Pazartesi, Aralık 03, 2012

EDİTÖRLERDEN


 

EDİTÖRLERDEN

 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 300 YAŞINDA

 

           Dergimizin bu sayısı Jean-Jacques Rousseau düşüncesine ayrılmıştır. Günümüz dünyasının Rousseau düşüncesinin etki alanından oldukça uzaklaştığı söylenebilir. Eğitim, kültür, toplum ve politika alanlarında yaşanan gelişmeler Rousseau felsefesinin tüm yönleriyle yeniden gündeme gelmesi gerektiğini gösteriyor. Tüm dünya tarafından bilinen Emile ve Toplum Sözleşmesi adlı yapıtların yazarı Rousseau küreselleşen dünyada insanlık durumunu tartışmaya açması nedeniyle önemlidir.

            Özne Dergisi özel sayılarla filozofların portrelerini gündeme getirmeye devam edecektir. Bahar 2012 sayısında “Felsefe ve Feminizm” konusu ele alınacaktır. Bu sayının editörlüğünü Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan yapmaktadır. Güz dönemi sayısı ise Prof. Dr. İsmail Demirdöven’in editörlüğünde Albert CAMUS sayısı olarak hazırlanmaktadır. İlerleyen sayılarımızda Avrupa merkezli coğrafya dışında da felsefe çalışmalarını konu edinmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede Afrika, Asya, Avrasya, Uzak Doğu’da söz konusu olan felsefe çalışmalarını Özne sayfalarına getirmeyi düşünüyoruz. Çalışmalarımızın tüm dostların destekleriyle daha nitelikli olacağına inanıyoruz.

 

                                                 Editörler: H.Haluk ERDEM-Mustafa GÜNAY    

 

 

17. sayıda neler var


ÖZNE  Güz 2012-17.  Kitap  Rousseau   Sayısı

İÇİNDEKİLER

 
Rouesseau İçin Notlar / Afşar Timuçin......................................................................................               

Jean-Jacques Rousseau’da Kültür ve Toplum Eleştirisi / H. Haluk Erdem.....................

Rousseau’da Kendilik Sorunu ve Varoluşsal İmgelem / Celal Gürbüz..............................

Jean-Jacques Rousseau’da Duyguları Bozan

Katharsis Olarak Tiyatro / Şule Gece.........................................................

''Doğa'' Kavramının Rousseau'nun Söylemindeki Birliği / Cenk Özdağ.......
Rousseau’da Güç, Doğa ve Metafizik / Sercan Çalcı.......................             

Rousseau’da Toplum Sorunları / Ali Timuçin................

“Özgün” Bir Yurttaşın Anatomisi Olarak Emile / Ahu Tunçel.........

Jean-Jacques Rousseau’da Amour Propre Kavramı / Serpil Durğun..........

Uygarlığa Yüz Çeviren Düşünür: Jean Jacques / Seval Yinilmez Akagündüz......

Rousseau’s Preface To Narcisse: A Critical Position Between
Self And Values / Güncel Önkal......................

Rousseau’nun Fallokratik Sınırları / Sarah Kofman..............

Pre-Sokratik Felsefe Sahnesinde Heidegger Ve Lacan / Mustafa Yıldırım.......

Minör Edebiyat, Kaçış Çizgileri Ve Hayvan-Oluş Ya Da Deleuze-Guattari’nin

Kafka[Makina]Sı / Sadık Erol Er.....................

Edmund Burke’te Toplumsal Değişim Ve Devrim / Zafer Yılmaz........

Ein Kurzer Blick Auf Die Philosophie Von Karl R. Popper / H.Haluk Erdem...

 
 
ÖZNE  
Güz 2012-17.  Kitap 
Rousseau   Sayısı

İÇİNDEKİLER

Rouesseau İçin Notlar / Afşar Timuçin......................................................................................               

Jean-Jacques Rousseau’da Kültür ve Toplum Eleştirisi / H. Haluk Erdem.....................

Rousseau’da Kendilik Sorunu ve Varoluşsal İmgelem / Celal Gürbüz..............................

Jean-Jacques Rousseau’da Duyguları Bozan

Katharsis Olarak Tiyatro / Şule Gece.......................................................................................

''Doğa'' Kavramının Rousseau'nun Söylemindeki Birliği / Cenk Özdağ........................

Rousseau’da Güç, Doğa ve Metafizik / Sercan Çalcı.............................................................               

Rousseau’da Toplum Sorunları / Ali Timuçin..........................................................................

“Özgün” Bir Yurttaşın Anatomisi Olarak Emile / Ahu Tunçel...........................................

Jean-Jacques Rousseau’da Amour Propre Kavramı / Serpil Durğun................................

Uygarlığa Yüz Çeviren Düşünür: Jean Jacques / Seval Yinilmez Akagündüz.................

Rousseau’s Preface To Narcisse: A Critical Position Between

Self And Values / Güncel Önkal....................................................................................................

Rousseau’nun Fallokratik Sınırları / Sarah Kofman............................................................

Pre-Sokratik Felsefe Sahnesinde Heidegger Ve Lacan / Mustafa Yıldırım.....................

Minör Edebiyat, Kaçış Çizgileri Ve Hayvan-Oluş Ya Da Deleuze-Guattari’nin

Kafka[Makina]Sı / Sadık Erol Er................................................................................................

Edmund Burke’te Toplumsal Değişim Ve Devrim / Zafer Yılmaz.....................................

Ein Kurzer Blick Auf Die Philosophie Von Karl R. Popper / H.Haluk Erdem................

Çarşamba, Kasım 14, 2012

Rousseau sayısı hazırlanıyor..


Değerli yazarlarımız ve okurlarımız,
Özne'nin Güz 2012 sayısı Rousseau özel sayısı olarak çıkacak. Baskı öncesi teknik vb. hazırlıklar bitmek üzeredir.
Kısa bir süre sonra yeni sayımız çıkmış olacaktır.
Özne'ye abone olarak katkıda bulunmanız bize güç katacaktır.
Selamlar

Salı, Ekim 23, 2012

Anadolu'da Felsefeye Yolculuk


 
 
ANADOLU’DA FELSEFEYE YOLCULUK
BASIN BİLDİRİSİ
 
 
25OO yıl önce Anadolu’nun Batı Ege kıyı şehirleri başta olmak üzere, felsefi düşüncenin doğuşuna tanık oluruz. Felsefenin Anadolu topraklarında yeşermesi ve zaman içinde başka kültürlerin toprağında da gelişmesi söz konusudur. Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde doğmuş, yaşamış ve felsefe yapmış olan nice filozoflar vardır. Ülkemizde felsefi düşünce geleneğinin geleceği açısından, geçmişe bakmanın gerekli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak, çeşitli Anadolu şehirlerinde yaşamış olan filozoflardan kimilerini bir dizi etkinlik düzenleyerek gündeme getirmek istedik. Böylece düşünceleriyle insanlık kültürüne değerli katkılarda bulunmuş ve silinmez izler bırakmış bu filozofların yeniden hatırlanması, düşüncelerinin çeşitli yönleriyle tartışılması, hem felsefenin kendi insanımızla daha da yakınlaşmasını sağlayabilecek ve hem de kültür tarihimizde felsefenin serüvenini ortaya çıkarılabilecektir.
Seçtiğimiz kentler ve filozoflar, Anadolu’da felsefenin geçmişine ışık tutarken, aynı zamanda felsefenin geleceğine ilişkin ipuçları da sunabilecektir diye umut ediyoruz. Anadolu’daki felsefe yolculuklarımızın başka kentler ve filozoflarla devam etmesini de arzuluyoruz. İlk durağımız, 2-3 Kasım tarihlerinde Stoa okulu filozoflarından Epiktetos’un doğduğu yer alan Denizli-Hierapolis olacaktır. Arkeologların da katılımıyla bu etkinliğimizde felsefe yanında felsefe ve kültürel miras ilişkisi de etkinliğin ana konularından biri olacaktır.
 
 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu
Felsefe İhtisas Komitesi
 

Salı, Nisan 10, 2012

Heidegger Sayısı


ÖZNE 16. Kitap-Bahar 2012,
320 sayfa.

Felsefenin Durumu/Afşar TİMUÇİN
Sobanın Başında/Cihan
CAMCI
Heidegger’de Sanatın Hakikati ya da Hakikatin Sanatı/Şule GECE
Heidegger
Düşüncesinde Varlığın Anlamı Sorusu/
Umut ÖKSÜZAN
Varlığa
İlişkin Otantik Bir Yorumun Olanağı Olarak Ölüm/Adnan
ESENYEL
Yabancılaşmanın Ontolojik Boyutu: Heideggerci Bir Bakış/ M. Zeynep
ESENYEL
Heidegger’de Varlık ve Dil/ Dilek Arlı ÇİL
Varlık (ὀν) Üzümünden Hakikat
(ὰλήθεια) Şarabı İçmek: Düşünce Tarihinde
Varlık Anlayışı ve Heidegger’de Varlık, Dasein, Hakikat ve Dil Kompozisyonu/ İsmail HANOĞLU
Waste Land’ın Bunalımı ya
da Bunalımdaki Waste Land/ Adem YILDIRIM
Martin Heidegger, Nazizim ve Felsefe/ Doğan GÖÇMEN
Aşkınsal İmgelemin İçsel
Zaman Karakteri ve Heidegger’in Yorumu/ Zehragül AŞKIN
Sınırın İki Tarafı/ Celal GÜRBÜZ
Heidegger’in Nietzsche Okumasına Deleuzecü Bir Şerh/ Sadık Erol ER
Geleneğin Dili mi? Varlığın Evi mi? Heidegger ve
Gadamer’de
Dil, Gelenek ve Varlığın İnsanlık Halleri Üzerine/ Mehmet ULUKÜTÜK
Martin Heidegger ve Michel Foucault’nun Geleneksel
Özne
Kavramı Eleştirisi/ Zehragül AŞKIN-Hüseyin ÇELLİK
Metafiziğin Üstesinden Gelmek/ Martin HEİDEGGER
Niçin Taşrada Kalıyorum/ Martin HEİDEGGER
Heidegger ve Teoloji/ John D. CAPUTO
Dasein’ın Hermeneutiği/ Alois FİSCHER
IV. Varoluş Kavramı/ Otto Friedrich BOLLNOW
Çağdaş Felsefe Tarihinde
Bir Öteki Cinsiyet Olarak Kadın/ Gülcevahir ŞAHİN-GRANADE
De Anima III.5
Üzerine Bir Tartışma (I)/ Aylin
ÇANKAYA
Levinas, Other And Ethical Relation/ Servet GÖZETLİK
Heidegger Düşüncesinin Temel Kavramları/ Michael
INWOOD
Felsefe-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Thomas Bernhard/ Alkan ADAKANER
Felsefe ve Din Arasında Heidegger’in Ontoteolojisi/ Güncel ÖNKAL
Deleuze’ü Anlamak/Mustafa YILDIRIM
..........................................................................................
ÖZNE DERGİSi Gelecek Sayı:

17. Sayı, Güz 2012
ROUSSEAU
Editör: H. Haluk Erdem-Mustafa
Günay
Yazı göndermek için son tarih:
15 Haziran 201
e-posta: hasanhalukerdem@yahoo.com.tr
e-posta: f.mustafagunay@gmail.com
........................................................................................................
Okurlarımızın abone olarak, yakınlarına abonelik armağan ederek, bize
destek olmalarını bekliyoruz.
Bireysel Abonelik: 40 TL
Kurumsal Abonelik: 80 TL
Posta çeki: 1097014-
Mustafa Günay adına

Bilgi için: f.mustafagunay@gmail.com

Cuma, Mart 23, 2012

Heidegger sayısı


Özne 16. sayı Bahar 2012 sayısı HEİDEGGER sayısı yakında çıkacak.
Kısa bir süre sonra içerik duyurusu yapılacaktır.
Oldukça kapsamlı olarak hazırlanan bu sayının ilgi göreceğini umuyoruz.
Özne'yi okuyanların abone olarak destek vermeleri bize güç katacaktır.

Pazartesi, Şubat 06, 2012

Özel Sayı: Selahaddin Halilov'a Armağan çıktı...


Selahaddin Halilov'a Armağan-Kutupları Birleştiren Felsefe KöprüsüSelahaddin Halilov'la Söyleşi:
Kültürlerin Diyalogu ve Medeniyetin Monologu/Mehmet Özcan

Selahaddin Halilov’un Hayat ve Yaradıcılığı
Dost, Aydın, Filozof/Prof.Dr. Cavad Heyet
Bilgi, Tefekkü ve Nezaket Eri/Abdullah Kılıç
Prof. Selahaddin Xelilov'a Göre Doğu ve Batı/Orhan Aras
Türk Dünyasının Bir Düşünce Madeni
Olarak Selahaddin Halilov/Dr. Abulfez Süleymanov
Selahaddin Halilov’un Felsefi GörüşleriYeni Aydınlanma’nın Müjdecisi/Prof. Dr. Anna-Teresa Tymieniecka
Maneviyatın Öncelliği/Prof. Dr. Ramiz Mehdiyev
Selahattin Halilov'un Uygarlık Anlayışında
Doğu-Batı Kavramlarının Yeri/ Yrd.Doç.Dr. Mustafa Günay
Çağdaş Dünya Kültür-Medeniyet Düzleminde/Prof.Dr. Aleksandr Çumakov
Milli Ruhtan Evrensel İdeale/Prof.Dr. Gönül Bünyadzade
Aşk Metafiziği ve S. Halilov'un Aşk Felsefesi'ni Takdim/Senail Özkan
Doğu ve Batı Felsefi Gelenekleri Bağlamında Selahaddin Halilov`un
Nefs, Ruh ve Beden Anlayışı/Dr. Agil Şirinov
Maneviyat Felsefesinde “Benlik” ve “İnsan”:
Muhammed İkbal ve Salahaddin Halilov/Dr. Mehriban Kasımova
Felsefenin Eski Problemine Yeni Yaklaşım/Yrd. Doç. Dr. Behram Hasanov
İslam Düşüncesinde Yenilenmeye Doğru:Efgani’den Halilov’a/Dr.Samira Hasanova