Pazartesi, Şubat 06, 2012

Özel Sayı: Selahaddin Halilov'a Armağan çıktı...


Selahaddin Halilov'a Armağan-Kutupları Birleştiren Felsefe KöprüsüSelahaddin Halilov'la Söyleşi:
Kültürlerin Diyalogu ve Medeniyetin Monologu/Mehmet Özcan

Selahaddin Halilov’un Hayat ve Yaradıcılığı
Dost, Aydın, Filozof/Prof.Dr. Cavad Heyet
Bilgi, Tefekkü ve Nezaket Eri/Abdullah Kılıç
Prof. Selahaddin Xelilov'a Göre Doğu ve Batı/Orhan Aras
Türk Dünyasının Bir Düşünce Madeni
Olarak Selahaddin Halilov/Dr. Abulfez Süleymanov
Selahaddin Halilov’un Felsefi GörüşleriYeni Aydınlanma’nın Müjdecisi/Prof. Dr. Anna-Teresa Tymieniecka
Maneviyatın Öncelliği/Prof. Dr. Ramiz Mehdiyev
Selahattin Halilov'un Uygarlık Anlayışında
Doğu-Batı Kavramlarının Yeri/ Yrd.Doç.Dr. Mustafa Günay
Çağdaş Dünya Kültür-Medeniyet Düzleminde/Prof.Dr. Aleksandr Çumakov
Milli Ruhtan Evrensel İdeale/Prof.Dr. Gönül Bünyadzade
Aşk Metafiziği ve S. Halilov'un Aşk Felsefesi'ni Takdim/Senail Özkan
Doğu ve Batı Felsefi Gelenekleri Bağlamında Selahaddin Halilov`un
Nefs, Ruh ve Beden Anlayışı/Dr. Agil Şirinov
Maneviyat Felsefesinde “Benlik” ve “İnsan”:
Muhammed İkbal ve Salahaddin Halilov/Dr. Mehriban Kasımova
Felsefenin Eski Problemine Yeni Yaklaşım/Yrd. Doç. Dr. Behram Hasanov
İslam Düşüncesinde Yenilenmeye Doğru:Efgani’den Halilov’a/Dr.Samira Hasanova