Salı, Nisan 10, 2012

Heidegger Sayısı


ÖZNE 16. Kitap-Bahar 2012,
320 sayfa.

Felsefenin Durumu/Afşar TİMUÇİN
Sobanın Başında/Cihan
CAMCI
Heidegger’de Sanatın Hakikati ya da Hakikatin Sanatı/Şule GECE
Heidegger
Düşüncesinde Varlığın Anlamı Sorusu/
Umut ÖKSÜZAN
Varlığa
İlişkin Otantik Bir Yorumun Olanağı Olarak Ölüm/Adnan
ESENYEL
Yabancılaşmanın Ontolojik Boyutu: Heideggerci Bir Bakış/ M. Zeynep
ESENYEL
Heidegger’de Varlık ve Dil/ Dilek Arlı ÇİL
Varlık (ὀν) Üzümünden Hakikat
(ὰλήθεια) Şarabı İçmek: Düşünce Tarihinde
Varlık Anlayışı ve Heidegger’de Varlık, Dasein, Hakikat ve Dil Kompozisyonu/ İsmail HANOĞLU
Waste Land’ın Bunalımı ya
da Bunalımdaki Waste Land/ Adem YILDIRIM
Martin Heidegger, Nazizim ve Felsefe/ Doğan GÖÇMEN
Aşkınsal İmgelemin İçsel
Zaman Karakteri ve Heidegger’in Yorumu/ Zehragül AŞKIN
Sınırın İki Tarafı/ Celal GÜRBÜZ
Heidegger’in Nietzsche Okumasına Deleuzecü Bir Şerh/ Sadık Erol ER
Geleneğin Dili mi? Varlığın Evi mi? Heidegger ve
Gadamer’de
Dil, Gelenek ve Varlığın İnsanlık Halleri Üzerine/ Mehmet ULUKÜTÜK
Martin Heidegger ve Michel Foucault’nun Geleneksel
Özne
Kavramı Eleştirisi/ Zehragül AŞKIN-Hüseyin ÇELLİK
Metafiziğin Üstesinden Gelmek/ Martin HEİDEGGER
Niçin Taşrada Kalıyorum/ Martin HEİDEGGER
Heidegger ve Teoloji/ John D. CAPUTO
Dasein’ın Hermeneutiği/ Alois FİSCHER
IV. Varoluş Kavramı/ Otto Friedrich BOLLNOW
Çağdaş Felsefe Tarihinde
Bir Öteki Cinsiyet Olarak Kadın/ Gülcevahir ŞAHİN-GRANADE
De Anima III.5
Üzerine Bir Tartışma (I)/ Aylin
ÇANKAYA
Levinas, Other And Ethical Relation/ Servet GÖZETLİK
Heidegger Düşüncesinin Temel Kavramları/ Michael
INWOOD
Felsefe-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Thomas Bernhard/ Alkan ADAKANER
Felsefe ve Din Arasında Heidegger’in Ontoteolojisi/ Güncel ÖNKAL
Deleuze’ü Anlamak/Mustafa YILDIRIM
..........................................................................................
ÖZNE DERGİSi Gelecek Sayı:

17. Sayı, Güz 2012
ROUSSEAU
Editör: H. Haluk Erdem-Mustafa
Günay
Yazı göndermek için son tarih:
15 Haziran 201
e-posta: hasanhalukerdem@yahoo.com.tr
e-posta: f.mustafagunay@gmail.com
........................................................................................................
Okurlarımızın abone olarak, yakınlarına abonelik armağan ederek, bize
destek olmalarını bekliyoruz.
Bireysel Abonelik: 40 TL
Kurumsal Abonelik: 80 TL
Posta çeki: 1097014-
Mustafa Günay adına

Bilgi için: f.mustafagunay@gmail.com