Salı, Temmuz 21, 2015

Güz 2015 sayısı için yazı çağrısı: Tarihe Felsefeyle Bakmak...

ÖZNE Dergisi Güz 2015 -23. Sayı için yazı duyurusu:

21.Yüzyılın kavşağında
TARİHİ FELSEFEYLE DÜŞÜNMEK

Editör: Prof. Dr. Doğan Özlem


Konuya ilişkin bazı öneriler:
- Tarihsellik ve trajik
- Geçmiş, gelecek ikileminde tarih
- Özgürleşme ve belirlenim: Arayış ve umut/suzluk bağlamında tarih
-  Tarih ve tarihselliğin nihilistik ve aksiyolojik yorumları
- Tarih bilinci, tarihsellik ve tarihsizlik
- Epistemik ve etik yönelimler açısından tarih
-İnsanlık idesi ve barış ideali olarak tarih
 -Tarihin teolojik düşünüşünün yapısökümü
- Ontoloji ve tarih
- Kutsallık ve Sekülerlik arasında tarih
- Parçalanmış kimlikler arasında insan ve tarih
- Anlama ve açıklama geriliminde tarih-
- Anlama, yorumlama, nesnellik ve tarih
- Zorunluluk ve özgürlük geriliminde tarih ve diyalektik
- İnsancıllık-sonrası insan ve tarih
- Akıl, akıl-dışı ve tarih


Yazı teslimi için son tarih: 10 Eylül 2015

e-posta: f.mustafagunay@gmail.com