Çarşamba, Nisan 16, 2008

ÖZNE DERGİSİ 8. Sayı Çıkıyor...

ÖZNE'nin yeni sayısı çıkmak üzere...
Kısa bir süre içinde kitapçılarda olacak olan yeni sayımızın içeriği şöyledir.
Özne'yi bulamayan okuyucularımızın abonelik yoluyla ulaşabileceklerini de hatırlatırız. SaygılarımızlaÖZNE 8. Kitap

İçindekiler

“Türkiye’yi Düşünmek” Dosyası:


Avrupa ve Türkiye, Nasıl Bir Felsefe?-Gerrit Steunebrink ile Söyleşi/ Güncel Önkal Bir Toplumsal Değişim Modeli Olarak Türk Devrimi ve Günümüz Türkiye’si/ Mesut Yıldız
Bilim, Pozitivizm, Siyasa/Eyüp Erdoğan
Üç Tarz-ı Siyasetin Epistemolojisi/Mehmet Özcan
Doğu-Batı Sorununa Takiyettin Mengüşoğlu’nun Bakışı/ Taşkıner Ketenci
Modern Türkiye’de İslamcılık ve Küreselleşme İlişkisi/ A.Kadir Çetin Atatürkçülüğün Aydınlanmacı Dinamikleri Işığında Türkiye’yi Düşünmek/Sara Çelik
Günümüzde Türkiye, Dünya, Eleştirel Düşünce ve Atatürk/ Yaman Örs, Burcu Baytemir


Türkiye Nasıl Kurtulur?/ Tan Doğan
Türkiye’yi Düşünmek/Sibel Öztürk Güntöre

Anadolu Dergisinden İki Yazı Hakkında Kısa Bir Giriş: Taşkıner Ketenci
Asl-ı Hakikat/ Mehmet Halit
Anadolu Cumhuriyetinin Maarif Mefkuresi/ İrfan Nabi


Türk ve Alman Şiirinde Şairlerin Benliklerinin Dışavurumu/ Ahmet Sarı
Doğu ve Batı Düşüncesinde İçsel Bilgi/ Könül Bünyadzade
Selahattin Halilov İle Söyleşi: Doğu, Batı ve Felsefi Yaklaşımlar Üzerine/Mustafa Günay
Doğu mu Haklı Batı mı?/ Olcay Yılmaz

Geleceğin Ailesinin Geçirdiği Tarihsel Yol/Ebulfez Süleymanov


Pierre Bourdieu’da “Habitus” ve “Hayat tarzı alanı” Kavramları’nın İlişkisi Üzerine/ Arslan Topakkaya
Heidegger’de Varlık ve Zaman/Zehragül Aşkın
Heidegger’in Zaman Anlayışıyla Karşılaştırmalı Olarak Levinas’ın Zaman Anlayışı/ Burcu Akpınar
Kant’ın Yetiler Öğretisi Üzerine/ Süreyya Su

Theodor W. Adorno’ya Göre Balzac’ı Okumak/ Adem Palabıyık
Çağdaş Bir Fransız Filozofu: Quentin Meillassoux ve Düşüncesi/ Abdullah Şevki

Türkiye’de Maurice Blonchot’yu Düşünmek: Yazarken Dünyanın En Çok Susan Adamı/Yeşim Keskin-Volkan Çelebi
Felsefeyi Terk Etmiş Bir Dünyada Yozlaşma/ Ata Demir

Müzakereler Üzerine Notlar/Sadık Erol Er
Neyi Yazıyoruz/ Arda Cevahir Felsefece(şiir)/Tan Doğan