Salı, Kasım 22, 2016

Özne Dergisi Bahar 2017 sayısı için yazı çağrısı: Türkiye'de Felsefenin Yüzyılı

Özne Dergisi, Bahar-2016 Sayısı, (26. Kitap)  için yazı çağrısı:
Türkiye'de Felsefenin Yüzyılı

Sayının editörü: Prof. Dr. Betül Çotuksöken
(Maltepe Üniversitesi-Felsefe Bölümü)


Açıklama: https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
Bazı alt başlıklar:

Türkiye'de Antikçağ Felsefesi Çalışmaları
Türkçede Batı Felsefesi
Türkçede Doğu Felsefesi
Dünya Felsefesiyle İlişkiler
Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Türk Düşüncesinde Batılılaşma
Türk Felsefesinde Batı imgesi
Modernite, post-modernite ve Türkiye
Türkiye'de felsefi düşünce gelenekleri ve akımları
Türkiye'de Felsefi eleştiri sorunu
Türkiye'de Felsefe tarihçiliği sorunu
Türkiye'de Felsefenin Sorunları
Türkiye'nin Sorunları Felsefenin Soruları olabiliyor mu?
Türk Felsefesinde Dünya sorunları-güncel sorunların yeri
Türkiye'de felsefeye akademiden ve akademi-dışından bakış
Türk felsefesinde güncel eğilimlerYazı gönderimi için son tarih: 15 Şubat 2017Salı, Kasım 15, 2016

Hegel sayısı yazı çağrısı


ÖZNE Dergisi Aristoteles Özel Sayısı 2. Baskı çıktı


ÖZNE Dergisi
Aristoteles Özel Sayısı 2. Baskı
Unesco 2016 Aristoteles Yılı - Aristoteles 2400 Yaşında

Aristoteles: Yaşamı, Yapıtları ve Felsefesi / H. Nur Erkızan
Aristoteles'in Ousia'sı ve Substans Kavramı / Ioanna Kuçuradi
Aristoteles'in Metafizik'inde Teoloji ve Ontoloji / G. Patzig /Aylin Çankaya
Aristoteles'te Düşünme-Varlık İlişkisi ve Nesnellik / Betül Çotuksöken
Aristotelesçi Doğa Felsefesi ve Metafizik İlişkisi Bağlamında Boşluğun Reddi / Zeliha Burcu Yılmaz
Doğadaki "Madde" ve Doğanın Bilgisi: Aristoteles ve Aristotelesçi Gelenek /
J. J. Fitz Gerald / Esra Çağrı
"Nous Poietikos" (Intellectus Agens) Kavramı / Saffet Babür
Aristoteles'te Phantasia Üzerine / Esra Çağrı
Brentano'da Mental-Fiziksel Olanın Aristotelesçi Kökenleri / Servet Gözetlik
Husserl'in Metabaza İlişkin Endişesinin Aristoteles ve Brentano'daki Emsalleri /
John K. O' Connor / Kamuran Gödelek
Çağdaş Aristotelesçi Düşüncede İnsan: Nussbaum'un Özcü (Essentialist) İnsan Anlayışı
Üzerine Bir İnceleme / H. Nur Erkızan
Aristoteles'te Mükemmel Yaşamın Neliği / Aylin Çankaya
Aristoteles'in Eudaimonia Üzerine Düşünceleri / T. Nagel / H. Nur Erkızan
Aristoteles'in Siyaset Felsefesi / Neşet Toku
Aristoteles Felsefesinde Devletin ve Politik Yaşamın Anlamı / Aynur Yurtsever
Aristoteles'te Polis'in Doğası Gereği (Esti Phusei) Var Olması Ne Anlama Gelir? / Barış Mutlu
Aristoteles, "Aristotelesçi Bir Sosyal Demokrat mıydı?"/ R. Mulgan /Aylin Çankaya
Varlık Kavrayışı ile İlgi İçinde Aristoteles Poetikası / İsmail Tunalı
Aristoteles'in Güzellik ve Sanat Üzerine Olan Görüşleri / Sara Çelik
Aristoteles'in "Poetika"sında Mimesis'in Dönüştürülmesi / Celal Gürbüz
Aristoteles'te Mimesis Kavramı / Zehragül Aşkın
Aristoteles'e Göre Retorik / Metin Bal
Aristotelesçilik / H. Nur Erkızan
Editör: Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan