Salı, Nisan 02, 2013

Gelecek sayılar


Güz 2013: 19. Sayı


Albert Camus

Yazı teslimi için son tarih:  15 Mayıs 2013

Editör: Prof. Dr. İsmail Demirdöven

……………………………………………

Bahar 2014: 20. sayı


Sinema ve Felsefe

Editör: Prof. Dr. Oğuz ADANIR

Bazı temalar ve sorunlar:

-Sinemada Anlam Üretmek

-Filmsel Bağlamda Gerçek ve
Gerçeklik  (ya da Gerçek, Gerçeklik ve Sinema)

-Zaman, Bellek ve Sinema

-Temsil ve Sinema (ya da Sinemasal Temsil)

-Film Teorisi ve Felsefe

-Film Eleştirisi ve Felsefe

- Film Teknolojileri ve Felsefe

-İdeoloji ve Sinema

-Sinema ve Etik

-Bir Düşünce Deneyimi Olarak Film

- Poetika, Estetik, Sinema

Vb……

Yazı teslimi için son tarih:  31 Ekim 2013

…………………………………..