Salı, Kasım 02, 2010

Özne 13. Kitap-Güz 2010 – İçindekiler

Felsefe ve Günümüzün Sorunları


1. Desizyonizm, Dekonstrüksiyon ve Adalet/ Funda Günsoy Kaya…………………………………
2. Ekolojik Anarşizm ve Teknolojinin Ahlakiliği: Murrray Bookchin/ Kemal Bakır……………
3. Başka Kültürlerle Diyalog /Metin Becermen………………………………
4. Hak Olarak Konukseverlik ile Etik Olarak Konukseverliği Günümüzün Göç Problemleri
Çerçevesinde Düşünmek/Serpil Tunç………………………
5. Eşitlik-Eşitsizlik Düşüncesinin Haklılaştırılması ve Fırsat Eşitliği/ Kutsi Kahveci…………
6. Aklın Araçsallaşmasında Pragmatizmin Rolü/ Serpil Durğun…………………………
7. Sosyoloji, İdeoloji ve İktidar/ Bekir Balkız-Vefa Saygın Öğütle………………………
8. Bilimsel İlerleme, Bilimsel Devrim ve Kuhn/ Mine Kaya Keha…………………………
9. Günümüzde Felsefe-Bilim-Toplum İlişkisi Olarak Sosyal Epistemoloji/Güncel Önkal………
10. Popper’in Bilim Felsefesi ve Bilimsel Yöntem Sorunu Üzerine/ Ömer Fatih Tekin
11. Hayek Üzerine/ Volkan Ay………………………
12. Diyaspora Üzerine/Mezher Yüksel……………………………………
13. Kant’ın Etik Anlayışında İdelerin Yeri/ Haluk Aşar…………………
14. İnanmanın Formları/ Uluğ Nutku- Melek Düşer……………………
15. Dinleyin Sürüngenler! Sahip Olduklarınız Sonunda Size Sahip Oluyor: “David Fincher’ın Dövüş Kulübü Filmi Üzerinden Felsefe ve Tüketim Kültürü İlişkisini Okumak”/ Uğur Batı…………
16. Fallusu Anlamak-Pınar Nurhan………………………


EDİTÖRDEN…

Zihin kargaşasının yaşandığı dünyamızda günümüz sorunlarına felsefeyle bakmanın önemi/değeri tartışmasızdır. Bu değer, felsefenin ele aldığı konuya sınır çizmesinden ve konusunu doğru temellendirmesinden kaynaklanır. Günümüzde yaşanan her türden çatışmanın öncelikle zihinlerde başladığı düşünülürse, felsefi temellendirmelerin gereği de ortaya çıkmaktadır.

Felsefe ve Günümüzün Sorunları olarak belirlediğimiz bu sayıda ‘‘adalet ve hukuk ilişkisi’’, ‘‘ekolojik anarşizm’’, ‘‘başka kültürlerle diyalog’’, ‘‘hak olarak konukseverlik’’, ‘‘fırsat eşitliği’’, ‘‘aklın araçsallaşması’’, ‘‘iktidar’’, ‘‘bilimsel ilerleme ve bilimsel devrim’’, ‘‘sosyal epistemoloji’’, ‘‘bilimsel yöntem’’, ‘‘liberal demokrasi’’, ‘‘ideler’’, ‘‘inanmanın formları’’, ‘‘tüketim kültürü’’, ‘‘kadın’’, ‘‘diaspora’’ gibi farklı konu/problem içeriklerinde yazılar yer almaktadır.

Özne Dergisi felsefe ve sosyal bilim dünyasında gitgide aranan bir dergi durumuna gelmiştir. Bu başarı tüm dostlarımızındır. Önümüzdeki sayının editörlüğünü değerli meslektaşım Prof. Dr. Oğuz Adanır hocamıza bırakarak diyorum ki: Özne kaldığımız nice Özne’li sayılara…
Bu sayının Editörü: Doç. Dr. H. Haluk Erdem (Ankara Üniv.)
Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa Günay(Çukurova Üniv.)

İletişim:
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü
01330 Balcalı/Adana

e-posta:
mgunay@cu.edu.tr
oznefelsefesanat@yahoo.com

Web adresi: http://oznefelsefesanat.blogspot.com

Özne hakemli bir yayındır. Yılda iki kez çıkar.