Pazartesi, Aralık 03, 2012


 
 
ÖZNE  
Güz 2012-17.  Kitap 
Rousseau   Sayısı

İÇİNDEKİLER

Rouesseau İçin Notlar / Afşar Timuçin......................................................................................               

Jean-Jacques Rousseau’da Kültür ve Toplum Eleştirisi / H. Haluk Erdem.....................

Rousseau’da Kendilik Sorunu ve Varoluşsal İmgelem / Celal Gürbüz..............................

Jean-Jacques Rousseau’da Duyguları Bozan

Katharsis Olarak Tiyatro / Şule Gece.......................................................................................

''Doğa'' Kavramının Rousseau'nun Söylemindeki Birliği / Cenk Özdağ........................

Rousseau’da Güç, Doğa ve Metafizik / Sercan Çalcı.............................................................               

Rousseau’da Toplum Sorunları / Ali Timuçin..........................................................................

“Özgün” Bir Yurttaşın Anatomisi Olarak Emile / Ahu Tunçel...........................................

Jean-Jacques Rousseau’da Amour Propre Kavramı / Serpil Durğun................................

Uygarlığa Yüz Çeviren Düşünür: Jean Jacques / Seval Yinilmez Akagündüz.................

Rousseau’s Preface To Narcisse: A Critical Position Between

Self And Values / Güncel Önkal....................................................................................................

Rousseau’nun Fallokratik Sınırları / Sarah Kofman............................................................

Pre-Sokratik Felsefe Sahnesinde Heidegger Ve Lacan / Mustafa Yıldırım.....................

Minör Edebiyat, Kaçış Çizgileri Ve Hayvan-Oluş Ya Da Deleuze-Guattari’nin

Kafka[Makina]Sı / Sadık Erol Er................................................................................................

Edmund Burke’te Toplumsal Değişim Ve Devrim / Zafer Yılmaz.....................................

Ein Kurzer Blick Auf Die Philosophie Von Karl R. Popper / H.Haluk Erdem................