Çarşamba, Ekim 12, 2011

Heidegger

Bahar 2012 sayısı olarak çıkacak olan ÖZNE 16. Kitap Dosya Konusu:

HeideggerBazı Alt başlıklar:
Heidegger ve Varlık’ın anlamı sorusu
Heidegger ve Ontoloji
Heidegger’in Batı Metafizik Tarihine Uyguladığı Destruktion
Heidegger ve Fenomenoloji
Heidegger ve Hermeneutik
Heidegger ve zaman
Heidegger ve Bilim
Heidegger ve Varoluşculuk
Heidegger ve Hümanizm
Heidegger ve Sanat
Heidegger ve Siyaset
Heidegger ve Feminizm
Heidegger ve Teoloji
Heidegger’de Tarih kavramı ve Tarihsellik
Heidegger’de insan sonluluğunun iki biçimi olarak ölümlülük ve hiçlik
Heidegger’de Dünya kavramı
Heidegger’in hakikat anlayışı
Heidegger’de Kaygı kavramı
Heideger’de özgürlüğün deneyimi- Ekstatik varoluş ve Yazgı
Heidegger’de Dil, Hakikat ve Gerçeklik
Heidegger’de Dilin Doğası ve Diyalog
Heidegger’de Anlama, Tarih ve Dil
Heidegger’in Hermeneutik Anlayışının Kökenleri
Heidegger ve Kartezyen Doğrulama Modeli Sorgulaması olarak Bilgi Problemi
Heideger ve Modernizm
Heidegger ve Postmodernizm
Heidegger ve Frankfurt Okulu
Heidegger ve Düşünmenin özü
Heidegger ve Felsefe
Heidegger’in İnsan Anlayışı
Heidegger ve Eğitim
Heidegger ve şiir
Heidegger’de Mitos ve Logos İlişkisi
Yazı yollamak için son tarih:
15 Ocak 2012Bu sayının editörü:
Yrd. Doç. Dr. Zehragül Aşkın(Mersin Üniversitesi)
e-posta: zgerdoganaskin@gmail.com
Özne iletişim:
http://oznefelsefesanat.blogspot.com
f.mustafagunay@gmail.com
mgunay@cu.edu.tr