Cuma, Nisan 22, 2016

ÖZNE Dergisi, 24. Sayı: PLATON, Çıktı...ÖZNE Dergisi, 24. Sayı: PLATON

İçindekiler

Sunuş: Eski Platon’un Çöküşünden Yeni Platon’un İmkânına / Birdal Akar
Platon İçin Hakikatin Olmadığı Yerde Olabilir Olanın Yeri: Eikos / Esra Çağrı Mutlu
Platon’un Bilgi Görüşü / Cemal Güzel
Platon’da Varlık Sorunu ve Bilgi Sorunu Bağlamında İdea ve Çokluk Arasındaki İlişki / Cengiz İskender Özkan
Platon Felsefesinde Birlik Soruşturması / Tuncay Saygın
Platon Diyalektiğinin Gelişim Evrelerinde “Önceden Görme (Proeidenai)”nin Ayrıştırılması Üzerine / Celal Gürbüz
Parmenides’in Büyük Bilmecesi / Barışcan Demir
Platon’un “Yazılı Olmayan Öğretileri” / Sir W. David Ross
İdealar Kıtası’nın Keşfi ve Güncelliği / Mehmet Akkaya
Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates: Platon’un Kriton Diyaloğu Üzerine / Metin Bal
Platon’un Devlet’inde Filozofun/Filozofların Kral Olması Adil Midir? / Barış Mutlu
Devlet’te Eros / Paul W. Ludwig
Platon’un Siyaset Felsefesinde İdeal Devlet / Veli Urhan
Platon’un Devlet’indeki Şehir ve Ruh Analojisi / Sir Bernard Williams
Platonik Eros’un Adalete Yönelmesi ya da Yargıcın Ethos’u / M. Akif Tutumlu
Platon’da Değerce Karşıt Özellikte İki Tip Sanat ve Değerce Bütünleşen İki Karşıt Tutum / Hülya Yetişken
Platon’da “Güzellik” Kavramı ve Sanatın Öznelliği-Nesnelliği Sorunu / Berfin Kart
Platon ve Aristoteles’te Şiir Sanatı / Feyruze Cılız
Platon’un Dizgesinde Sanatın ve Şairin Dönüştürülen Konumu / Emrah Akdeniz
Platon’un Dil Görüşünün Kratylos, Theaitetos ve Sofist Diyalogları Bağlamında Değerlendirilmesi / Eren Rızvanoğlu
Platon’un Theologia’sı / Güvenç Şar
Platon ve Ksenophon’un Sokrates Savunmaları Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme / Emin Çelebi
Leo Strauss’un Platon Yorumu: Platon Ezoterik Tarzda mı Yazdı? / Yasin Parlar
Platoncu Felsefenin Doğulu Kökleri / Mehmet Önal
Nietzsche’nin Aynadaki Yüzü: Sokrates ya da Platon / H. Subhi Erdem
Nietzsche’nin Bilim Eleştirisinin Arka Planı Olarak Sokrates Sorunu / M. Ali Sarı
Platonculuğun Deleuzecü Ters Çevrilmesi / Sadık Erol Er
Logos’a Karşı Gelişen Hareket: Derrida’nın Platon’u / Çetin Türkyılmaz
Platon’un Devlet’i: Rancière ve Badiou / Onur Kartal
Alain Badiou: Çokluğun Platonizmi / Eylem Yenisoy Şahin
Foucault’nun Platon Okuması Üzerinden “Kendine Özen Gösterme” / Ramazan Kurt
Irigaray’ın Işığında Platon: Aklın Cinsiyetlendirilmesi Meselesi / Özlem Duva Kaya
Irigaray’ın Mağarası: Aynı Erkek, Ayna Kadın / Melike Molacı
Büyücü Aşk: Platon’un Sempozyum’undan Diotima’nın Konuşmasına Dair Bir Okuma / Luce Irigaray
Semiyotik, Simgesel ve Khora Nosyonları Bağlamında Kristeva’nın Dil Felsefesi / Mustafa Yıldırım
Gettier Platon’a Karşı / Emin Oral
Şiir Terapide Dionysos ve Apollon / Ersun Çıplak
İdeaların Mal Beyanı / Ruken Asya Çiftçi
Paris Okumalarının Düşündürdükleri / Onur Varolun