below are expected to be reviewed and published at the Special Volume on Philosophy and Feminizm:


CALL FOR PAPERS
KADIN/WOMAN 2000
Women’s Studies Journal

The journal Kadın/Woman 2000 (Women’s Studies Journal) – published since 2000 and indexed in international databases – invites the submission of papers for a Special Issue in Philosophy, Feminism and Beyond. Papers engaging the topics listed below are welcome.

Articles can be submitted in either Turkish or English and directed to the Editor of Special Issues, Assist. Prof. Mustafa Günay (mgunay@cu.edu.tr), (f.mustafagunay@gmail.com) or to the Journal’s secretary (jws@emu.edu.tr). Papers must conform to the style guidelines available at http://kwj2000journal.emu.edu.tr. The Special Issue will be published one volume in two issues in June and December 2011, respectively.

Philosophy, Feminism and Beyond
Gender perceptions and constructions, embedded in all areas of life, are also evident in philosophy and the history of thought. The history of thought and civilization is not independent of patriarchal order and discourse. Therefore, it is important to analyze gender perceptions in the history of philosophy and teachings of philosophers, and to unravel what kinds of images of man and woman they have constructed. Questioning thought and philosophical discourse from a feminist perspective expands our horizons. Critical approaches by women’s studies, gender studies and feminist thinking to the understanding of gender in philosophy, not only help to reconstruct philosophical discourse but also create a freer and more democratic existence based on gender equality.

This special issue of Kadın/Woman 2000 seeks articles examining issues on theoretical background and problems related to gender perceptions, feminist approaches and womens’ studies in the history of philosophy as well as the present day philosophy.

Possible topics include:

Perceptions of Women in the History of Philosophy
Women and Gender as a Philosophical Question
Studies on Women Philosophers / Women in the History of Thought
Feminist Perspectives on the History of Philosophy
Studies on Dichotomies (subject/object, mind/body etc..) in the History of Philosophy dealing with Women
Ways of Positioning Women within the Tradition of Philosophy
On Mind and Gender
Feminist Ontology: Essentialism and Historicism
The relation between Feminism and Psychoanalysis
Critique of Feminist Science
The Place of Feminist Thinking in Academic Research and Teaching
Critique of Phallocentric Discourse
Differences and Conflicts among Feminisms
Traces of Masculine Discourse in Social Sciences
Masculine Rhetoric and Prejudices in Philosophy and Science
Women in Turkish Thought
Women in Turkish Cypriot Thought

Feminist Thought in Turkey
Feminist Thought in Cyprus
Ethical Questions in Masculine-Feminine Conflict
Discrimination against Women
Culture and Gender
Discrimination Based on Gender and its Background
Obstacles to the Freedom of Women
Identity of Women: Universality, Culturalism and Relativism
Conceptual Problems of in Women’s Studies: Interdisciplinarity and Beyond

Article submission dates:

Volume XI (Issue 1) Volume XI (Issue 2)
Deadlines 31 January 2011 30 May 2011


Guest Editor:
Assist.Prof Dr. Mustafa Günay
Çukurova University,
Faculty of Education,
Department of the Teaching Philosophy
Balcalı-Adana/Turkey
0 (322) 338 60 84-2778
mgunay@cu.edu.tr
f.mustafagunay@gmail.com

Article submission date: 15 June 2011

Kadın/Woman 2000 Index and Databases: GenderWatch; Contemporary Women’s Issues; General Academic ASAP International; IT One File; General Reference Center; General Reference Center Gold; IT Custom; MLA International Bibliography; Turkologischer Anzeiger; Index Islamicus; EBSCO ve Asos Index.The Kadın/Woman 2000 is Abstracted/indexed in: GenderWatch; Contemporary Women’s Issues; General Academic ASAP International; IT One File; General Reference Center; General Reference Center Gold; IT Custom; MLA International Bibliography; Turkologischer Anzeiger; Index Islamicus; EBSCO; and Asos Index.

Pazartesi, Mart 21, 2011

14. sayı çıkmak üzere

Merhaba,
Özne'nin 14. sayısı önümüzdeki günlerde çıkacak. Bu sayıda Jean Baudrillard dosyası ve Çocuklar için Felsefe özel bölümüyle yayınlanacak.

Cuma, Ocak 28, 2011

ÖZNE Dergisinin Güz 2011 Sayısı için (15. Kitap) dosya konusu ve bazı alt başlıklar


TÜRKİYE’DE SİYASET VE SİYASET FELSEFESİ


Türkiye’de Siyasal Durum: siyaset teorisi ve toplumsal tarih
Geçmiş ve gelecek perspektiflerinden siyaset
Siyaset ve medeniyet/kültür ilişkisi
Türkiye’de siyasi düşünce ve felsefe
Türkiye’de siyasal paradigmalar ve felsefi temelleri
Siyaset, dil, retorik ve iletişim
Siyasal söylemlerde halk/millet/kamu tahayyülleri
İdeolojiler ve siyaset
Kitle ve siyaset
Din, dini gruplar ve siyaset
Modernleşme sürecinde siyaset
Türkiye’de iktidar ve muhalefet
Realite ve idealite olarak Türkiye
Gelenek-modernlik geriliminde siyaset
Türkiye’de siyaset ve ütopyacı düşünce
Siyaset ve değerler
Siyaset ve hakikat
Siyaset ve hukuk
Türk siyasetinde Batı-merkezcilik ve eleştirisi


Yazı göndermek için son tarih: 15 Temmuz 2011

Bu sayının editörü: Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan(Muğla Üniversitesi-Felsefe Bölümü)
gundogan@mu.edu.tr

Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa Günay(Çukurova Üniv.)

İletişim:
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü
01330 Balcalı/Adana

e-posta:
mgunay@cu.edu.tr
oznefelsefesanat@yahoo.com

Web adresi: http://oznefelsefesanat.blogspot.com

Özne hakemli bir yayındır. Yılda iki kez çıkar.