Salı, Aralık 30, 2008

10. kitap için çağrı

Bahar 2009 sayısı olarak çıkacak olan
ÖZNE 10. Kitap Dosya Konusu:

Felsefe ve Sosyal Bilimlerde Bunalım Teması


Bazı Alt başlıklar:

İnsan ve bunalım
Varoluş ve bunalım
Kültür ve bunalım
Bunalım çağında felsefe
Doğu, Batı ve Başka kültürlerde bunalım
Sanat, edebiyat ve bunalım
Bunalım ve yaratıcılık
Bunalım ve tinsellik
Akıl ve bunalım
Değerler ve bunalım
Anlam, anlamsızlık ve bunalım
Birey, toplum ve bunalım
Zaman ve bunalım
Bunalım kuramları ve kuramlarda bunalım
Bunalım ve eleştiri.


Yazı yollamak için son tarih: 20 Mart 2009.


İletişim:
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü
01330 Balcalı/Adana

e-posta:
mgunay@cu.edu.tr
oznefelsefesanat@yahoo.com


Özne hakemli bir yayındır.
Yılda iki kez çıkar.

Özne 9. Kitap


ÖZNE 9. KİTAP


İÇİNDEKİLER


İnsan Doğasında Aklın Yeri Üzerine Bir Deneme/Sara Çelik


Mantıkçı Pozitivizmden Eleştirel Rasyonalizme Giden Süreçte

Duyum-Akıl Çekişmesi/Eyüp Erdoğan


William Paley’de Akıl-İman ve Duyu İlişkisi/Güncel Önkal

Determinizm-İndeterminizm Karşıtşılığında Tarihsel Aklın

Kategorial Çözümlenişi/Zehra Gül Aşkın


Akıl Üzerine Analitik İrdelemeler/Mahmut Özturan


Heidegger’de Metafizik ve Sanat/Haydar Öztürk


Marx’da Zaman Üzerine Felsefi Bir Açımlama/Abdullah Şevki


Postmodernizm ve Tarih/Richard J. Evans-Çev. İlyas Tunç


Arthur Schopenhauer/Emile Brehier-Çev. Celal Gürbüz


Suskunluğun Arkeolojisini Kurmak/Sadık Erol Er


Arslan Ustam’ın Ardından/Güncel Önkal


Felsefe, Bilim ve Ahlak Olmadan Toplum Olmaz/Arslan Kaynardağ


İletişim:

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü

01330 Balcalı/Adana


e-posta:

mgunay@cu.edu.tr

oznefelsefesanat@yahoo.com


Web adresi:

http://oznefelsefesanat.blogspot.com

Özne hakemli bir yayındır.

Yılda iki kez çıkar.


Tek sayı: 10 TL

Bireysel Abonelik: 25 TL

Kurumsal Abonelik: 50 TL

Posta çeki: 1097014-Mustafa Günay adına