Cuma, Haziran 14, 2019

ÖZNE 30. Kitap Çıktı: Uygarlık/Medeniyet Tasavvurları


                              ÖZNE 30. Kitap Çıktı: Uygarlık/Medeniyet Tasavvurları

Dergide yer alan yazılar ve yazarlar:Medeniyet Tasavvurunu Bilim Tarihi Üzerinden Okumak/Hüseyin Gazi Topdemir

Medeniyet Krizi ve Bir Değerlendirme/Ali Osman Gündoğan
                                                                                                       
Medeniyet tasavvurları üzerinden bir medeniyet okuması/Sebahattin Çevikbaş

“Medeniyet” ve “Medeniyetler” /Selahaddin Halilov

Medeniyet Ya Da Uygarlık Kavramı Üzerine Bir Derkenar/Süleyman Dönmez

Türkçe Üzerinden Bir Medeniyet  Tasavvuru: Bilig > Bilge > Bitig/Ali Akar

Kutadgu Bilig’te İnsan ve Değerler/H. Haluk Erdem

Doğu-Batı Arasında Ziya Somar/Sadık Erol Er

Diyaloglar: Tarih ve Gerçeklik/Könül Bünyadzade

Medeniyet ve Din İlişkisi: İlk Çağ’dan Örnekler/Fatih Mehmet Berk

Sanayi Devrimi’nin Getirdiği Hastalık: Depersonalizasyon/Burak Saytekin

Uygar İnsanın Bürokratik  Egemenliğinin Yansıması: Şiddet ve Adiyaforizasyon  /Deniz Kundakçı

Modern Felsefede Thomas Hobbes’tan Karl Marx’a Yeni Bir Uygarlık Arayışı/Doğan Göçmen

Nietzsche:  Bir Estetik Fenomen Olarak Yaşam/Gül Eren

Camus, Avrupa, Uygarlık ve Ötesi/Mustafa Günay

Huntington’ın Medeniyetler Çatışması Üzerine /Feyruze Cılız  

Heidegger Muamması: “Yeni” Heidegger/William Barrett- Çev.: Selim Çörekçi  

Uygarlık’ Olgusu Bağlamında ‘Ekin’ Üzerine Bir Deneme/Tan Doğan


Dosya Dışı:
Aristoteles: “Erdem’e Övgü” ya da “Dostluğun Ölümsüzlüğü” Üzerine/Hasan Gençcan
Stoacı Oikeiosis Öğretisi/Ahmet Faruk Çağlar
Paranın Kökeni, Mahiyeti, Yasası ve Değişimi Üzerine Bir İnceleme/Nicolaus Oresmius-Çev. Musa  Azak-Mustafa Solmaz
Kant ve Metematik Felsefesi/Ahmet Kadir Uslu
Deleuzeyen Bir Farklılaşma Çizgisi Olarak Kadın-oluş ve Pelin Esmer Sineması Üzerine Bir Çoğullaşma Denemesi/Meral Özçınar