Salı, Aralık 30, 2008

Özne 9. Kitap


ÖZNE 9. KİTAP


İÇİNDEKİLER


İnsan Doğasında Aklın Yeri Üzerine Bir Deneme/Sara Çelik


Mantıkçı Pozitivizmden Eleştirel Rasyonalizme Giden Süreçte

Duyum-Akıl Çekişmesi/Eyüp Erdoğan


William Paley’de Akıl-İman ve Duyu İlişkisi/Güncel Önkal

Determinizm-İndeterminizm Karşıtşılığında Tarihsel Aklın

Kategorial Çözümlenişi/Zehra Gül Aşkın


Akıl Üzerine Analitik İrdelemeler/Mahmut Özturan


Heidegger’de Metafizik ve Sanat/Haydar Öztürk


Marx’da Zaman Üzerine Felsefi Bir Açımlama/Abdullah Şevki


Postmodernizm ve Tarih/Richard J. Evans-Çev. İlyas Tunç


Arthur Schopenhauer/Emile Brehier-Çev. Celal Gürbüz


Suskunluğun Arkeolojisini Kurmak/Sadık Erol Er


Arslan Ustam’ın Ardından/Güncel Önkal


Felsefe, Bilim ve Ahlak Olmadan Toplum Olmaz/Arslan Kaynardağ


İletişim:

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü

01330 Balcalı/Adana


e-posta:

mgunay@cu.edu.tr

oznefelsefesanat@yahoo.com


Web adresi:

http://oznefelsefesanat.blogspot.com

Özne hakemli bir yayındır.

Yılda iki kez çıkar.


Tek sayı: 10 TL

Bireysel Abonelik: 25 TL

Kurumsal Abonelik: 50 TL

Posta çeki: 1097014-Mustafa Günay adına