Perşembe, Nisan 26, 2018

ÖZNE Dergisi Stoa Felsefesi için Yazı Çağrısı


ÖZNE Dergisi, Güz 2018 sayısı, 29. Kitap, Yazı Çağrısı
Stoa Felsefesi

Editörler: Hatice Nur Erkızan-Mustafa Günay-H. Haluk Erdem

Stoacılık, hellenistik dönemin en önemli felsefe hareketlerinden biridir. Bununla birlikte, Türkiye’ye baktığımızda Stoacı felsefeye ilgi, kaygı ve hatta bilginin pek de yüksek olduğu söylenemez. Özne Dergisi olarak Stoacı felsefeye ilgiyi canlandırmak ve var olan boşluğu gidermeye katkı sunmayı diliyoruz.
Stoacılar felsefeyi yalnızca birkaç kişinin özel ilgi alanı veya geçmişe ait ilginç düşünceler yığını olarak görmediler. Onlar için felsefe bir yaşama yoludur; yaşama yollarını açan bir çabadır. Dolayısıyla, felsefe aslında yaşamda uygulama (askesis) olanağını bulan bir etkinliktir. Çünkü biz bir kez kendimizin ve dünyanın ne olduğunu anladığımızda, hem yaşamı ve hem de içinde yaşadığımız dünyayı dönüştürebiliriz; değiştirebiliriz. Stoacıların ve hatta onların rakiplerinin bile ortak yönüdür bu.  Felsefenin terepatik/iyileştirici/tedavi edici olarak görülmesi tehlikeli bulundu birçokları tarafından… Ve tam da bu nedenle Stoacı felsefenin önü Hıristiyanlık tarafından kesildi.
Stoacılık hiçbir zaman ‘saf akademik’ bir felsefe olmadı ve onun bugünkü izleyicileri de felsefeyi yaşama yolu olarak görmeyi sürdürmekteler. M.Nussbaum, M.Piglucci ve  P.Hadot gibi filozofların adlarını bu bağlamda anabiliriz.
‘Felsefenin Yaşama Yolu’ üzerine olan bu dosyaya değerli katkılarınızı bekleriz.


Bazı alt başlıklar:
Felsefe ve Yaşam
Stoacı Ontoloji
Stoa felsefesinde ahlak
Stoa felsefesinde mantık
Stoa felsefesinde Fizik/Metafizik
Stoa felsefesinde ahlak-politika ilişkisi
Stoa felsefesinde insan, tanrı ve evren
Stoik olmak nedir
Stoacı Felsefenin Grek Kültürü ve Politikası Üzerine Etkileri
Stoacı Felsefe ve Romalı Filozoflar
Stoacılık, Hıristiyanlık ve Rönesans
Stoacılık ve Erken Modern Felsefe
Düşünce tarihinde Stoacı etkiler
Sanat ve edebiyatta Stoacılık
Türkiye’de Stoa felsefesi çalışmaları
İslam teolojisinde Stoacılık
Stoacılığa yöneltilen eleştiriler
Günümüzde Stoacılık ve Uygulama Alanları
Farklı kültürlerde/felsefelerde Stoik düşünce akrabalıkları


Yazı göndermek için son tarih: 15 Eylül 2018
yazı göndermek adres:
hnerkizan@yahoo.com
f.mustafagunay@gmail.com