Salı, Aralık 27, 2016

100. Doğum Yılında Fahri Erdinç             Doğumunun 100. yılında doğum gününde Fahri Erdinç'i anmak için
             düzenlenen etkinliğe tüm edebiyat ve felsefe severleri bekliyoruz.

Salı, Kasım 22, 2016

Özne Dergisi Bahar 2017 sayısı için yazı çağrısı: Türkiye'de Felsefenin Yüzyılı

Özne Dergisi, Bahar-2016 Sayısı, (26. Kitap)  için yazı çağrısı:
Türkiye'de Felsefenin Yüzyılı

Sayının editörü: Prof. Dr. Betül Çotuksöken
(Maltepe Üniversitesi-Felsefe Bölümü)


Açıklama: https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
Bazı alt başlıklar:

Türkiye'de Antikçağ Felsefesi Çalışmaları
Türkçede Batı Felsefesi
Türkçede Doğu Felsefesi
Dünya Felsefesiyle İlişkiler
Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Türk Düşüncesinde Batılılaşma
Türk Felsefesinde Batı imgesi
Modernite, post-modernite ve Türkiye
Türkiye'de felsefi düşünce gelenekleri ve akımları
Türkiye'de Felsefi eleştiri sorunu
Türkiye'de Felsefe tarihçiliği sorunu
Türkiye'de Felsefenin Sorunları
Türkiye'nin Sorunları Felsefenin Soruları olabiliyor mu?
Türk Felsefesinde Dünya sorunları-güncel sorunların yeri
Türkiye'de felsefeye akademiden ve akademi-dışından bakış
Türk felsefesinde güncel eğilimlerYazı gönderimi için son tarih: 15 Şubat 2017Salı, Kasım 15, 2016

Hegel sayısı yazı çağrısı


ÖZNE Dergisi Aristoteles Özel Sayısı 2. Baskı çıktı


ÖZNE Dergisi
Aristoteles Özel Sayısı 2. Baskı
Unesco 2016 Aristoteles Yılı - Aristoteles 2400 Yaşında

Aristoteles: Yaşamı, Yapıtları ve Felsefesi / H. Nur Erkızan
Aristoteles'in Ousia'sı ve Substans Kavramı / Ioanna Kuçuradi
Aristoteles'in Metafizik'inde Teoloji ve Ontoloji / G. Patzig /Aylin Çankaya
Aristoteles'te Düşünme-Varlık İlişkisi ve Nesnellik / Betül Çotuksöken
Aristotelesçi Doğa Felsefesi ve Metafizik İlişkisi Bağlamında Boşluğun Reddi / Zeliha Burcu Yılmaz
Doğadaki "Madde" ve Doğanın Bilgisi: Aristoteles ve Aristotelesçi Gelenek /
J. J. Fitz Gerald / Esra Çağrı
"Nous Poietikos" (Intellectus Agens) Kavramı / Saffet Babür
Aristoteles'te Phantasia Üzerine / Esra Çağrı
Brentano'da Mental-Fiziksel Olanın Aristotelesçi Kökenleri / Servet Gözetlik
Husserl'in Metabaza İlişkin Endişesinin Aristoteles ve Brentano'daki Emsalleri /
John K. O' Connor / Kamuran Gödelek
Çağdaş Aristotelesçi Düşüncede İnsan: Nussbaum'un Özcü (Essentialist) İnsan Anlayışı
Üzerine Bir İnceleme / H. Nur Erkızan
Aristoteles'te Mükemmel Yaşamın Neliği / Aylin Çankaya
Aristoteles'in Eudaimonia Üzerine Düşünceleri / T. Nagel / H. Nur Erkızan
Aristoteles'in Siyaset Felsefesi / Neşet Toku
Aristoteles Felsefesinde Devletin ve Politik Yaşamın Anlamı / Aynur Yurtsever
Aristoteles'te Polis'in Doğası Gereği (Esti Phusei) Var Olması Ne Anlama Gelir? / Barış Mutlu
Aristoteles, "Aristotelesçi Bir Sosyal Demokrat mıydı?"/ R. Mulgan /Aylin Çankaya
Varlık Kavrayışı ile İlgi İçinde Aristoteles Poetikası / İsmail Tunalı
Aristoteles'in Güzellik ve Sanat Üzerine Olan Görüşleri / Sara Çelik
Aristoteles'in "Poetika"sında Mimesis'in Dönüştürülmesi / Celal Gürbüz
Aristoteles'te Mimesis Kavramı / Zehragül Aşkın
Aristoteles'e Göre Retorik / Metin Bal
Aristotelesçilik / H. Nur Erkızan
Editör: Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan


Salı, Haziran 14, 2016

Yazı Çağrısı: Özne Dergisi Güz 2016 Sayısı: Kierkegaard

ÖZNE FELSEFE DERGİSİ KIERKEGAARD ÖZEL SAYISI GÜZ 2016 25. SAYI
ÖZNE PHILOSOPHY JOURNAL KIERKEGAARD SPECIAL ISSUE FALL 2016 VOL.25

Editör : Yrd. Doç. Dr. Yasemin AKIŞ


Alt Başlıklar
Kierkegaard Felsefesinin Kökenleri
Kierkegaard ve Varoluş
Kierkegaard ve İnanç
Kierkegaard ve Edebiyat
Kierkegaard ve Varoluşçuluk
Kierkegaard ve Romantizm
Kierkegaard ve Siyaset
Kierkegaard ve Etik
Kierkegaard’ın Etkileri
Kierkegaard ve Sinema
Kierkegaard ve Antik Felsefe
Kierkegaard ve Psikoloji

Yazı Teslimi İçin Son Tarih
30 Temmuz  2016

Yazılar İçin Adres
yasminakis@hotmail.com

Verilen başlıklar dışındaki orijinal konular da değerlendirmeye alınacaktır. Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde
yayınlanmamış olması ve belirlenen yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Uygun şekilde yazılan makaleler,

300 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe-İngilizce özetleri ve yazarın kısa biyografisiyle birlikte gönderilmelidir.

Perşembe, Mayıs 19, 2016

19 Mayıs ve Gençlik

19 MAYIS/ Can Yücel

"bugün ondokuz mayıs
mayısın ondokuzu
sen ey türk istiklalinin koruyucusu
sen ey ülkemizin geleceği
ulusumuzun gözbebeği
sen ey demir parmaklıklarında barfiks yapan
ranzalarda perende atan
sportmen ve kahraman türk gençliği
önünde bütün kilitbahirler açık
ama her zaman samsun'a çıkılmaz a
bu sabah da avluda volta atmaya çık"

Can Yücel
 ( 1926 - 1999 )

 .........

 GELMİŞ DÜNYANIN
DÖRT BİR UCUNDAN

Gelmiş dünyanın dört bir ucundan
Ayrı dilleri konuşur, anlaşırız
Yeşil dallarız dünya ağacından
Gençlik denen bir millet var, ondanız.

                                                                    1956

Nazım Hikmet

Cuma, Nisan 22, 2016

ÖZNE Dergisi, 24. Sayı: PLATON, Çıktı...ÖZNE Dergisi, 24. Sayı: PLATON

İçindekiler

Sunuş: Eski Platon’un Çöküşünden Yeni Platon’un İmkânına / Birdal Akar
Platon İçin Hakikatin Olmadığı Yerde Olabilir Olanın Yeri: Eikos / Esra Çağrı Mutlu
Platon’un Bilgi Görüşü / Cemal Güzel
Platon’da Varlık Sorunu ve Bilgi Sorunu Bağlamında İdea ve Çokluk Arasındaki İlişki / Cengiz İskender Özkan
Platon Felsefesinde Birlik Soruşturması / Tuncay Saygın
Platon Diyalektiğinin Gelişim Evrelerinde “Önceden Görme (Proeidenai)”nin Ayrıştırılması Üzerine / Celal Gürbüz
Parmenides’in Büyük Bilmecesi / Barışcan Demir
Platon’un “Yazılı Olmayan Öğretileri” / Sir W. David Ross
İdealar Kıtası’nın Keşfi ve Güncelliği / Mehmet Akkaya
Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates: Platon’un Kriton Diyaloğu Üzerine / Metin Bal
Platon’un Devlet’inde Filozofun/Filozofların Kral Olması Adil Midir? / Barış Mutlu
Devlet’te Eros / Paul W. Ludwig
Platon’un Siyaset Felsefesinde İdeal Devlet / Veli Urhan
Platon’un Devlet’indeki Şehir ve Ruh Analojisi / Sir Bernard Williams
Platonik Eros’un Adalete Yönelmesi ya da Yargıcın Ethos’u / M. Akif Tutumlu
Platon’da Değerce Karşıt Özellikte İki Tip Sanat ve Değerce Bütünleşen İki Karşıt Tutum / Hülya Yetişken
Platon’da “Güzellik” Kavramı ve Sanatın Öznelliği-Nesnelliği Sorunu / Berfin Kart
Platon ve Aristoteles’te Şiir Sanatı / Feyruze Cılız
Platon’un Dizgesinde Sanatın ve Şairin Dönüştürülen Konumu / Emrah Akdeniz
Platon’un Dil Görüşünün Kratylos, Theaitetos ve Sofist Diyalogları Bağlamında Değerlendirilmesi / Eren Rızvanoğlu
Platon’un Theologia’sı / Güvenç Şar
Platon ve Ksenophon’un Sokrates Savunmaları Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme / Emin Çelebi
Leo Strauss’un Platon Yorumu: Platon Ezoterik Tarzda mı Yazdı? / Yasin Parlar
Platoncu Felsefenin Doğulu Kökleri / Mehmet Önal
Nietzsche’nin Aynadaki Yüzü: Sokrates ya da Platon / H. Subhi Erdem
Nietzsche’nin Bilim Eleştirisinin Arka Planı Olarak Sokrates Sorunu / M. Ali Sarı
Platonculuğun Deleuzecü Ters Çevrilmesi / Sadık Erol Er
Logos’a Karşı Gelişen Hareket: Derrida’nın Platon’u / Çetin Türkyılmaz
Platon’un Devlet’i: Rancière ve Badiou / Onur Kartal
Alain Badiou: Çokluğun Platonizmi / Eylem Yenisoy Şahin
Foucault’nun Platon Okuması Üzerinden “Kendine Özen Gösterme” / Ramazan Kurt
Irigaray’ın Işığında Platon: Aklın Cinsiyetlendirilmesi Meselesi / Özlem Duva Kaya
Irigaray’ın Mağarası: Aynı Erkek, Ayna Kadın / Melike Molacı
Büyücü Aşk: Platon’un Sempozyum’undan Diotima’nın Konuşmasına Dair Bir Okuma / Luce Irigaray
Semiyotik, Simgesel ve Khora Nosyonları Bağlamında Kristeva’nın Dil Felsefesi / Mustafa Yıldırım
Gettier Platon’a Karşı / Emin Oral
Şiir Terapide Dionysos ve Apollon / Ersun Çıplak
İdeaların Mal Beyanı / Ruken Asya Çiftçi
Paris Okumalarının Düşündürdükleri / Onur VarolunCuma, Nisan 08, 2016

DOĞAN ÖZLEM: FELSEFEDE ELLİ YILDOĞAN ÖZLEM: FELSEFEDE ELLİ YIL     
5 Mayıs 2016 Perşembe


10.00:-10.30 Açılış Konuşmaları: Prof. Dr. Ayhan Bıçak(Felsefe Bölüm Başkanı) , Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Prof. Dr. Mustafa Özkan (Edebiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Doğan Özlem. 
1.      Oturum: 10.30-12.00 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz Çakmak,
§  Konuşmacılar:  Prof. Dr. İlber Ortaylı: “…”,
§  Prof. Dr. İoanna Kuçuradi: “…”
§   Doğan Hızlan : “Felsefe ve Uzantısı”
§  Prof. Dr. Ahmet İnam, “Felsefede Bizim Kuşak”
§  Metin Cengiz:  "Tanıdığım" Doğan Özlem”
§  Mehmet Atay: “Doğan Özlem’in Filozof Olacağı Zaten İlk Günden Belliydi”

Ara: Öğle Yemeği 12.00-13.00


2.      Oturum: 13.00-14.30
§  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet İnam,
Konuşmacılar:   
·         Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa: "Doğan Özlem'de Kavramların Tarihi ve Weber Okumaları”
§  Doç. Dr. Hasan Şen, “Türkiye’de Sosyal Bilim Algısında Yaşanan Kırılma: Hermeneutik Bir Parantez”
§  Doç. Dr. Sema Önal, “Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişimi Açısından Doğan Özlem’in Yeri”
§  Yrd. Doç.Dr. Levent Kavas , “Yorumsama: Yöntem, Yordam, Tutum”
§  Doç. Dr. Güncel Önkal: "Doğan Özlem’in Edebiyat Hermeneutiği Anlayışı”
§   Prof. Dr. Nebil Reyhani: "Kant'ın Felsefesiyle İlişkisi Bağlamında Doğan Özleme Göre Felsefede Bir Devrim Olarak Dilthey"
Ara


3.      Oturum:  14.45-16.00
§  Oturum BaşkanıProf. Dr. Kadir Çüçen
Konuşmacılar:  
·         Prof. Dr. Ömer Naci Soykan, “Doğan Özlem’in Türkiye’de Felsefeye Katkıları”
·         Prof. Dr. Mehmet Bayraktar , “Doğan Özlem ve Türkçede Felsefe Yapma Özlemi”   
·         Doç. Dr. Ali Utku, “Doğan Özlem’le Türkiye’de ve Türkçe’de Felsefe”
·         Prof. Dr. Örsan Öymen, "Doğan Özlem ve Türkiye'de Felsefe"
·         Prof. Dr. Hasan Bülent Gözkan , “Doğan Özlem’de Dil ve Hermeneutik”
Ara

4.      Oturum: 16.15-17.00   
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
§  Konuşmacılar:
§  Prof. Dr. Ayhan Bıçak: “Türkiye’de Tarih Felsefesi Anlayışları”
§  Mehmet Akkaya, "Tarih Felsefesine Doğan Özlem İle Bakmak”
§  Prof. Dr. Kadir Çüçen: “Doğan Özlem'in Heidegger Çalışmaları Üzerine”
§  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Günay: “Doğan Özlem’in Felsefe Anlayışında Tarihselcilik ve Hermeneutik


İÜEF Felsefe Bölümü / Doğan Özlem Sempozyumu  
Tarih: 5 Mayıs 2016 Perşembe
Saat: 10:00-17.00
Yer: İstanbul Üniversitesi,
 Avrasya Enstitüsü,  Seyyid Hasan Paşa Medresesi Konferans SalonuCuma, Ocak 15, 2016

Platon sayısı yazı teslim tarihi uzatılmıştır.

ÖZNE dergisinin Platon sayısı olarak yayınlanacak bahar sayısına yazı gönderme tarihi 31 Ocak 2016'ya kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili yazarlarımıza duyurulur.

Perşembe, Ocak 07, 2016

Hatırlatma: Platon Sayısı için yazı çağrısı

Özne Felsefe Dergisi – Bahar 2016, 24. Sayı 

Yazı Çağrısı

Platon Sayısı için alt başlık önerileri:

·    Antik Yunan’da felsefî düşüncenin ilk kırılması: Platon (hyle’den insana yönelmek; Etik, Ontoloji ve Bilgi disiplinlerinin gelişmesi; genel anlamda Platon ve felsefe tarihi ilişkisi)
·    Platon ve politika: Politikada devlet ve insanın yeri, filozof kral, Lykourgos, dönemsel bakımdan Devlet ve Yasalar arasındaki ilişki
·    Platon külliyatında “kadın”ın yeri: Platon’a göre kadın, Feminist yorumlara göre Platon.
·    Platon ve Dil: Dilde uylaşım, zorunluluk ve diğer görüşler. Retorik - felsefe ilişkisi; Platon'da dil bakımından Sofist’in yeri, filozof ve demagog farkı.
·    Platon külliyatında “şair”in yeri: Sanat, zanaat, taklit ve hakikât.
·    Eğitim politikaları: Platon’un yaklaşımı ve Platoncu yaklaşımlar
·    Platon’a kalan: Din, gelenek ve mitolojinin etkileri
·    Platon’dan kalan: Ortaçağa ve dinler tarihine etkiler
·    Yaşayan Platon: Günümüzden Platon’a ve Platon’dan günümüze bakmak (Çağdaş felsefede öne çıkan Platon yorumları)


Yazı teslimi için son tarih: 15 Ocak 2016Editör: Birdal Akar