Salı, Kasım 23, 2010

ÖZNE 13. Kitap çıktı


ÖZNE'nin 13. sayısı çıkmıştır.
Kitapçılardan ve internet kitabevlerinden edinebilirsiniz.


http://www.idefix.com/kitap/felsefe-ve-gunumuzun-sorunlari-sayi-13-komisyon/tanim.asp?sid=O4NF8RPIO0UGIUV8DU12

Pazartesi, Kasım 22, 2010

makale çağrısı hatırlatma

Makale Çağrısı Hatırlatma...
Bahar sayısı için dosya konusu olarak belirlediğimiz
Jean Baudrillard konusunda çalışmalarınızı bekliyoruz.
yazı yollamak için son tarih: 30 Kasım 2010.

Çarşamba, Kasım 17, 2010

Dünay felsefe günü mesajı

“Değerli meslektaşlarım,

“Dünya Felsefe Günü” bu yıl 18 Kasım günü kutlanacak.

8 yıldan beri gitgide daha çok ülkede kutlanan Dünya Felsefe Günü, felsefi bilginin kişinin yaşamı ve kamu yaşamı için önemi konusundaki farkındalığı arttırmış bulunuyor. Ama diğer yandan kimilerinin, felsefenin önemli görülmesinden yararlanma ve felsefeyi felsefeyle ilgisi olmayan amaçlar doğrultusunda kullanma girişimlerinde bulunmalarına yol açıyor. Bu da, felsefeyi temiz tutma çabalarımızı arttırmamızı gerekli kılıyor.


Özellikle, en temel amaçlarından biri kişilere, olan bitenlere etik değer bilgisiyle bakabilmeye ve olanı kendi gözleriyle görebilmeye yardım etme olan felsefe eğitiminin, bu amacından saptırılmadan gerçekleştirilebilmesi için, daha çok çalışmamız gerekiyor.


Değerli meslektaşlarım, bu düşüncelerle 2010 Dünya Felsefe Gününüzü kutluyor, felsefeyi temiz tutma çalışmalarımızda başarılar diliyorum.


Mexico City, 12 Kasım 2010

Ioanna Kuçuradi

Salı, Kasım 02, 2010

Özne 13. Kitap-Güz 2010 – İçindekiler

Felsefe ve Günümüzün Sorunları


1. Desizyonizm, Dekonstrüksiyon ve Adalet/ Funda Günsoy Kaya…………………………………
2. Ekolojik Anarşizm ve Teknolojinin Ahlakiliği: Murrray Bookchin/ Kemal Bakır……………
3. Başka Kültürlerle Diyalog /Metin Becermen………………………………
4. Hak Olarak Konukseverlik ile Etik Olarak Konukseverliği Günümüzün Göç Problemleri
Çerçevesinde Düşünmek/Serpil Tunç………………………
5. Eşitlik-Eşitsizlik Düşüncesinin Haklılaştırılması ve Fırsat Eşitliği/ Kutsi Kahveci…………
6. Aklın Araçsallaşmasında Pragmatizmin Rolü/ Serpil Durğun…………………………
7. Sosyoloji, İdeoloji ve İktidar/ Bekir Balkız-Vefa Saygın Öğütle………………………
8. Bilimsel İlerleme, Bilimsel Devrim ve Kuhn/ Mine Kaya Keha…………………………
9. Günümüzde Felsefe-Bilim-Toplum İlişkisi Olarak Sosyal Epistemoloji/Güncel Önkal………
10. Popper’in Bilim Felsefesi ve Bilimsel Yöntem Sorunu Üzerine/ Ömer Fatih Tekin
11. Hayek Üzerine/ Volkan Ay………………………
12. Diyaspora Üzerine/Mezher Yüksel……………………………………
13. Kant’ın Etik Anlayışında İdelerin Yeri/ Haluk Aşar…………………
14. İnanmanın Formları/ Uluğ Nutku- Melek Düşer……………………
15. Dinleyin Sürüngenler! Sahip Olduklarınız Sonunda Size Sahip Oluyor: “David Fincher’ın Dövüş Kulübü Filmi Üzerinden Felsefe ve Tüketim Kültürü İlişkisini Okumak”/ Uğur Batı…………
16. Fallusu Anlamak-Pınar Nurhan………………………


EDİTÖRDEN…

Zihin kargaşasının yaşandığı dünyamızda günümüz sorunlarına felsefeyle bakmanın önemi/değeri tartışmasızdır. Bu değer, felsefenin ele aldığı konuya sınır çizmesinden ve konusunu doğru temellendirmesinden kaynaklanır. Günümüzde yaşanan her türden çatışmanın öncelikle zihinlerde başladığı düşünülürse, felsefi temellendirmelerin gereği de ortaya çıkmaktadır.

Felsefe ve Günümüzün Sorunları olarak belirlediğimiz bu sayıda ‘‘adalet ve hukuk ilişkisi’’, ‘‘ekolojik anarşizm’’, ‘‘başka kültürlerle diyalog’’, ‘‘hak olarak konukseverlik’’, ‘‘fırsat eşitliği’’, ‘‘aklın araçsallaşması’’, ‘‘iktidar’’, ‘‘bilimsel ilerleme ve bilimsel devrim’’, ‘‘sosyal epistemoloji’’, ‘‘bilimsel yöntem’’, ‘‘liberal demokrasi’’, ‘‘ideler’’, ‘‘inanmanın formları’’, ‘‘tüketim kültürü’’, ‘‘kadın’’, ‘‘diaspora’’ gibi farklı konu/problem içeriklerinde yazılar yer almaktadır.

Özne Dergisi felsefe ve sosyal bilim dünyasında gitgide aranan bir dergi durumuna gelmiştir. Bu başarı tüm dostlarımızındır. Önümüzdeki sayının editörlüğünü değerli meslektaşım Prof. Dr. Oğuz Adanır hocamıza bırakarak diyorum ki: Özne kaldığımız nice Özne’li sayılara…
Bu sayının Editörü: Doç. Dr. H. Haluk Erdem (Ankara Üniv.)
Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa Günay(Çukurova Üniv.)

İletişim:
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü
01330 Balcalı/Adana

e-posta:
mgunay@cu.edu.tr
oznefelsefesanat@yahoo.com

Web adresi: http://oznefelsefesanat.blogspot.com

Özne hakemli bir yayındır. Yılda iki kez çıkar.

Çarşamba, Haziran 30, 2010

Yayıन Koşılları

ÖZNE DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

ÖZNE Dergisi yılda iki kez (Bahar ve Güz) yayınlanan hakemli bir dergidir.
Gönderilecek yazılar için yayın ilkelerimiz:

1-Yazılar Word Programında Times New Roman 11 punto ile yazılmış olarak gönderilmelidir.

2-Yazıların tek aralıklı olarak 10 sayfadan uzun olmaması gerekir.

3-Kaynaklara göndermeler ‘metin içi kaynak gösterme’ sistemi (APA biçemi) olarak adlandırılan yöntem göz önüne alınarak yapılmalıdır.

4-Yazılarda kısa birer İngilizce ve Türkçe özet olmalıdır.

5-Özetin hemen sonunda anahtar kelimeler yer almalıdır.

6-Gönderilecek yazıların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması zorunludur.

7- Yayın kuruluna ulaşan yazılar, öncelikle içerik, yazım kuralları vd. yönlerden yayın kurulu tarafından incelenir ve değerlendirmek üzere isimsiz olarak konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek görüşler doğrultusunda yazının doğrudan veya kısmen düzeltilerek yayınlanmasına veya aksine karar verilir ve sonuç yazar(lar)a bildirilir. Düzeltme istenen yazıların, en geç bir ay içinde yayın kuruluna gönderilmesi gerekir.

8- Yayınlanan yazılar için yazar(lar)a telif ücreti karşılığında her makale için 3 (üç) adet dergi gönderilir. Yayınlanmayan yazılar geri gönderilmez. Ancak yazar(lar)a bilgi verilir.

Bahar 2011 sayısı olarak çıkacak olan

ÖZNE 14. Kitap Dosya Konusu:


Jean Baudrillard


Yazı yollamak için son tarih: 30 Kasım 2010.

Not: Gönderilecek yazıların 10 sayfayı aşmaması gerekir.
Yalnızca telif yazılar değerlendirilecektir.


Bu sayının editörü: Prof. Dr. Oğuz Adanır(9 Eylül Üniversitesi)

e-posta: oguz.adanir@deu.edu.trhttp://oznefelsefesanat.blogspot.com/
f.mustafagunay@gmail.com
mgunay@cu.edu.tr

Cuma, Mayıs 21, 2010

Öज्नेयी bulabileceğइनिज़ kitapçıलार...

Özne Aristoteles sayısını
şu kitapçılarda bulabilirsiniz
:

Ankara: Turhan ve İmge

İstanbul: Elif ve Mephisto

Antalya: Kitapkurdu

Adana: Karahan

Erzurum: Üniversite Kitabevi

Mersin: Tek Ağaç

Diğer şehirlerdeki okuyucularımız abone olabilir ya da tek sayı isteyebilir.
Gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ederi. Saygı ve selamlarımızla

Pazartesi, Mayıs 03, 2010


Özne Dergisi Kitap: 11-12, Güz 2009-Bahar 2010 Sayısı Çıktı

BU SAYININ İÇİNDEKİLER

Aristoteles: Yaşamı, Yapıtları ve Felsefesi / H. Nur Erkızan
Aristoteles’in Ousia’sı ve Substans Kavramı / Ioanna Kuçuradi
Aristoteles’in Metafizik’inde Teoloji ve Ontoloji / G. Patzig /Aylin Çankaya
Aristoteles’te Düşünme-Varlık İlişkisi ve Nesnellik / Betül Çotuksöken
Aristotelesçi Doğa Felsefesi ve Metafizik İlişkisi Bağlamında Boşluğun Reddi / Zeliha Burcu Yılmaz
Doğadaki “Madde” ve Doğanın Bilgisi: Aristoteles ve Aristotelesçi Gelenek / J. J. Fitz Gerald / Esra Çağrı
“nous poietikos” (intellectus agens) kavramı / Saffet Babür
Aristoteles’te Phantasia Üzerine / Esra Çağrı
Brentano’da Mental-Fiziksel Olanın Aristotelesçi Kökenleri / Servet Gözetlik
Husserl’in Metabaza İlişkin Endişesinin Aristoteles ve Brentano’daki Emsalleri / John K. O'Connor/ Kamuran Gödelek
Çağdaş Aristotelesçi Düşüncede İnsan: Nussbaum’un Özcü (Essentialist) İnsan Anlayışı Üzerine Bir İnceleme / H. Nur Erkızan
Aristoteles’te Mükemmel Yaşamın Neliği / Aylin Çankaya
Aristoteles’in Eudaimonia Üzerine Düşünceleri / T. Nagel / H. Nur Erkızan
Aristoteles’in Siyaset Felsefesi / Neşet Toku
Aristoteles Felsefesinde Devletin ve Politik Yaşamın Anlamı / Aynur Yurtsever
Aristoteles’te Polis’in Doğası Gereği (Esti Phusei) Var Olması Ne Anlama Gelir? / Barış Mutlu
Aristoteles, “Aristotelesçi Bir Sosyal Demokrat mıydı?”/ R. Mulgan /Aylin Çankaya
Varlık Kavrayışı ile İlgi İçinde Aristoteles Poetikası / İsmail Tunalı
Aristoteles’in Güzellik ve Sanat Üzerine Olan Görüşleri / Sara Çelik
Aristoteles’in “Poetika”sında Mimesis’in Dönüştürülmesi / Celal Gürbüz
Aristoteles’te Mimesis Kavramı / Zehragül Aşkın
Aristoteles’e Göre Retorik / Metin Bal
Aristotelesçilik / H. Nur Erkızan

Özne’nin bu sayısı büyük boy 200 sayfadır.

ÖZNE DERGİSİ
Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa Günay(Çukurova Üniv.)
Bu sayının Editörü: Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan (Muğla Üniv.)
Editör Yardımcıları: Aylin Çankaya-Esra Çağrı(Muğla Üniv.)

İletişim:
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü
01330 Balcalı/Adana
e-posta:
mgunay@cu.edu.tr
oznefelsefesanat@yahoo.com
Web adresi:

http://oznefelsefesanat.blogspot.com/

Özne hakemli bir yayındır.
Yılda iki kez çıkar.


Bireysel Abonelik: 30 TL
Kurumsal Abonelik: 60 TL
Posta çeki: 1097014-Mustafa Günay adına

Tek adet istekler 20 TL (dergi ve kargo ücreti birlikte)

Gelecek Sayı:

Felsefe ve Günümüzün Sorunları
(GÜZ 2010)